T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

İdari ve Mali Hizmetler Müdür ve Yrd. Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020

İdari ve Mali Hizmetler Müdür ve Yrd.


 

 
 

Mesut AKDENİZ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü 

 
    
  

Okan AKTAŞ
Müdür Yrd.

 Savaş SERDAR

Müdür Yrd.

Zehra ATAY

Müdür Yrd.

Mustafa UĞUZ

Müdür Yrd.

ÖZGEÇMİŞ PDF Formatında
ÖZGEÇMİŞ PDF Formatında

 
    
    

Murat Tuğrul METİN
Müdür Yrd.

  
ÖZGEÇMİŞ PDF Formatında

  

   
    

 

 

 
Paylaş