T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

"EBUS Bronkoskopi" Tanı ve Tedavi Yöntemi Hizmete Başlamıştır. Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2021

"EBUS Bronkoskopi" Tanı ve Tedavi Yöntemi Hizmete Başlamıştır.


Hastanemiz Gastroenteroloji Kliniği ve Göğüs Cerrahisi Kliniğinin ortak çalışmalarıyla EBUS Bronkoskopi işlemi gerekleştirilmeye başlanmıştır. EBUS Bronkoskopi yöntemi hakkında bilgiler veren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Ahmet ORAL şunları söyledi. 

"EBUS Bronkoskopi, akciğer kanserinin yanı sıra tüberküloz, sarkoidoz, diğer enfeksiyon hastalıkları, lenfomalar gibi birçok hastalığın teşhisinde kullanılan bir çeşit bronkoskopi yöntemidir. lenf bezlerini tarayarak şüpheli lenf bezlerinden biyopsi alınıp kanser tanısının konmasında, yine kanserin evrelemesinde yardımcı olur. EBUS yönteminin avantajı, kişileri cerrahi girişimlerden kurtarabilen bir tanı yöntemi olmasıdır. Şuan işlem yaptığımız hasta 60 yaşında erkek hastadır. Hastanın Mediastende, özafagus (yemek borusu) komşuluğunda bir kitlesi mevcut. Bu nedenle hastayı, Gastroenteroloji kliniğinden Doç. Dr. Serkan Doğan, Göğüs Cerrahisi Kliniğinden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Akif Tezcan ve Op. Dr. Ahmet Oral ortak olarak değerlendirdik. Hastaya EBUS işleminin yapılmasının uygun olduğuna karar verdik. Gerekli hazırlıkları yaparak hastayı girişimsel işleme aldık. Herşey yolundaydı, işlemi başarıyla gerçekleştirdik. Sonrasında kliniğine bakarak hastamızı bir gün sonra taburcu ettik." dedi.


Paylaş