Diyabetik Ayak Konseyi
23 Temmuz 2019

HASTANEMİZDE KURULAN “DİYABETİK AYAK KONSEYİ” İLE DİYABET HASTALARINA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM.

Hastanemiz Plastik Cerrahisi Kliniğinden Op. Dr. Halit BAYKAN, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinden Doç. Dr. Fırat OZAN, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinden Doç. Dr. Havva TALAY ÇALIŞ, Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinden Uzm. Dr. Sebahattin GÖKSEL, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinden Uzm. Dr. Musa GÖKSU, Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Kliniğinden Uzm. Dr. Mehmet Emin AKÇİN, Dahiliye Kliniğinden Uzm. Dr. Dilek ÇAY BAHADIR’ ın katılımlarıyla oluşturulan “Diyabetik Ayak Konseyi” ile hastalarımıza multidisipliner yaklaşım sağlanıyor.

Kayseri ve bölge halkı için daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek adına tıp alanındaki bütün gelişmeleri yakından takip eden ve her geçen gün portföyüne yeni modern tedavi yöntemleri katan hastanemizde Diyabetik Ayak Hastalarına multidisipliner yaklaşımla hastalar için en doğru kararlar alınıp en doğru tedavi yöntemleri uygulanıyor. 

Oluşturulan konsey hakkında bilgiler veren Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Halit BAYKAN, “Dyabet hastalığı çağımızda çok yaygın görülen bir hastalık olmakla birlikte ‘Diyabetik Ayak Yaraları’ hastalarımızın konforunu ve hayatının devam etmesini çok etkilemektedir. Buradan yola çıkarak “Amacımız çeşitli nedenlerle (şeker hastalığı, damar tıkanıklığı, bazı ezilme sonucu gelişen dolaşım bozuklukları, yanık, kaza sonucu gelişen yaralanmalar vb.) alt ekstremitede oluşmuş, temel yöntemlerle tedavi edilemeyen yaralara sahip hastaların tedavisini düzenlemek, takibini sağlamak ve bu minvalde hastalarımıza multidisipliner yaklaşmaktır. Bu nedenle hastalarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti verebilmek için bu konseyi kurduk.” dedi.