T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

Klinik Araştırmalar Etik Kurul Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2021

Klinik Araştırmalar Etik Kurul


KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

Başvuru Bitiş Tarihi                            Toplantı Tarihi 
14.10.2021 - 16:00'a kadar                21.10.2021 - 13:30  

Not: * Kurum dışından etik kurul dosyası kabul edilmemektedir.
        * Başvurular araştırmacı tarafından imza karşılığında teslim edilmektedir.Kayseri Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üye Listesi / KAYSERİ
Dahili Tel : 61054

 

Unvanı

Adı Soyadı

Uzmanlık Alanı

Çalıştığı Kurum

Sekretaryanın Bulunduğu İl

Üyenin Çalıştığı İl

1

Doç. Dr. 

Seyhan KARAÇAVUŞ
(Etik Kurul Başkanı)

Nükleer Tıp

Kayseri Şehir Hastanesi

KAYSERİ

KAYSERİ

2

Doç. Dr.

Cem ARTAN
(Etik Kurul Başkan Yardımcısı)

Tıbbi Mikrobiyoloji

Erciyes Üniversitesi

KAYSERİ

KAYSERİ

3

Dr. Öğr. Üyesi

İbrahim Ethem ÖZSOY
(Bildirimlerden Sorumlu Üye)

Göğüs Cerrahi

Kayseri Şehir Hastanesi

KAYSERİ

KAYSERİ

4

Prof. Dr.

Ali İhsan GÜNAL

İç Hastalıkları / Nefroloji

Kayseri Şehir Hastanesi

KAYSERİ

KAYSERİ

5

Doç. Dr.

Serdal KORKMAZ

İç Hastalıkları / Hematoloji

Kayseri Şehir Hastanesi

KAYSERİ

KAYSERİ

6

Doç. Dr.

Mustafa ARGUN

Çocuk Kardiyoloji

Kayseri Şehir Hastanesi

KAYSERİ

KAYSERİ

 
7
 
Doç. Dr.
 Mehmet YAŞARKulak Burun Boğaz
Hastalıkları

Kayseri Şehir Hastanesi
KAYSERİKAYSERİ

8

Op. Dr.

Saliha KARAGÖZ EREN

Genel Cerrahi

Kayseri Şehir Hastanesi

KAYSERİ

KAYSERİ

9

Uzm. Dr.

Mehmet KARA

Tıbbi Farmakoloji

Kayseri Şehir Hastanesi

KAYSERİ

KAYSERİ

10

Uzm. Dr.

Mustafa Soner YILMAZ

Halk Sağlığı

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Hacılar TSM

KAYSERİ

KAYSERİ

11

Av.

Özlem UĞUR

Hukuk

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü

KAYSERİ

KAYSERİ

12

Müh.

Emre SAVA

Biyomedikal Mühendisi

Kayseri Şehir Hastanesi

KAYSERİ

KAYSERİ

13

 

Mehmet KESTİROĞLU

Sağlık Mensubu Olmayan Üye

 

KAYSERİ

KAYSERİ


Sekretarya:

 

Adı Soyadı

Eğitim Durumu

 1

Nurdan ÇAMUR

 LİSANS

 2Sadık Gökhan ÖZDENİZ  LİSANS

 

• Dosya içerisindeki belgeler sayfa numarasına göre sıralanıp, ayrı şeffaf dosyalara konularak beyaz renkli dosya içerisinde tek nüsha eksiksiz olarak  KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU  Sekreterliği’ne başvurularak yapılmalıdır. Başvuru yapıldıktan sonra, karar tarihi diğer başvuruların sayısına göre belirlenen toplantı gündemine bağlıdır. 

• Etik Kurul toplantı tarihlerinden önceki 7 (Yedi) gün içinde yeni başvuru değerlendirilmesi yapılmaz. 

• Çalışma sırasında yapılan bütün değişikler için “Değişiklik Bilgi Formu” nun doldurulup tarafımıza ekleriyle birlikte iletilmesi gerekmektedir. 

• Başvuru dosyası aşağıdaki sıra ve içeriğe  uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

1. Akademik Kurul/Kurum TUEK kararı
2. Başhekimlik ve Ünite Amirlerinin Onayı
3. Özgeçmiş formu
4. Klinik Araştırma Başvuru Formu
5. Hasta Takip Formu Örneği (Çalışmada kullanılacak hasta verilerinin tamamının bulunduğu form araştırmacı tarafından oluşturulmalı ve sunulmalıdır).
6. Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu Örneği   (Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formunda Olması Gereken Asgari Bilgiler)
7. Araştırma Bütçe Formu
8. İyi Klinik Uygulamalar/Helsinki Bildirgesi Taahhütnamesi
9. Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi (Her sayfaya araştırmacıların adı elle yazılıp ilk sayfalar paraf, son sayfaya imza gereklidir).
10. Değişiklik Bilgi Formu
11. Etik Kurul Beyanı
12. CD ( Tüm belgeler imzaları tamamlandıktan sonra CD’ye yazılmış halde de hazırlanıp birime teslim edilmesi gerekmektedir.).
13. (Varsa) Biyolojik Materyal Transfer Formu 
Paylaş