T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

Klinik Araştırmalar Etik Kurul Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2020

Klinik Araştırmalar Etik Kurul


KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

Toplantı Tarihi                                          Başvuru Bitiş Tarihi
09.07.2020                                                02.07.2020 - 17:00'a kadarKayseri Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üye Listesi / KAYSERİ

Dahili Tel : 61047, 6862

 

Unvanı

Adı Soyadı

Uzmanlık Alanı

Çalıştığı Kurum

Sekretaryanın Bulunduğu İl

Üyenin Çalıştığı İl

1

Doç. Dr. 

Seyhan KARAÇAVUŞ
(Etik Kurul Başkanı)

Nükleer Tıp

Kayseri Şehir Hastanesi

KAYSERİ

KAYSERİ

2

Doç. Dr.

Cem ARTAN
(Etik Kurul Başkan Yardımcısı)

Tıbbi Mikrobiyoloji

Kayseri Şehir Hastanesi

KAYSERİ

KAYSERİ

3

Dr. Öğr. Üyesi

İbrahim Ethem ÖZSOY
(Bildirimlerden Sorumlu Üye)

Göğüs Cerrahi

Kayseri Şehir Hastanesi

KAYSERİ

KAYSERİ

4

Prof. Dr.

Ali İhsan GÜNAL

İç Hastalıkları / Nefroloji

Kayseri Şehir Hastanesi

KAYSERİ

KAYSERİ

5

Doç. Dr.

Emin SİLAY

Anezteziyoloji ve Reaminasyon

Kayseri Şehir Hastanesi

KAYSERİ

KAYSERİ

6

Doç. Dr.

Serdal KORKMAZ

İç Hastalıkları / Hematoloji

Kayseri Şehir Hastanesi

KAYSERİ

KAYSERİ

7

Doç. Dr.

Mustafa ARGUN

Çocuk Kardiyoloji

Kayseri Şehir Hastanesi

KAYSERİ

KAYSERİ

8

Uzm. Dr.

Samet KARAHAN

İç Hastalıkları / Romatoloji

Kayseri Şehir Hastanesi

KAYSERİ

KAYSERİ

9

Uzm. Dr.

Zühal ÖZER ŞİMŞEK

Göğüs Hastalıkları

Kayseri Şehir Hastanesi

KAYSERİ

KAYSERİ

10

Op. Dr.

Saliha KARAGÖZ EREN

Genel Cerrahi

Kayseri Şehir Hastanesi

KAYSERİ

KAYSERİ

11

Uzm. Dr.

Mehmet KARA

Tıbbi Farmakoloji

Kayseri Şehir Hastanesi

KAYSERİ

KAYSERİ

12

Uzm. Dr.

Mustafa Soner YILMAZ

Halk Sağlığı

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Hacılar TSM

KAYSERİ

KAYSERİ

13

Av.

Özlem UĞUR

Hukuk

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü

KAYSERİ

KAYSERİ

14

Müh.

Emre SAVA

Biyomedikal Mühendisi

Kayseri Şehir Hastanesi

KAYSERİ

KAYSERİ

15

Av.

Seyit Halil YÜZGEÇ

Sağlık Mensubu Olmayan Üye

Seyit Halil Yüzgeç Hukuk Bürosu

KAYSERİ

KAYSERİ


Sekretarya:

 

Adı Soyadı

Eğitim Durumu

 1

Serpil BAŞLARLI

LİSANS

 2

Özlem YANARTAŞ

LİSANS


 3

Nuray SOYDAN

 
YÜKSEK LİSANS

 

• Dosya içerisindeki belgeler sayfa numarasına göre sıralanıp, ayrı şeffaf dosyalara konularak beyaz renkli dosya içerisinde tek nüsha eksiksiz olarak  KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU  Sekreterliği’ne başvurularak yapılmalıdır. Başvuru yapıldıktan sonra, karar tarihi diğer başvuruların sayısına göre belirlenen toplantı gündemine bağlıdır. 

• Etik Kurul toplantı tarihlerinden önceki 7 (Yedi) gün içinde yeni başvuru değerlendirilmesi yapılmaz. 

• Çalışma sırasında yapılan bütün değişikler için “Değişiklik Bilgi Formu” nun doldurulup tarafımıza ekleriyle birlikte iletilmesi gerekmektedir. 

• Başvuru dosyası aşağıdaki sıra ve içeriğe  uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

1. Akademik Kurul/Kurum TUEK kararı
2. Klinik Araştırma Başvuru Formu
3. Hasta Takip Formu Örneği (Çalışmada kullanılacak hasta verilerinin tamamının bulunduğu form araştırmacı tarafından oluşturulmalı ve sunulmalıdır).
4. Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu Örneği   (Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formunda Olması Gereken Asgari Bilgiler)
5. Araştırma Bütçe Formu
6. İyi Klinik Uygulamalar/Helsinki Bildirgesi Taahhütnamesi
7. Özgeçmiş formu
8. CD ( Tüm belgeler imzaları tamamlandıktan sonra CD’ye yazılmış halde de hazırlanıp birime teslim edilmesi gerekmektedir.).
9. Değişiklik Bilgi Formu
10. (Varsa) Biyolojik Materyal Transfer Formu
11. Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi (Her sayfaya araştırmacıların adı elle yazılıp ilk sayfalar paraf, son sayfaya imza gereklidir).
12. Başhekimlik ve Ünite Amirlerinin Onayı
13. Etik Kurul Beyanı

 
Paylaş