T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

İdari Birimler Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2018

İdari Birimler


Başhekimlik Yazışma
İnsan Kaynakları (Özlük)
Satın Alma
İhtiyaç Tespit
Muayene Kabul
Fatura 
Tahakkuk
Maaş - Mutemetlik-Ek Ödeme
İmza-Mühür
Adli İşlemler
Sağlık Kurulu
Hasta Hakları
Sosyal Hizmetler
Sivil Savunma
Kanser Kayıt
Bilgi İşlem
KaliteYönetim
Eğitim 
Evrak Kayıt
Arşiv
Atık Yönetimi
Kütüphane
Cenaze İşleri
Sabim-Bimer
Klinik Mühendislik
Teknik Birimler 
Hukuk 
Disiplin
Çalışan Hakları ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği
Eczane
Paylaş