Klinik Araştırmalar Etik Kurul
17 Haziran 2022

KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

Başvuru Bitiş Tarihi                            Toplantı Tarihi 
23.06.2022 - 16:00'a kadar                30.06.2022 - 13:30  

Not: * Kurum dışından etik kurul dosyası kabul edilmemektedir.
          * Başvurular araştırmacı tarafından imza karşılığında teslim edilmektedir.

Not: * Düzeltme istenen dosyaların ikinci versiyonları metin içinde koyu punto olarak yazılmalı. Ayrıca soru cevap şeklinde ek olarak sunulmalı.


Kayseri Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üye Listesi / KAYSERİ
Dahili Tel : 61054

No

Unvanı

Adı Soyadı

Uzmanlık Alanı

Çalıştığı Kurum

Sekretaryanın Bulunduğu İl

Üyenin Çalıştığı İl

1

Doç. Dr.

Seyhan KARAÇAVUŞ

(Etik Kurul Başkanı)

Nükleer Tıp

Kayseri Şehir Hastanesi

Kayseri

Kayseri

2

Doç. Dr.

İbrahim Ethem ÖZSOY

(Etik Kurul Başkan Yardımcısı)

Göğüs Cerrahi

Kayseri Şehir Hastanesi

Kayseri

Kayseri

3

Uzm. Dr.

Saliha KARAGÖZ EREN

(Bildirimlerden Sorumlu Üye)

Genel Cerrahi

Kayseri Şehir Hastanesi

Kayseri

Kayseri

4

Prof. Dr.

Ali İhsan GÜNAL

İç Hastalıkları / Nefroloji

Kayseri Şehir Hastanesi

Kayseri

Kayseri

5

Doç. Dr.

Cem ARTAN

Tıbbi Mikrobiyoloji

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kayseri

Kayseri

6

Doç. Dr.

Mustafa ARGUN

Çocuk Kardiyoloji

Kayseri Şehir Hastanesi

Kayseri

Kayseri

7

Doç. Dr.

Mehmet YAŞAR

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Kayseri Şehir Hastanesi

Kayseri

Kayseri

8

Uzm. Dr.

Mehmet KARA

Tıbbi Farmakoloji

Kayseri Şehir Hastanesi

Kayseri

Kayseri

9

Uzm. Dr.

Mustafa Soner YILMAZ

Halk Sağlığı

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Hacılar TSM

Kayseri

Kayseri

 10Uzm. Dr.Osman BAŞPINARİç HastalıklarıKayseri Şehir HastanesiKayseriKayseri
 11Uzm. Dr.Sami BAHÇEBAŞIİç HastalıklarıKayseri Şehir HastanesiKayseriKayseri

12

Av.

Özlem UĞUR

Hukuk

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü

Kayseri

Kayseri

13

Müh.

Emre SAVA

Biyomedikal Mühendisi

Kayseri Şehir Hastanesi

Kayseri

Kayseri

14

Sivil Üye

Mehmet KESTİROĞLU

Sağlık Meslek Mensubu Olmayan Üye

Kayseri Şehir Hastanesi

Kayseri

KayseriSekretarya:

 

Adı Soyadı

Eğitim Durumu

 1

Nurdan ÇAMUR

 Lisans

 2Sadık Gökhan ÖZDENİZ  Lisans

 

• Dosya içerisindeki belgeler sayfa numarasına göre sıralanıp, ayrı şeffaf dosyalara konularak beyaz renkli dosya içerisinde tek nüsha eksiksiz olarak  KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU  Sekreterliği’ne başvurularak yapılmalıdır. Başvuru yapıldıktan sonra, karar tarihi diğer başvuruların sayısına göre belirlenen toplantı gündemine bağlıdır. 

• Etik Kurul toplantı tarihlerinden önceki 7 (Yedi) gün içinde yeni başvuru değerlendirilmesi yapılmaz. 

• Çalışma sırasında yapılan bütün değişikler için “Değişiklik Bilgi Formu” nun doldurulup tarafımıza ekleriyle birlikte iletilmesi gerekmektedir. 

• Başvuru dosyası aşağıdaki sıra ve içeriğe  uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

1. Akademik Kurul/Kurum TUEK kararı
2. Başhekimlik ve Ünite Amirlerinin Onayı
3. Özgeçmiş formu
4. Klinik Araştırma Başvuru Formu
5. Hasta Takip Formu Örneği (Çalışmada kullanılacak hasta verilerinin tamamının bulunduğu form araştırmacı tarafından oluşturulmalı ve sunulmalıdır).
6. Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu Örneği (Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formunda Olması Gereken Asgari Bilgiler)
7. Araştırma Bütçe Formu
8. İyi Klinik Uygulamalar/Helsinki Bildirgesi Taahhütnamesi
9. Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi (Her sayfaya araştırmacıların adı elle yazılıp ilk sayfalar paraf, son sayfaya imza gereklidir).
10. Değişiklik Bilgi Formu
11. Etik Kurul Beyanı
12. (Varsa) Biyolojik Materyal Transfer Formu