Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu
Güncelleme Tarihi: 03 January 2019
TUEK ÜYELERİ

1. Prof. Dr. İlhami ÇELİK (Başkan)
2. Prof. Dr. Tamer ERTAN (Eğitim koordinatörü)
3. Prof. Dr. Cemil MUTLU
4. Prof. Dr. Mustafa ATASOY
5. Doç. Dr. Çiğdem KARAKÜKCÜ
6. Doç. Dr. Havva TALAY ÇALIŞ
7. Doç. Dr. Muzaffer KEKLİK

TUEK Sekreterya (Dahili 61062)

Rukiye GÜRÜN
Hasan TÜLE
Özlem YANARTAŞ

1. Bilimsel Çalışma Formları
   Ek 1:  Ön Yazı
   Ek 2:  Diğer Klinik Onay Formu
   Ek 3:  Proje Başvuru Formu
   Ek 4: Helsinki Bildirimi
   Ek 5: Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu
   Ek 6: İyi Klinik Uygulamaları
2. Bilimsel Çalışma Değerlendirme Formu
3. Hastane Dışı Rotasyon Dilekçesi
4. Hastane İçi Rotasyon Dilekçesi
5. Rotasyon Belgesi
6. Tez Değerlendirme Formu
7. Sınav Tutanağı
8. Uzmanlık Tescil Kontrol Formu
9. Tez Sınav Jüri Dilekçesi
10. Uzmanlık Sınav Jüri Dilekçesi
11. Tez Konusu Onay Formu
12. Asistan Rotasyon Yerleri ve Süreleri
13. Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği
14. Gözlemsel İlaç Çalışmaları Kılavuzu


UZMANLIK SINAVI SONRASINDA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNE GÖNDERİLECEK BELGELER

1. Uzmanlık Tescil Kontrol Formu
2. Vergi Dairesi Uzmanlık Harç Makbuzu Dekontu
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. TUS Yerleştirme Sonuç Belgesi
5. Sınav Tutanakları
6. Tez Savunma Mazbatası (Tez Değerlendirme Formu)
7. Süre Uzatılmış İse Uzatma ile İlgili Evrak
8. Rotasyon Belgeleri
9. Program Yönetici Kanaat Formu
10. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
11. Uzmanlık Aldığı Kurum Değişmiş ise İlgili Resmi Evrak
12. 3 Adet CD
13. Tez Kitapçığı
14. Tez Veri Giriş Formu

Paylaş
Copyright © 2019 T.C. Sağlık Bakanlığı Tüm Hakları Saklıdır.