T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

CoronaVac Faz III çalışması ile ilgili bilgilendirme Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021

CoronaVac Faz III çalışması ile ilgili bilgilendirme


Çin Biyoteknoloji firması Sinovac tarafından geliştirilen COVİD-19 ‘inaktive tam virüs’ (Whole-Cell) aşısı ile yapılacak; randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma* için gönüllü kayıtlarına ve ön değerlendirmelere Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği tarafından başlanmış olup aşı yaptırmak isteyen gönüllülerin belirtilen iletişim numaraları ile irtibata geçmesi rica olunur.
 
Çalışmaya Dahil Edilme Kriterleri:
1. Önceden PCR ile pozitif COVID-19 tanısı almamış olmak
2. 18-59 yaş arası (18 ve 59 yaş da dahil)
3. Doktor, hemşire, hasta bakıcı, temizlikçi, teknisyen, idari personel gibi hastanenin herhangi bir bölümünde çalışan hastane çalışanları
Çalışmaya Dahil Edilmeme Kriterleri:
1. Geçtiğimiz altı ay içinde immünosüpresan tedavi, kemoterapi,radyoterapi almış olmak
2.Aspleni öyküsü
3. Kadınlar için emzirme ve gebelik durumu
4. Pıhtılaşma bozukluğu öyküsü (örn. faktör eksikliği, koagülopati veya trombosit bozukluğu)
5. 12 ay ve daha fazla süre boyunca alkol veya uyuşturucu bağımlılığı
6. Geçtiğimiz üç ay içinde immünoglobulin ve/veya kan ürünlerinin uygulanması
7. İnsan bağışıklık yetmezliği virüsü (HIV) enfeksiyonu dahil olmak üzere, bilinen veya şüphelenilen herhangi bir otoimmün hastalık veya immün yetmezlik hastalığı
 
İletişim İçin:
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik  Mikrobiyoloji Covid Aşı Birimi
Fizik Tedavi Binası 1.Kat Uluslararası Hasta Birimi Yemekhane yanı
Sekreter Aynur Dalgalı
Dahili Telefon: 61074
Cep telefonu: 0 506 262 24 52
Mail adresi: aynur.dalgali@ethic-cro.com

Gönüllü Bilgilendirme Dökümanı
Paylaş