Radyasyon Onkolojisi
11 Kasım 2021

Sağlık hizmetlerini halkımıza en seri en kaliteli şekilde sunmaya devam eden hastanemizde Radyasyon Onkolojisi Kliniği Uzm. Dr. Alaettin ARSLAN klinik ve klinik hizmetleriyle ilgili olarak verdiği bilgilere göre;

Radyoterapi (ışın tedavisi) iyonize radyasyon kullanılarak kanser hastalığının tedavi edilmesi anlamına gelir. Kanser tedavisinde %60 oranında yeri bulunan radyoterapide günümüzde artık hedefe yönelik tedavi yaklaşımı uygulanmaktadır. Radyoterapi sırasında tümörlü alan belirlenerek, ışınlar daha yüksek dozda ve yalnızca kanserli hücreye gönderilir. Hemen hemen tüm kanser tedavilerinde kullanılan radyoterapi özellikle bazı kanser tipleri için tek tedavi yöntemidir. Radyoterapi hasta ve tümörün özelliklerine bağlı olarak farklı şekil ve zamanlarda uygulanabilir.

● Radyoterapi bazen cerrahi öncesinde tümörü küçültme amacı ile verilmektedir. Bazı tümörlerde ise cerrahi sonrasında kalmış olabilecek kanser hücrelerini temizleme amacı ile uygulanmaktadır.
● Bazı tümörlerde ise kemoterapi ile birlikte ya da tek başına primer tedavi olarak uygulanır.
● Bazı ilerlemiş vakalarda ise kemik ve diğer organlara olan yayılıma bağlı olarak gelişen ağrıyı gidermek, bazı organlarda gelişen tıkanıklığı gidermek ya da akciğer, mide ve idrar torbası gibi organlardan tümör kaynaklı kanamaları durdurmak için palyatif amaçlı uygulanabilir.
● Nadirende bazı metastazların oluşumunu önlemek veya iyi huylu birkaç hastalıkta koruma amaçlı kullanılmaktadır. Sonuç olarak kanser hastalarının yarıdan fazlasında cerrahi ve ilaç tedavisi gibi tedavilere ek olarak radyoterapi de uygulanmaktadır. Radyoterapi kullanılan teknikle birlikte hastalığın yerleşim ve evresine göre 1 gün ile 7 hafta arasında sürebilecek bir tedavidir. Her seans yine kullanılan tekniğe bağlı olarak değişik süreler almaktadır. Radyoterapi ünitemiz Genel Hastane bodrum katındadır. Ünitemizde 4 doktor görev yapmaktayız. Ayrıca 3 sağlık fizikçisi, 10 Radyoterapi teknikeri ve 1 eğitim hemşiremiz bulunmaktadır. KVC binası 6.katta 9’u tek kişilik 8’i çift kişilik olmak üzere 17 yataklı servisimiz bulunmaktadır. Kayseri’de yataklı servisi olan tek merkez durumundayız. Bu sayede genel sağlık durumu kötü olan hastalar ile çevre illerden gelen imkanları kısıtlı hastalar yatarak tedavi alabilmekteler. 

Ünitemizde 1 adet 4 boyutlu nefes kontrol sistemine sahip Radyoterapi Simülasyon Tomografisi ve 2 adet Lineer Hızlandırıcı Radyoterapi cihazı bulunmaktadır. Bu cihazlarla kliniğimizde

● 3 Boyutlu Konformal Radyoterapi,
● Her ışın demetinin yoğunluğunun ayrı ayrı ayarlanabildiği ve bu sayede tümörü çepeçevre sarmamıza olanak sağlayan Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (IMRT),
● Hastanın etrafında 360 derece dönerek her açıdan tedavi yapılabilen Volumetrik Ark Tedavisi (VMAT) ve
●Noktasal ışınlama diyebileceğimiz Stereotaktik Radyocerrahi veya Stereotaktik Beden Radyoterapisi (SRC/SBRT) yapılabilmektedir. Birimimizdeki 2 adet RT cihazı günlük ortalama 80 hastayı tedavi edebilecek kapasiteye sahiptir. Kliniğimize başvuran hastalara randevu verilmeden aynı gün ya da 1-2 gün içerisinde tedavisine başlanmaktadır. Gelişsen teknoloji ile birlikte artık tümörün çevresini tamamen saran ve yalnızca kanserli bölgeyi hedef alan RT teknikleri uygulanmaktadır. Bazı tümörler ya da tümör metastazları 1 veya birkaç seans ile SRC/SBRT tekniğiyle noktasal ışınlama şeklinde tedavi edilebilmektedir. Günlük seanslar sırasında yüksek kalitede görüntüler alınıp planlama görüntüleri ile konfirme edilmektedir. Böylece sağlıklı dokular daha çok korunabilmekte, çok yüksek ışın kullanılabildiği için de tümör daha yüksek oranda kontrol altına alınabilmektedir. Sonuç olarak teknolojik gelişmelere paralel sürekli geliştirilen RT cihazları sayesinde tümöral doku ve bölgeler en iyi şekilde tedavi edilirken çevre dokular RT’nin olumsuz yan etkilerinden korunmakta ve hastalar tedaviyi daha rahat tolere edebilmekteler.  • 1.JPG