T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kardiyoloji Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2019

Kardiyoloji


Kardiyoloji kliniğimiz kardiyolojinin her alanında klinik ve laboratuvar çalışmalarının yürütüldüğü, tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı dünya standartlarında donanım ve alt yapı ile hizmet veren bir bölümdür. Kliniğimizde 4 öğretim üyesi, 14 uzman doktor, 4 asistan doktor, hemşire, teknisyen ve diğer yardımcı sağlık personeli ile haftanın 7 günü/24 saat elektif ve akut miyokard infarktüsü ile başvuran acil hastalara müdahale edilmektedir. 2017 yılı içerisinde kliniğimizde yaklaşık 10.000 hasta yatışı ve 6500 civarında girişimsel işlem uygulanmıştır. Haftanın iki günü (Salı-Perşembe) düzenli olarak asistan ve uzman arkadaşlara yönelik güncel kılavuz ve yayınlarla, eğitim ve seminer sunumları yapılmaktadır. Kliniğimizde 28 yoğun bakım yatağı, 32 servis yatağı ve 25 anjio servis yatağı bulunmaktadır.

Kardiyoloji Kliniğimizde yapılan kardiyolojik incelemeler:

• Elektrokardiyogram
• Ekokardiyografi, transözefagial ekokardiyografi
• Efor testi
• Tansiyon Holter
• Ritm Holter
• Kalıcı pil ve ICD kontrolleri (haftanın belirli günleri)

Koroner anjiografi ünitemizde 4 adet laboratuar bulunmaktadır ( 2 adet koroner anjiografi, 1 adet periferik anjiografi, 1 adet elektrofizyoloji laboratuarı olmak üzere). Ayrıca Kalp Damar Cerrahisi kliniği Hibrit laboratuarında 1 adet Koroner anjiografi cihazı bulunmaktadır (KVC kliniği ile ortak girişimler yapılmaktadır). Ayrıca haftanın belirli günlerinde Radyoloji, Algoloji ve Çocuk Kardiyoloji klinikleri görüntüleme ve girişimsel tedavi işlemlerini kateter laboratuarımızda uygulamaktadırlar.

Kardiyoloji Kliniğimizde yapılan girişimsel tetkik ve tedaviler:

• Koroner anjiografi, anjioplasti işlemleri
• Sağ-sol kalp kateterizasyonu
• Kronik total oklüzyon işlemleri ( kronik tam tıkalı koroner arterlere müdahale)
• Perkütan aort kapak replasmanı (TAVI)
• Perkütan atrial septal defekt kapama
• Karotis anjiografi ve anjioplasti işlemleri
• Periferik anjiografi, anjioplasti işlemleri
• Elektrofizyolojik çalışma, ablasyon  ve haritalama işlemleri
• Kalıcı kalp pili, biventriküler pace ve ICD implantasyonları
• Mitral Balon valvuloplasti işlemi

DOKTORLARIMIZ

Doç. Dr. Ziya ŞİMŞEK (Klinik Eğitim ve idari Sorumlusu)
Doç. Dr. Ahmet Oğuz BAKTIR
Doç. Dr. Özgür GÜNEBAKMAZ
Doç. Dr. Selami DEMİRELLİ
Uzm. Dr. Ayşe BEYAZTAŞ
Uzm. Dr. Bekir ÇALAPKORUR
Uzm. Dr. Erkan DEMİRCİ
Uzm. Dr. Eyüp ÖZKAN
Uzm. Dr. Gökhan ERGÜN
Uzm. Dr. Mehmet Kamil TEBER
Uzm. Dr. Mehmet Tarık SİRKECİ
Uzm. Dr. Mehmet Zafer AYDIN
Uzm. Dr. Ahmet KARABACAK
Uzm. Dr. Nebi CERİT
Uzm. Dr. Ömer ŞAHİN
Uzm. Dr. Şaban KELEŞOĞLU
Uzm. Dr. Yasemin DOĞAN
Uzm. Dr. Yücel YILMAZ
Ass. Dr. Ahmet TOK
Ass. Dr. Elif ÇETİN
Ass. Dr. Kemal TEKİN
Ass. Dr. Emrah ÇİTİL

Paylaş