T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

3 Boyutlu Haritalama Yöntemi Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2021

3 Boyutlu Haritalama Yöntemi


Hastanemiz Kardiyoloji Kliniğinde Doç. Dr. Özgür GÜNEBAKMAZ ve ekibi tarafından; çarpıntı, halsizlik, baş dönmesi şikayetleriyle gelen ritim bozukluğu teşhisi konulan hastaya 3 boyutlu haritalama yöntemiyle, kalpteki ritim bozukluğunun yeri tespit edilip, ablasyon (yakma) işlemi uygulanarak başarılı bir tedavi gerçekleştirildi.

Ritim bozukluğu; kalpteki ileti sisteminde veya kalpte uyarı oluşturan elektriki sistemindeki bozukluktan kaynaklanmaktadır. Hastalar çarpıntı, baygınlık hissi, bayılma gibi şikayetlerle hekime başvurmaktadır. Bu hastaların tedavisi, kasıktan girilerek (kapalı olarak) hastalar uyutulmadan kalp içine yerleştirilen kataterler vasıtasıyla yapılmaktadır. Daha önce flonoskopi (x ışını) altında 2 boyutlu olarak yapılan bu işlem günümüzde özellikle kompleks ritim bozukluklarında 3 boyutlu olarak yapılabilmektedir. 3 boyutlu sistemde manyetik alan içerisinde kalbin içerisine yerleştirilmiş olan kataterlerin yeri tespit edilerek kalbin 3 boyutlu haritası çıkartılmakta ve böylece daha güvenli daha doğru ve daha az radyasyonla ritim bozukluğunun yeri saptanmakta ve bu bölge radyofrekans dalgalarla ısıtılarak mevcut ritim bozukluğunun tedavisi yapılmaktadır.


Paylaş