T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

Dermatoloji (Cildiye) Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2019

Dermatoloji (Cildiye)


Eğitim Görevlisi/Klinik Sorumlusu:
Prof. Dr. Mustafa Atasoy

Eğitim Grubu Uzman Hekimler:

 1. Uzm. Dr. Ragıp Ertaş,
 2. Uzm. Dr. Yılmaz Ulaş,
 3. Uzm. Dr. Atıl Avcı,
 4. Uzm. Dr. Efşan Yontar.

 Asistan Doktorlar:

 1. Dr. M. Reşat Akkuş,
 2. Dr. Huzeyfe Kulu,
 3. Dr. Fatma Nur Kutlu,
 4. Dr. Sinem Soğancıoğlu

Diğer Uzman Hekimler:

 1. Uzm. Dr. Fatma Betül İmamoğlu,
 2. Uzm. Dr. Kübra Yüce Atamulu,
 3. Uzm. Dr. Recep Bilgiç,
 4. Uzm. Dr. Ayşe Özdemir,
 5. Uzm. Dr. Özge Saka,
 6. Uzm. Dr. İnci Sak.

Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği;

• Deri hastalıkları

• Saç hastalıkları

• Tırnak hastalıkları

• Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanı ve tedavisi ile uğraşan uzmanlık alanıdır.

KLİNİK FİZİKİ MEKÂN:

 • 16 yataklı servis
 • Fototerapi Ünitesi
 • Lazer Ünitesi
 • Alerji Test Ünitesi
 • Poliklinik Tedavi Ünitesi
 • Kronik Deri Hastalıkları Polikliniği
 • Eğitim Poliklinikleri (2 adet)
 • Poliklinik (17 adet)
 • Mikroskobik İnceleme Odası
 • Seminer ve Dershane (2 adet).

PUVA Ünitesi

Lokal ve genel ultraviyole (UV=günışığı) tedavisi verilmektedir. UVA ve darbant UVB kabinleri, el ve ayak UVA ve tarak UV cihazları bulunmaktadır. Bu ünitede sedef hastalığı, vitiligo, alopesi areata, liken planus, pruritus başta olmak üzere bir kısım deri hastalıkların tedavisi yapılmaktadır.

Alerji Ünitesi

Deri alerji testleri; deri prick testi, deri yama testi ve fiziksel ürtiker testleridir. Bu ünitede Kulak Burun Boğaz ya da Göğüs Hastalıkları polikliniklerinden alerjik rinit, astma bronşiyale gibi nedenlerle istenen ve Dermatolojik hastalıklardan egzamalar ve gerekli durumlarda kronik ürtiker için alerji testleri yapılır.

Lazer ünitesi 

Q-switch NdYag lazer ile leke, dövme silme tedavileri,

Poliklinik Tedavi Birimi

Deri biyopsi, elektrokoter, kryoterapi, tırnak fenolle koterizasyonu, abse ve kist drenajı gibi işlemler yapılmaktadır.

Dermoskopik muayene

Deri hastalıklarının tanısında son yıllarda önemi ve kullanımı gideren artan bir yöntemdir. Özellikle iyi huylu melanositik lezyonlar ve malign melanoma tanısında kullanılan rutin bir yöntemdir ve bütün polikliniklerimizde el dermoskopi cihazı (x20 büyütme) ile yapılmaktadır.

Wood lambası

Polikliniklerimizde, eritrazma, yüzeyel mantar enfeksiyonları ve bazı pigmentasyon bozukluklarının tanısında kullanılmaktadır.

Hasta Konseyleri

• Poliklinik konseyi: Her gün 11:30-12:00 ve 15:30-16:00 saatleri arasında Eğitim polikliniğinde Eğitim Görevlileri nezaretinde yapılır. Polikliniklerde muayene edilerek gerekli görülen hastaların tanı ve tedavilerinin düzenlenmesi için, uzman hekim tarafından konseye sunulur. Eğitim görevlileri ve uzman hekimlerden oluşan heyet hastayı değerlendirir.

• Dermatopatoloji konseyi: Her hafta cuma günleri saat 13:30-16:00 saatleri arasında, Patoloji bölümünde, hastalarımızdan alınan deri biyopsileri Patoloji Bölümü uzmanları ve kliniğimizden Prof. Dr. Mustafa Atasoy'un katılımıyla klinikopatolojik korelasyon konseyi yapılmaktadır.

GÜNLÜK FAALİYETLER:

 1. Yatan hasta viziti:
  • Hafta içi her gün 08:00-08:30
 2. Eğitim kliniği büyük viziti:
  • Çarşamba: 12:30-13:30
 3. Poliklinik hizmetleri:
  • Hafta içi her gün: 09:00-16:00
 4. Kronik Deri Hastalıkları poliklinik hizmetleri
  • Hafta içi her gün: 09:00-16:00
   • 1-Psoriasis, Behçet Hastalığı, Otoimmun Bülllöz Hastalıklar:

    Salı, Çarşamba, Perşembe

   • 2-Kronik Ürtiker:

    Pazartesi, Cuma

 5. Klinikopatolojik Korelasyon toplantısı:
  • Cuma 13:30-16:00
 6. Teorik asistan eğitimi:
 • Pazartesi, Salı 12:45-13:30
 • Perşembe, Cuma: 08:30-09:00
 • Seminer ve Vaka Takdimi: Perşembe 12.30-13.00                         

DEVAM EDEN PROJELER:

 1. PSORİASİS TANI VE TEDAVİ PROJELERİ:

  1. PSORTAKSİS: Kayseri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Dermatoloji Kliniği’nde Kullanılan Yeni Bir Psoriasis Hasta Kayıt Sistemidir

   Amaç: Psoriasis tedavisinde kullanılan sistemik ve biyolojik ilaçların güvenli kullanımı ve ekonomik olarak ülke ekonomimize uygun tedavi protokolleri geliştirmek

   Türkiye’ de ilk defa hastane otomasyon sistemine bütünleştirilmiş ve Kliniğimiz tarafından geliştirilmiş bir kayıt sistemidir. Ülkemizde değişik Tıp Fakültesi ve EAH’ den kullanım için talepler gelmektedir.

   Özyurt Kemal, et al. "PSORTAKSİS: Kayseri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Dermatoloji Kliniği’nde Kullanılan Yeni Bir Psoriasis Hasta Kayıt Sistemi." Turk Dermatoloji Dergisi 12,1 (2018): 23.(http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_16921/TDD-12-23.pdf)

  2. Psoriasis Ekonomik ve Sosyal Yükü:
   1. Charite Üniversitesi ALMANYA/Berlin- Dermatoloji Kliniği ile Ortak Devam eden çalışma.

    AMAÇ: Psoriasis toplumda % 1-3 oranında olmak üzere sık görülen ve sosyal ve ekonomik yönden hastaları etkileyebilen kronik bir hastalıktır. Hastaların iş ve güç kaybına neden olmaktadır. Ayrıca tedavi maliyetleri oldukça yüksektir. Bu proje ile maliyeti ve alınabilinecek önlemleri ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.

  3. Kayseri İli Psoriasis Sıklığı, 1. Basamak tedavisi ve hasta sevkleri
   1. Kayseri İli Aile Sağlık Merkezleri Toplantıları
   2. Prof. Dr. Ümit Ukşal Mezuniyet sonrası Dermatoloji Eğitim Günleri kapsamında aile hekimlerine psoriasis ile ilgili eğitim toplantıları

 2. ALERJİK DERİ HASTALIKLARI TANI VE TEDAVİ PROJELERİ
  1. Kayseri Şehir Hastanesi Alerji Ünitesinin Kurulumu Ön Çalışmaları:
   1. Charite Üniversitesi ALMANYA/Berlin- Dermatoloji Kliniği ziyareti

    Prof. Dr. Mustafa Atasoy, Doç. Dr. Kemal Özyurt, Uzm. Dr. Ragıp Ertaş

    Mayıs/ 2017

   2. Charite Üniversitesi ALMANYA/Berlin- Dermatoloji Kliniğinde Eğitim

    Uzm. Dr. Ragıp Ertaş- Kasım 2017-Şubat 2018

  2. Kayseri Şehir Hastanesi Alerji Ünitesinin Kurulumu:
   1. Kronik Ürtiker Takip Formu, Deri testleri
   2. GA2LEN URTICARIA CERTIFICATION programı kapsamında Türkiye’de sadece İstanbul Okmeydanı EAH Dermatoloji Kliniğinde olan sertifikasyon belgesinin alınması çalışmaları (http://www.ga2len.net/partners.html)
   3. Charite Üniversitesi ALMANYA/Berlin- Dermatoloji Kliniğinden Prof. Dr. Marcus Maurer’in Kliniğimize ziyaret programı: 27 Mart 2019.
  3. Kliniğimiz ile Charite Üniversitesi ALMANYA/Berlin ortak yayınları:
   1. Ertas R, Ozyurt K, Ozlu E, Ulas Y, Avci A, Atasoy M, Hawro T, Maurer M.

    Increased IgE levels are linked to faster relapse in patients with omalizumab-discontinued chronic spontaneous urticaria. J Allergy Clin Immunol. 2017 Dec;140(6):1749-1751. doi: 10.1016/j.jaci.2017.08.007.

   2. Ertas, R. Ozyurt, K. Atasoy, M. Hawro, T. & Maurer, M.

    The clinical response to omalizumab in chronic spontaneous urticaria patients is linked to and predicted by IgE levels and their change. Allergy, 2018. 73(3), 705-712.

 3. Prof. Dr. Ümit Ukşal Mezuniyet Sonrası Dermatoloji Eğitim Toplantıları
  1. Aile Hekimleri Psoriasis Seminerleri- İldem ASM 17 Ocak 2017.
  2. Kayseri Tabip Odası Eğitim Seminerleri- Dermatolojik Hastalıklar ve Akut Ürtiker'li hastalara yaklaşım- 3 Ocak 2017
  3. Prof. Dr. Ümit Ukşal Mezuniyet sonrası Dermatoloji Eğitim Günleri
   1. I. Prof. Dr. Mezuniyet Sonrası Dermatoloji Eğitim Günleri, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 7-8 Ekim 2017. Kayseri.
   2. II. Prof. Dr. Mezuniyet Sonrası Dermatoloji Eğitim Günleri, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 24 Şubat 2018. Kayseri.
   3. III. Prof. Dr. Mezuniyet Sonrası Dermatoloji Eğitim Günleri, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 14 Nisan 2018. Kayseri.

 4. Düzenlediğimiz uluslararası katılımı kongre

4th INDERCOS Dermatology and Cosmetology Congress with Internatıonal Participitants. 27-30 Mart 2019 Istanbul/Turkey

Co-President: Mustafa Atasoy

Vice President: Kemal Özyurt

YAPMAYI PLANLADIĞIMIZ PROJELER:

 1. Türkiye Psoriasis Kayıt Sistemi Projesi (TÜRKPSORTAKSIS)
  1. PSORTAKSİSİN geliştirilmesi kapsamında Almanya Psoriasis Kayıt Sistemi (PSOBEST https://www.psobest.de/) Başkanı Prof. Dr. Matthias Augustin (University of Hamburg | UHH · Institute for Health Services Research in Dermatology and Nursing) tarafından Hamburg/Almanya’ da verilecek eğitim programına kliniğimizden Doç. Dr. Kemal Özyurt’un katılımı
 2. Türkiye Biyolojik Ajan Tedavisi Kayıt Sistemi
 3. Kronik Deri Hastalıkları Polikliniğini geliştirilmesi (Vitiligo, Saç Hastalıkları, Deri Kanserleri ve Nevus, Pediatrik Dermatoloji poliklinikleri)
 4. Kozmetik Dermatoloji Polikliniği
 5. Fototerapi Polikliniği
 6. Psikodermatoloji Polikliniği
 7. Multidisipliner Otoimmun ve Otoinflamatuar Hastalıklar Konseyi
 8. Multidisipliner Alerjik Hastalıklar Konseyi
 9. Dermatopatoloji, Dermoskopi ve Klinik Dermatoloji Online Eğitim Sitesi

Kliniğimizin Bilimsel Yayınları

Bilimsel makale

 1. Ertas R, Ozyurt K, Ozlu E, Ulas Y, Avci A, Atasoy M, Hawro T, Maurer M. Increased IgE levels are linked to faster relapse in patients with omalizumab-discontinued chronic spontaneous urticaria. J Allergy Clin Immunol. 2017 Dec;140(6):1749-1751.
 2. Ertas R, Ozyurt K, Atasoy M, Hawro T, Maurer M. The clinical response to omalizumab in chronic spontaneous urticaria patients is linked to and predicted by IgE levels and their change. Allergy. 2017 Oct 30. doi: 10.1111/all.13345.
 3. Ertaş R, Özyurt K, Avcı A, Ketenci Ertas S, Atasoy M. Case Report: Behçet's disease accompanied with vitiligo. F1000Res. 2017 Mar 23;6:310.
 4. Ozlu E, Baykan A, Ertas R et al. Case Report: Nicolau syndrome due to etofenamate injection. F1000Research 2017: 6;867.
 5. Ozlu E, Baykan A, Yaman O, Ertas R, Atasoy M, Ozyurt K, Turasan A, Taslıdere N. Case Report: Lupoid cutaneous leishmaniasis mimicking verruca plana. F1000Res. 2017 Jun 20;6:94
 6. Ozlu E, Ertas R, Ozyurt K, Tekin Y, Atasoy M. Giant neglected Bowen’s disease lesion treated successfully with topical 5-fluorouracil. NCI 2017; 4 :77
 7. Colgecen E, Yildiz H, Ozyurt K, Ozbey C, Icigen H, Ertas R. Eruptive Xanthomas In A Patient With Metabolic Syndrome. Eur J Gen Med 2016; 13(3):
 8. Avcı A. Avcı D, Çınar SL, Çetinkaya A, Karahan S, Erden A, Özyurt K, Ulaş Y, Ertaş R, Pangal E.Effect of anterior uveitis in Behçet's disease on neutrophil to lymphocyte ratio Int Eye Sci 2016;4:16-9
 9. Çınar SL, Kartal D, Uludağ SZ, Dolanbay M, Ertaş R, Avcı A, Borlu M. The skin findings of pregnant women and our treatment choices. A Turkish experience: a 5-year survey.  Kafkas J Med Sci 2016; 6(1); 46-52
 10. Avci A, Avci D, Erden F, Ragip E, Cetinkaya A, Ozyurt K, Atasoy M Can we use the neutrophil-to-lymphocyte ratio, platelet-to-lymphocyte ratio, and mean platelet volume values for the diagnosis of anterior uveitis in patients with Behcet’s disease? Therapeutics and Clinical Risk Management 2017, 13:881-886 (impact factor: 2.22)
 1. Ertaş R, Özyurt K, Yıldız S, Ulaş Y, Turasan A, Avcı A. Adverse Reaction to Omalizumab in Patients with Chronic Urticaria: Flare Up or Ineffectiveness? Iran J Allergy Asthma Immunol. 2016 Feb;15(1):82-6.
 2. Colgecen E, Korkmaz M, Ozyurt K, Mermerkaya U, Kader C. Int J Dermatol. 2016 Apr;55(4):468-72.
 3. Inci R, Ozturk P, Mulayim MK, Ozyurt K, Alatas ET, Inci MF.Effect of the Syrian Civil War on Prevalence of Cutaneous Leishmaniasis in Southeastern Anatolia, Turkey. Med Sci Monit. 2015 Jul 20;21:2100-4.
 4. Colgecen E, Ozyurt K, Gul AI, Utas S. Evaluation of etiological factors in patients with chronic urticaria. Acta Dermatovenerol Croat. 2015;23(1):36-42.
 5. Baykan H, Cihan YB, Ozyurt K. Roles of white blood cells and subtypes as inflammatory markers in skin cancer.Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(6):2303-6.
 6. Ozyurt K, Subasioglu A, Ozturk P, Inci R, Ozkan F, Bueno E, Cañueto J, González Sarmiento R. Emopamil binding protein mutation in conradi-hünermann-happle syndrome representing plaque-type psoriasis. Indian J Dermatol. 2015 Mar-Apr;60(2):216.
 7. Ertas R, Orscelik O, Kartal D, Dogan A, Ertas SK, Aydogdu EG, Ascioglu O, Borlu M. Androgenetic alopecia as an indicator of metabolic syndrome and cardiovascular risk. Blood Press. 2016 Jun;25(3):141-8.
 8. Baykan H, Ozyurt K, BaykanA, OzkoseM, Sen H. Severe contact dermatitis induced by an unusual blend of pure henna. Arch Clin Exp Surg. 2015; 4(1): 46-48.
 9. Avcı A, Avcı D, Özyurt K. Laboratory findings of 563 women with telogen effluvium. BTDMJB. 2015; 11(3): 120-123
 10. Ertaş R, Kartal D, Utaş S. Çocuklarda Yüzeysel Mantar Enfeksiyonlarının Klinik  Değerlendirilmesi. Turk J Dermatol 2015;9:186-9.
  1. A Avcı, Atasoy, Mustafa, Kemal Özyurt, and Ragıp Ertaş. "Kronik Dermatolojik Hastalıklar Polikliniğinde Takip Edilen Behçet Hastalarının Klinik Özellikleri." (2017).Turk J Dermatol 2017;11:66-9
  2. Ertas R. Fototestler. Turkiye Klinikleri Journal of Dermatology Special Topics 2017; 10 (1), 26-32
  3. Ertas R, Özyurt K. Yama Testi, Çizme Testi ve Oral Provokasyon Testi. Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics 2017;10(1):19-25
  4. Karakükcü, Ç , Ertaş, R , Özyurt, K , Ulaş, Y , Yıldız, S , Koçer, D , Torun, Y . UV ışığa maruziyetin saç çinko konsantrasyonu üzerine in vitro etkileri. Journal of Anatolian Medical Research 2017; 2(2) : 36-47

Posterler

 1. Ertas R.,Ozyurt K., Ulas Y., Avci A., Yildiz S., Ozlu E. Real life experience of omalizumab in patients with chronic spontaneous urticaria in TurkeyPsycodermatology, DLQi,and Urticaria P1950. 24th EADV Congress 2015, Copenhagen (Denmark) October 7 – 11. 
 2. Ertas R, Ketenci Ertas S, Turasan A., Avcı A., Colgecen E.3, Ozyurt K Psoriasis Development of sensorineural hearing loss durin gadalimumab therapy in psoriati carthritis. 24th EADV Congress 2015, Copenhagen (Denmark) October 7 – 11.
 3. Ertas R, Ozyurt K, Yildiz S, Atasoy, Avci A, Colgecen E. Urticaria, AngioedemaExperience of omalizumabtherapy in patientswithchronic urticarial24th EADV Congress 2015, Copenhagen (Denmark) October 7 – 11.
 4. Ulas Y, Ertas R, Ozlu E, Colgecen E, Yunus K, Ozyurt K. InfectiousDiseases, ParasiticDiseases, Infestations. 24th EADV Congress 2015, Copenhagen (Denmark) October 7 – 11.
 5. Ulas Y. Ertas R, Yıldız S, Taslidere N, Colgecen E, Ozyurt K. Is omalizumab effective in inducible urticarias. 24th EADV Congress 2015, Copenhagen (Denmark) October 7 – 11.
 6. Colgecen E, Yıldız H, Ozyurt K, Ozbey C, Icigen H, Ertas R. Eruptivexanthomas in a patient with metaboli csyndrome. 24th EADV Congress 2015, Copenhagen (Denmark) October 7 – 11.
 7. Atil A, Avci D, Ozyurt K, Samet K, Ali C, Ertaş R. Can platelettolymphocyteratio be a marker foranterioruveitiswithBehçet’sdisease. 24th EADV Congress 2015, Copenhagen (Denmark) October 7 – 11.
 8. Karakükcü Ç, Ertas R, Ozyurt K, Ulaş Y, Yıldız S, Akalın M, Koçer D. UV Exposure and Hair Zinc Concentration: a Decrease in Atomization Degreeor Real Change. Uluslararası Katılımlı Kongre&Lab. KBUD. Expo 2015. 01-05 Eylül 2015 Elazığ.
 9. Taşlıdere N,  Özyurt K ve ark. Bleomisin İle Tetiklenen Flagellat Eritem: Olgu Sunumu. 10. Ege Dermatoloji Günleri 5-10 Mayıs 2015 Antalya.
 10. Ulaş Y, Atasoy M, Özyurt K ve ark. Saçlı Derinin Eroziv Püstüler Dermatozu. 10. Ege Dermatoloji Günleri 5-10 Mayıs 2015 Antalya.
 11. Ulaş Y, Ertaş R, Turasan A,  Özyurt K ve ark. X' e Bağlı Resesif İktiyozis ve Psöriasis Vulgaris Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu. 10. Ege Dermatoloji Günleri 5-10 Mayıs 2015 Antalya.
 12. Ulaş Y, Özyurt K ve ark. Antıtüberküloz ılaç kullanımına bağlı gelışen serum hastalığı benzerı reaksıyon. 8. Dermatoloji Bahar Sempozyumu 9 -12 Nisan 2015 Antalya
 13. Ertaş R, Yıldız S, Özyurt K ve ark. Terra fırma forme dermatıtı: olgu sunumu 8. Dermatoloji Bahar Sempozyumu 9 -12 Nisan 2015 Antalya
 14. Etaş R, Ulaş Y, Özyurt K ve ark. Unılateral lıneer pıgmente purpurık dermatoz olgusu. 8. Dermatoloji Bahar Sempozyumu 9 -12 Nisan 2015 Antalya.
 15. Çölgeçen E, Gül Aİ, Özyurt K, Borlu M.. ''Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar'' IV. DOD Dermatoloji Gündemi konferansı dahilinde ''Program ve Özet Kitabı'' bildiri kitapçığındaki, 25 pp., Eskişehir, 03-06 Eylül 2015
 16. Özlü E, Ertaş R, Özyurt K, Tekin Y, Atasoy M. Topikal 5 Florourasil ile başarılı bir şekilde Tedavi edilen Dev Bowen Hastalığı Olgusu. XXII. Prof. Dr. A.Lütfi Tat Sempozyumu. 2015. Syf: 129
 17. Çölgeçen E, Karaçavuş S, Kader Ç, Özyurt K, Çelikbilek M. Çeşitli dermatozlarda Helicobacter pylori enfeksiyonu. XXII. Prof.Dr. A.Lütfi Tat Sempozyumu. 2015. Syf: 129
 18. Yıldız S, Ertaş R, Ulaş Y, Özyurt K, Atasoy M, Karagöz S, Koç AN. FotoalerjikKontakt Dermatiti Taklit Eden Tinea İncognito Olgusu:Vaka Bildirimi. XXII. Prof.Dr. A.Lütfi Tat Sempozyumu. 2015. Syf: 28 
 19. Özlü E, Ertaş R, Ulaş Y, Özyurt K, Tekin Y, Atasoy M Topikal 5 Florourasil ile başarılı bir şekilde Tedavi edilen Dev Bowen Hastalığı Olgusu XXII. Prof.Dr. A.Lütfi Tat Sempozyumu. 2015. Syf: 332.
 20. Özlü E, Ulaş Y, Özyurt K, Avcı A, Ertaş R. Etofenamat enjeksiyonu sonrası gelişen Nicolau sendromu: Vaka bildirimi.  XXII. Prof.Dr. A.Lütfi Tat Sempozyumu. 2015. Syf: 425.
 21. Yıldız S, Turasan A, Ertaş R, Taşlıdere N, Özyurt K. Ustekinumab tedavisine yanıt veren püstüler psoriazis olgusu. XXII. Prof.Dr. A.Lütfi Tat Sempozyumu. 2015. Syf: 58.
 22. Taşlıdere N, Ertaş R, Özyurt K, Özlü E, Arsav V. Generalize Pigmente Purpurik Kontakt dermatit; Olgu Sunumu. XXII. Prof.Dr. A.Lütfi Tat Sempozyumu. 2015. Syf: 129.
 23. Ozlu E., Imamoglu F. B., Ertas R., Akay E., Atasoy M., Ozyurt K.     A case of acute generalized exanthematous pustulosis induced by lamivudine  25th EADV CONGRESS 28 September-2 October 2016 Viennia    
 24. Ertas R., Ozyurt K., Avci A., Ketenci Ertas S., Atasoy M.       Behçet’s Disease Accompanied with Vitiligo: Case Report       25th EADV CONGRESS 28 September-2 October 2016 Viennia
 25. Ozlu E., Ertas R., Ozyurt K., Tekin Y., Atasoy M         Giant neglected Bowen’s disease successfully treated with topical 5-fluorouracil           25th EADV CONGRESS 28 September-2 October 2016 Viennia
 26. Ozyurt K., Ertas R., Atasoy M., Ulas Y., Ozlu E., Avci A       Inflammatory linear verrucous epidermal nevus in three brothers and maternal grandmother         25th EADV CONGRESS 28 September-2 October 2016 Viennia       
 27. Ozlu E., Tekin Y., Atasoy M., Ertas R., Ulas Y., Ozyurt K      Lichen Planopilaris in Two Siblings: Is There A Genetic Background?  25th EADV CONGRESS 28 September-2 October 2016 Viennia
 28. Ertas R., Ozyurt K., Ozlu E., Ulas Y., Avci A., Atasoy M., Maurer M            Elevated IgE levels are linked to faster relapse in omalizumab-discontinued CSU patients      25th EADV CONGRESS 28 September-2 October 2016 Viennia     
 29. Ozlu E., Goktas E., Ertas R., Tekin Y., Atasoy M         A rarely seen syndrome: Phacomatosis pigmentovascularis Type IIa        25th EADV CONGRESS 28 September-2 October 2016 Viennia
 30. Ozyurt K., Ertas R., Ulas Y., Ozlu E., Avci A., Atasoy M.      Clinical features of Turkish psoriasis patients in a specialized Chronic Dermatological Skin Diseases Section of Dermatology Outpatient Clinic 25th EADV CONGRESS 28 September-2 October 2016 Viennia
 31. Ertas R, Özlü E, Ulaş Y, Özyurt K, Ertaş SK, Avcı A, Çınar SL.        Dermatoses in women presenting to a dermatology outpatient clinic of a tertiary health care center: a life time retrospective analyse 25th EADV CONGRESS 28 September-2 October 2016 Viennia
 32. Kemal Özyurt Halit Baykan Mustafa Atasoy Ragıp Ertaş Yılmaz Ulaş Muhammed Reşat Akkuş Intarmammary Pilonidal Sinus 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017
 33. Kemal Özyurt Mustafa Atasoy, Ragıp Ertaş, Yılmaz Ulaş, Muhammed Reşat Akkuş et all. Netherton Syndrome Mısdıagnosed as Hyper IgE Syndrome, 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/          
 34. Kemal Özyurt, Mustafa Atasoy, Muhammed Reşat Akkuş, Ertaş Ragıp, Yılmaz Ulaş et all. A Case of Segmental Neurofibromatosis 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017
 35. Kemal Özyurt Yılmaz Ulaş Mustafa Atasoy,İkbal Gökçek, Ayşe Betül Ergül Ragıp Ertaş Iatrogenic Cushing Syndrome In A Child Mımıcking Michelin Tire-Baby Syndrome 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017
 36. Kemal Özyurt Mustafa Atasoy, Ragıp Ertaş, Yılmaz Ulaş, Muhammet Reşat Akkuşet all. Pseudoporphyria In A Hemodialysıs Patient 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017
 37. Kemal Özyurt Ragıp Ertaş, Atıl Avcı, Yılmaz  Ulaş, Muhammed Reşat Ertaş, Mustafa Atasoy.Chronic Skin Disease Unit and Internal Counseling In An Outpatient Dermatology Clinic. 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017
 38. Kemal Özyurt, Yücel Tekin, Atıl Avcı, Ragıp Ertaş, Yılmaz Ulaş Mustafa Atasoy. Generalized Eruptive HistiocytomaIn A Pediatric Case 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017
 39. Kemal Özyurt Fatoş Tekelioğlu Mustafa Atasoy Ragıp Ertaş Yılmaz Ulaş Atıl Avcı Muhammed Reşat Akkuş Trichofolliculoma with a New Pattern In Dermoscopy: Rosary Bead With Tassel 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017
 40. Kemal Ozyurt Mustafa Atasoy, Ragıp Ertaş, Yılmaz Ulaş, Muhammet Reşat Akkuş. Juvenile Onset Amyopathic Dermatomyositis. 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017
 41. Kemal Özyurt, Atıl Avcı, Ragıp Ertaş, Yılmaz Ulaş, Muhammed Reşat Akkuş, Mustafa Atasoy. Comparison Of Queries In PubMed "Turkey and Dermatology" Versus "China, Indian, USA, Indonesia, Iran, Thailand And Dermatology" 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017      100
 42. Muhammed Reşat Akkuş, Mustafa Atasoy,Kemal Özyurt, İlhami Çelik ,Ragıp Ertaş. An unusual locatıon and clınıcal manıfestatıon of anthrax.  2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017
 43.  Muhammed Reşat Akkuş Kübra Atamulu,  Ragıp Ertaş, Atıl Avcı, Yılmaz Ulaş, Kemal Özyurt. Benign cephalic histiocytosis.  2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017
 44. Sevil Biçer, Yılmaz Ulaş, Mustafa Atasoy, Kemal Özyurt, Safiye Ulaş Ragıp Ertaş,Atıl Avcı. Impact of pruritus on quality of life in patients with tinea pedis. 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017
 45. Emin Özlü, Ahmet Atalay, Vedat Arsav,Ragıp Ertaş, Kemal Özyurt. Belirsiz Malign Potansiyele Sahip Atipik Spitz Nevüs: Vaka Bildirimi Ege Dermatoloji Mayıs 2016. eps-018
 46. Ragıp Ertaş, Emin Özlü, Yılmaz Ulaş, Kemal Özyurt, Şule Ketenci Ertaş, Atıl Avcı, Salih Levent Çınar, Mustafa Taş. Üçüncü basamak dermatoloji polikliniğine başvuran kadın hastalarda görülen dermatozların retrospektif analizi. Ege Dermatoloji Mayıs 2016.eps-040
 47. Emin Özlü, Emre Göktaş,Ragıp Ertaş, Yücel Tekin, Mustafa Atasoy. Nadir Görülen Bir Sendrom: Fakomatozis Pigmentovaskülaris Tip 2a. Ege Dermatoloji Mayıs 2016.eps-092

Emin Özlü, Fatma Betül İmamoğlu,Ragıp Ertaş, Ebru Akay, Mustafa Atasoy, Kemal Özyurt. Lamivudin ile İndüklenen Akut Generalize Ekzantematöz Püstülozis Olgusu. Ege Dermatoloji Mayıs 2016.eps-010Paylaş