T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021

Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu


TUEK ÜYELERİ

1.  
Prof. Dr. Emin SİLAY (Başkan)
2.  Doç. Dr. Yasin ŞİMŞEK (Eğitim koordinatörü)

3.  Doç. Dr. Ersin GÜNDOĞAN
4.  Doç. Dr. Mehmet YAŞAR 
5.  Doç. Dr. Mustafa ARGUN
6.  Doç. Dr. Seyhan KARAÇAVUŞ
7.  Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan BOL

TUEK Sekreterya (Dahili 61062 - 6862)

Özlem YANARTAŞ
Rahime ALAN

1. Bilimsel Çalışma Formları
   Ek 1: Ön Yazı
   Ek 2: Diğer Klinik Onay Formu
   Ek 3: Proje Başvuru Formu
   Not: Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 formları mavi telli dosya içinde her biri ayrı poşet dosyada olacak şekilde teslim edilmelidir.
2. Bilimsel Çalışma Değerlendirme Formu   // Güncelleme Tarihi 04.03.2020
3. Hastane Dışı Rotasyon Dilekçesi
4. Hastane İçi Rotasyon Dilekçesi
5. Rotasyon Belgesi
6. Tez Yazım Kılavuzu
7. Tez Değerlendirme Formu
8. Tezlerin Benzerlik Değerlendirme (Turnıtın) Kılavuzu
9. Tez Benzerlik Raporu
10. Tez Sınavı Sonuç Formu
11. Tez Konusu Onay Formu
12. Uzmanlık Eğitimini Bitirme Sınavı Tutanağı
13. Uzmanlık Tescil Kontrol Formu
14. Tez Sınav Jüri Dilekçesi
15. Uzmanlık Sınav Jüri Dilekçesi
16. Asistan Rotasyon Yerleri ve Süreleri
17. Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği
18. Gözlemsel İlaç Çalışmaları Kılavuzu
19. Gözlemsel İlaç Çalışmaları Kılavuzu Sıkça Sorulan Sorular
20. Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile devlet üniversitelerinin ilgili birimlerinin birlikte kullanımı ile işbirliği usul ve esasları hakkında yönetmelik

21. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönergesi
22. Klinik Araştırmalar ve Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurullarının Standart Çalışma Yöntemi Esasları

UZMANLIK SINAVI SONRASINDA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNE GÖNDERİLECEK BELGELER

1. Uzmanlık Tescil Kontrol Formu
2. Vergi Dairesi Uzmanlık Harç Makbuzu Dekontu
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. TUS Yerleştirme Sonuç Belgesi
5. Sınav Tutanakları
6. Tez Savunma Mazbatası (Tez Değerlendirme Formu)
7. Süre Uzatılmış İse Uzatma ile İlgili Evrak
8. Rotasyon Belgeleri
9. Program Yönetici Kanaat Formu
10. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
11. Uzmanlık Aldığı Kurum Değişmiş ise İlgili Resmi Evrak
12. 3 Adet CD
13. Tez Kitapçığı (1 Adet)
14. Tez Veri Giriş Formu
15. İzin Durumu Dökümü (İzin İşlerinden Onaylı)

Paylaş