T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

Hastanemiz Beslenme ve Diyet ünitesi Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2021

Hastanemiz Beslenme ve Diyet ünitesi poliklinik, klinik nütrisyon ve mutfak/yemekhane denetiminde hizmet vermektedir.

Beslenme ve Diyet Birimi Diyetisyenleri hastanemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi zemin katı Diyet Ünitesinde aktif olarak çalışmaktadır.
Ünitemizde görev yapan 1 başdiyetisyen, ,2 yetişkin hasta diyet polikliniğinde, 4 yetişkin hasta kliniklerinde, 1 çocuk hasta diyet polikliniğinde, 3 çocuk hastanesi kliniklerinde, 3 mutfak denetiminde, 2 nütrisyon destek ekibinde olmak üzere toplam 16 diyetisyen bulunmaktadır.

Diyetisyene gelmek isteyen hasta, ilk olarak polikliniklerde hekim tarafından değerlendirilerek diyet polikliniğine yönlendirilir. Hastanın beslenme ve diyet tedavisi hekimin öngördüğü şekilde kişiye özgü hazırlanarak yazılı ve sözlü olarak verilir.

Yetişkin hastalar için Kalp Damar Hastanesi zemin katında ve çocuk hastalar için Çocuk Hastanesi zemin katında ayaktan tedavi gören ve hekim tarafından yönlendirilen hastaların diyet eğitimi Diyet polikliniğinde görevli olan diyetisyen tarafından yapılmaktadır.

Diyet polikliniğinde; Diyabet, Obezite, Bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası beslenme, Böbrek Hastalıkları, Safra Kesesi Hastalıkları, Mide ve Bağırsak Hastalıkları, Test Diyetleri (kolonoskopi, gaitada gizli kan v.b.) , Karaciğer Hastalıkları, Konstipasyon, Diyare, Pankreatit, Böbrek Taşları, Kalp ve Damar Hastalıkları, Kanser , Kemik ve Eklem Hastalıkları, Sinir Sistemi Hastalıkları, Alerjik Hastalıklar, Gebe beslenmesi, Çocuk Beslenmesi ve Sporcu Beslenmesi gibi konularda diyet verilmektedir.

Klinikte görevli olan diyetisyenler hekim tarafından gönderilen konsültasyon ile düzenli olarak her gün yetişkin ve pediatrik klinikte yatan hastaların beslenme planlamasını yapmakta, hastayı diyeti hakkında eğitmekte, hastalığına uygun besinlerin hazırlanmasını mutfak diyetisyeni ile iş birliği içerisinde klinikteki hastaların ihtiyacı olan besinlerin tespiti aşamalarında görev almaktadır.

Diyabet okulu kapsamında diyabette beslenme eğitimi verilmekte ayrıca yetişkin ve pediatrik diyabet hastalarına karbonhidrat sayımı eğitimi verilmektedir.
Diyaliz ünitesinde yatan kronik böbrek yetmezliği olan hastalar tarafımızdan takip edilir ve her ay laboratuvar bulgularına göre diyetleri düzenlenmektedir.


Paylaş