T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020

Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu


TUEK ÜYELERİ

1. Prof. Dr. İlhami ÇELİK (Başkan)
2. Prof. Dr. Mustafa ATASOY (Eğitim koordinatörü)
3. Doç. Dr. Cem ARTAN
4. Doç. Dr. Emin SILAY
5. Doç. Dr. Seyhan KARAÇAVUŞ
6. Dr. Öğrt. Üyesi Oğuzhan BOL
7. Uzm. Dr. Binnaz ÇELİK

TUEK Sekreterya (Dahili 61062 - 6862)

Özlem YANARTAŞ
Rahime ALAN

Klinik Araştırmalar ve Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurullarının Standart Çalışma Yöntemi Esasları

1. Bilimsel Çalışma Formları
   Ek 1: Ön Yazı
   Ek 2: Diğer Klinik Onay Formu
   Ek 3: Proje Başvuru Formu
2. Bilimsel Çalışma Değerlendirme Formu   // Güncelleme Tarihi 04.03.2020
3. Hastane Dışı Rotasyon Dilekçesi
4. Hastane İçi Rotasyon Dilekçesi
5. Rotasyon Belgesi
6. Tez Değerlendirme Formu
7. Sınav Tutanağı
8. Uzmanlık Tescil Kontrol Formu
9. Tez Sınav Jüri Dilekçesi
10. Uzmanlık Sınav Jüri Dilekçesi
11. Tez Konusu Onay Formu
12. Asistan Rotasyon Yerleri ve Süreleri
13. Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği
14. Gözlemsel İlaç Çalışmaları Kılavuzu
15. Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile devlet üniversitelerinin ilgili birimlerinin birlikte kullanımı ile işbirliği usul ve esasları hakkında yönetmelik

16. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönergesi

UZMANLIK SINAVI SONRASINDA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNE GÖNDERİLECEK BELGELER

1. Uzmanlık Tescil Kontrol Formu
2. Vergi Dairesi Uzmanlık Harç Makbuzu Dekontu
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. TUS Yerleştirme Sonuç Belgesi
5. Sınav Tutanakları
6. Tez Savunma Mazbatası (Tez Değerlendirme Formu)
7. Süre Uzatılmış İse Uzatma ile İlgili Evrak
8. Rotasyon Belgeleri
9. Program Yönetici Kanaat Formu
10. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
11. Uzmanlık Aldığı Kurum Değişmiş ise İlgili Resmi Evrak
12. 3 Adet CD
13. Tez Kitapçığı (1 Adet)
14. Tez Veri Giriş Formu
15. İzin Durumu Dökümü (İzin İşlerinden Onaylı)

Paylaş