Çocuk Hastalıkları
01 Haziran 2023

 MESAİ DIŞI
17:00-21:00
YD POLPOL1POL2POL3POL4POL5POL7POL6
  (EĞİTİM)
POL8POL9POL10POL11 (P5)POL12 (KD)POL13 (KD)SOS.PED.
01.06.2023F.KÖRÜKÇÜA.Ç.ÇİFTÇİ    E.BARATALIİ.H.DEMİR  C.UYSALB.ÇELİKF.KÖRÜKÇÜ    D.SUSAME.KAANH.SONUN.ŞAHİN
02.06.2023E.BARATALIA.Ç.ÇİFTÇİ    E.BARATALIİ.H.DEMİR    B.ÇELİKF.KÖRÜKÇÜ    D.SUSAME.KAAN  N.ŞAHİN
03.06.2023                                
04.06.2023                                
05.06.2023C.UYSALE.BARATALI  C.UYSALM.ERDOĞANA.B.ÖZTÜRKE.TARTICIA.Ç.ÇİFTÇİB.ÇELİKF.KÖRÜKÇÜE.BAHADIR  D.SUSAME.KAANH.SONUN.ŞAHİN
06.06.2023N.ŞAHİNE.BARATALI  C.UYSALM.ERDOĞANİ.H.DEMİRE.TARTICIA.Ç.ÇİFTÇİB.ÇELİKF.KÖRÜKÇÜE.BAHADIRŞ.SOYDEMİRD.SUSAME.KAANH.SONUN.ŞAHİN
07.06.2023E.BARATALIŞ.SOYDEMİR  C.UYSALE.TARTICIM.ERDOĞANA.Ç.ÇİFTÇİ  B.ÇELİKF.KÖRÜKÇÜE.BAHADIRE.BARATALID.SUSAME.KAANH.SONUN.ŞAHİN
08.06.2023A.B.ÖZTÜRKİ.H.DEMİR  M.ERDOĞANC.UYSALŞ.SOYDEMİRA.Ç.ÇİFTÇİA.B.ÖZTÜRKB.ÇELİKF.KÖRÜKÇÜE.BAHADIRE.BARATALID.SUSAME.KAANH.SONUN.ŞAHİN
09.06.2023M.ERDOĞANH.SAMSA  M.ERDOĞANA.Ç.ÇİFTÇİŞ.SOYDEMİRC.UYSAL  B.ÇELİKF.KÖRÜKÇÜE.BAHADIRE.BARATALID.SUSAME.KAANH.SONUN.ŞAHİN
10.06.2023                                
11.06.2023                                
12.06.2023A.B.ÖZTÜRKM.ERDOĞAN    C.UYSALA.Ç.ÇİFTÇİE.BARATALIE.TARTICIB.ÇELİKF.KÖRÜKÇÜE.BAHADIRA.BÜYÜKPATIRD.SUSAME.KAANH.SONU  
13.06.2023C.UYSALA.B.ÖZTÜRK    C.UYSALA.Ç.ÇİFTÇİE.BARATALIE.TARTICIB.ÇELİKF.KÖRÜKÇÜE.BAHADIRA.BÜYÜKPATIRD.SUSAME.KAANH.SONU  
14.06.2023A.BÜYÜKPATIRC.UYSAL  A.Ç.ÇİFTÇİ  E.BARATALIE.TARTICIŞ.SOYDEMİRB.ÇELİKF.KÖRÜKÇÜE.BAHADIRA.BÜYÜKPATIRD.SUSAME.KAANH.SONU  
15.06.2023E.BAHADIRM.ERDOĞAN  A.Ç.ÇİFTÇİC.UYSALE.BARATALIE.TARTICIŞ.SOYDEMİRB.ÇELİKF.KÖRÜKÇÜE.BAHADIRA.BÜYÜKPATIRD.SUSAME.KAANH.SONU  
16.06.2023E.TARTICIE.TARTICI  Ş.SOYDEMİRM.ERDOĞANE.BARATALIC.UYSALE.BAHADIRB.ÇELİKF.KÖRÜKÇÜA.ŞEHRİYAROĞLUA.BÜYÜKPATIRD.SUSAME.KAANH.SONUN.ŞAHİN
17.06.2023                                
18.06.2023                                
19.06.2023M.ERDOĞANH.SAMSA  A.Ç.ÇİFTÇİE.TARTICIC.UYSALM.ERDOĞANİ.H.DEMİRB.ÇELİKF.KÖRÜKÇÜA.ŞEHRİYAROĞLUA.BÜYÜKPATIRE.BAHADIRE.KAANH.SONUN.ŞAHİN
20.06.2023E.TARTICIŞ.SOYDEMİRE.BAHADIRA.Ç.ÇİFTÇİE.TARTICIH.SAMSAM.ERDOĞANİ.H.DEMİRB.ÇELİKF.KÖRÜKÇÜA.ŞEHRİYAROĞLUA.BÜYÜKPATIRD.SUSAME.KAANH.SONUC.UYSAL
21.06.2023E.BAHADIRE.TARTICIŞ.SOYDEMİRA.Ç.ÇİFTÇİH.SAMSAE.BARATALIC.UYSALM.ERDOĞANB.ÇELİKF.KÖRÜKÇÜA.ŞEHRİYAROĞLUA.BÜYÜKPATIRE.BAHADIRE.KAANH.SONU  
22.06.2023F.KÖRÜKÇÜC.UYSALA.Ç.ÇİFTÇİE.BAHADIRH.SAMSAE.BARATALIŞ.SOYDEMİRM.ERDOĞANB.ÇELİKF.KÖRÜKÇÜA.ŞEHRİYAROĞLUA.BÜYÜKPATIRD.SUSAME.KAANH.SONUN.ŞAHİN
23.06.2023  İ.H.DEMİRA.Ç.ÇİFTÇİ    E.BARATALIŞ.SOYDEMİRC.UYSALB.ÇELİKF.KÖRÜKÇÜA.ŞEHRİYAROĞLUA.BÜYÜKPATIRE.BAHADIRE.KAANH.SONUN.ŞAHİN
24.06.2023                                
25.06.2023                                
26.06.2023                                
27.06.2023                                
28.06.2023                                
29.06.2023                                
30.06.2023                                


                                 HAZİRAN 2023 KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI YANDAL POLİKLİNİĞİ UZMAN DOKTOR  ÇALIŞMA LİSTESİ
TARİHÇOCUK
KARDİYOLOJi-1
ÇOCUK
KARDİYOLOJi-2
ÇOCUK HEMATOLOJİ POL 2ÇOCUK ALERJİ İMMÜNOLOJİ POL-2ÇOCUK ALERJİ İMMÜNOLOJİ POL 2ÇOCUK NEFROLOJİ POL-3ÇOCUK NEFROLOJİ POL-2ÇOCUK NEFROLOJİ POL-1ÇOCUK
GASTROENTEROLOJİ POL 1
ÇOCUK
GASTROENTEROLOJİ POL 2
ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ POL 3ÇOCUK METABOLİZMA POL-2ÇOCUK METABOLİZMA POL-1ÇOCUK ENDOKRİN POL 1ÇOCUK ENDOKRİN POL-2ÇOCUK ENFEKSİYON ÇOCUK NÖROLOJİÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARIÇOCUK
ACİL
01.06.2023ANJIOANJIOF.T.MUTLUH.E.GÜNGÖRM. CANSEVERK.ÇELEĞENF.BASTUGN.GÜNAYE. ERENENDOSKOPİB. D. SARICAP.S.ÜSTKOYUNCUS.GÖKAYS. KOCAL.KARAS.Y.DURMUŞS.ÖZTÜRKG.ÖZCANM.DOĞAN
02.06.2023M.ARGUNS.SUNKAKF.T.MUTLUH.E.GÜNGÖRM. CANSEVERK.ÇELEĞENF.BASTUGDİYALİZE. ERENA. GÜLSERENENDOSKOPİKAPALIS.GÖKAYS. KOCATESTS.Y.DURMUŞEEGG.ÖZCANM.DOĞAN
03.06.2023                   
04.06.2023                   
05.06.2023M.ARGUNS.SUNKAKF.T.MUTLUH.E.GÜNGÖRM. CANSEVERK.ÇELEĞENDİYALİZN.GÜNAYE. ERENA. GÜLSERENB. D. SARICAP.S.ÜSTKOYUNCUS.GÖKAYS. KOCAL.KARAS.Y.DURMUŞS.ÖZTÜRKG.ÖZCANM.DOĞAN
06.06.2023M.ARGUNS.SUNKAKF.T.MUTLUH.E.GÜNGÖRM. CANSEVERDİYALİZF.BASTUGN.GÜNAYE. ERENA. GÜLSERENENDOSKOPİP.S.ÜSTKOYUNCUS.GÖKAYS. KOCAL.KARAS.Y.DURMUŞS.ÖZTÜRKG.ÖZCANM.DOĞAN
07.06.2023M.ARGUNS.SUNKAKTALASEMİ-KONSEYH.E.GÜNGÖRM. CANSEVERK.ÇELEĞENF.BASTUGN.GÜNAYENDOSKOPİA. GÜLSERENB. D. SARICAP.S.ÜSTKOYUNCUS.GÖKAYTESTL.KARAS.Y.DURMUŞHEYETG.ÖZCANM.DOĞAN
08.06.2023ANJIOANJIOF.T.MUTLUH.E.GÜNGÖRM. CANSEVERK.ÇELEĞENF.BASTUGN.GÜNAYE. ERENENDOSKOPİB. D. SARICAP.S.ÜSTKOYUNCUS.GÖKAYS. KOCAL.KARAS.Y.DURMUŞS.ÖZTÜRKG.ÖZCANM.DOĞAN
09.06.2023M.ARGUNS.SUNKAKF.T.MUTLUH.E.GÜNGÖRM. CANSEVERK.ÇELEĞENF.BASTUGDİYALİZE. ERENA. GÜLSERENENDOSKOPİP.S.ÜSTKOYUNCUS.GÖKAYS. KOCATESTS.Y.DURMUŞEEGG.ÖZCANM.DOĞAN
10.06.2023                   
11.06.2023                   
12.06.2023M.ARGUNS.SUNKAKF.T.MUTLUH.E.GÜNGÖRM. CANSEVERK.ÇELEĞENDİYALİZN.GÜNAYE. ERENA. GÜLSERENKAPALIP.S.ÜSTKOYUNCUS.GÖKAYS. KOCAL.KARAS.Y.DURMUŞS.ÖZTÜRKG.ÖZCANM.DOĞAN
13.06.2023M.ARGUNS.SUNKAKF.T.MUTLUH.E.GÜNGÖRM. CANSEVERDİYALİZF.BASTUGN.GÜNAYE. ERENA. GÜLSERENKAPALIP.S.ÜSTKOYUNCUS.GÖKAYS. KOCAL.KARAS.Y.DURMUŞS.ÖZTÜRKG.ÖZCANM.DOĞAN
14.06.2023M.ARGUNS.SUNKAKTALASEMİ-KONSEYH.E.GÜNGÖRM. CANSEVERK.ÇELEĞENF.BASTUGN.GÜNAYENDOSKOPİA. GÜLSERENKAPALIP.S.ÜSTKOYUNCUS.GÖKAYS. KOCAL.KARAS.Y.DURMUŞHEYETG.ÖZCANM.DOĞAN
15.06.2023ANJIOANJIOF.T.MUTLUH.E.GÜNGÖRM. CANSEVERK.ÇELEĞENF.BASTUGN.GÜNAYE. ERENENDOSKOPİKAPALIP.S.ÜSTKOYUNCUS.GÖKAYS. KOCAL.KARAS.Y.DURMUŞS.ÖZTÜRKG.ÖZCANM.DOĞAN
16.06.2023M.ARGUNS.SUNKAKV. GÖKH.E.GÜNGÖRM. CANSEVERK.ÇELEĞENF.BASTUGDİYALİZE. ERENA. GÜLSERENKAPALIP.S.ÜSTKOYUNCUS.GÖKAYTESTTESTS.Y.DURMUŞEEGG.ÖZCANM.DOĞAN
17.06.2023                   
18.06.2023                   
19.06.2023M.ARGUNS.SUNKAKV. GÖKH.E.GÜNGÖRM. CANSEVERK.ÇELEĞENDİYALİZN.GÜNAYE. ERENA. GÜLSERENB. D. SARICAP.S.ÜSTKOYUNCUS.GÖKAYKAPALIL.KARAS.Y.DURMUŞS.ÖZTÜRKG.ÖZCANM.DOĞAN
20.06.2023M.ARGUNS.SUNKAKV. GÖKH.E.GÜNGÖRM. CANSEVERDİYALİZF.BASTUGN.GÜNAYE. ERENA. GÜLSERENENDOSKOPİP.S.ÜSTKOYUNCUS.GÖKAYKAPALIL.KARAS.Y.DURMUŞS.ÖZTÜRKG.ÖZCANM.DOĞAN
21.06.2023M.ARGUNS.SUNKAKTALASEMİ-KONSEYH.E.GÜNGÖRM. CANSEVERK.ÇELEĞENF.BASTUGN.GÜNAYENDOSKOPİA. GÜLSERENB. D. SARICAP.S.ÜSTKOYUNCUS.GÖKAYKAPALIL.KARAS.Y.DURMUŞHEYETG.ÖZCANM.DOĞAN
22.06.2023ANJIOANJIOV. GÖKH.E.GÜNGÖRM. CANSEVERK.ÇELEĞENF.BASTUGN.GÜNAYE. ERENENDOSKOPİB. D. SARICAP.S.ÜSTKOYUNCUS.GÖKAYKAPALIL.KARAS.Y.DURMUŞS.ÖZTÜRKG.ÖZCANM.DOĞAN
23.06.2023M.ARGUNS.SUNKAKV. GÖKH.E.GÜNGÖRM. CANSEVERK.ÇELEĞENF.BASTUGDİYALİZE. ERENA. GÜLSERENENDOSKOPİP.S.ÜSTKOYUNCUS.GÖKAYKAPALITESTS.Y.DURMUŞEEGG.ÖZCANM.DOĞAN
24.06.2023                   
25.06.2023                   
26.06.2023                   
27.06.2023                   
28.06.2023                   
29.06.2023                   
30.06.2023