Klinik Araştırmalar Etik Kurul
29 Kasım 2023

KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

Başvuru Bitiş Tarihi                                     Toplantı Tarihi 
7.12.2023 - 17:00' e kadar                        12.12.2023 - 13:30

Kayseri Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üye Listesi / KAYSERİ
Dahili Tel : 61057

No

Unvanı

Adı Soyadı

Uzmanlık Alanı

Çalıştığı Kurum

Sekretaryanın Bulunduğu İl

Üyenin Çalıştığı İl

1

Prof. Dr.

Seyhan KARAÇAVUŞ

(Etik Kurul Başkanı)

Nükleer Tıp

Kayseri Şehir Hastanesi

Kayseri

Kayseri

2

Doç. Dr.

İbrahim Ethem ÖZSOY

(Etik Kurul Başkan Yardımcısı)

Göğüs Cerrahi

Kayseri Şehir Hastanesi

Kayseri

Kayseri

3

Doç. Dr.

Saliha KARAGÖZ EREN

(Bildirimlerden Sorumlu Üye)

Genel Cerrahi

Kayseri Şehir Hastanesi

Kayseri

Kayseri

4

Prof. Dr.

Ali İhsan GÜNAL

İç Hastalıkları / Nefroloji

Kayseri Şehir Hastanesi

Kayseri

Kayseri

5

Doç. Dr.

Cem ARTAN

Tıbbi Mikrobiyoloji

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kayseri

Kayseri

6

Doç. Dr.

Mustafa ARGUN

Çocuk Kardiyoloji

Kayseri Şehir Hastanesi

Kayseri

Kayseri

7

Doç. Dr.

Mehmet YAŞAR

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Kayseri Şehir Hastanesi

Kayseri

Kayseri

8

Uzm. Dr.

Mehmet KARA

Tıbbi Farmakoloji

Kayseri Şehir Hastanesi

Kayseri

Kayseri

9

Uzm. Dr.

Mustafa Soner YILMAZ

Halk Sağlığı

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Hacılar TSM

Kayseri

Kayseri

 10Uzm. Dr.Osman BAŞPINARİç HastalıklarıKayseri Şehir HastanesiKayseriKayseri
 11Uzm. Dr.Sami BAHÇEBAŞIİç HastalıklarıKayseri Şehir HastanesiKayseriKayseri

12

Avukat

Özlem UĞUR

Hukuk

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü

Kayseri

Kayseri

13

Mühendis

Emre SAVA

Biyomedikal Mühendisi

Kayseri Şehir Hastanesi

Kayseri

Kayseri

14

Sağlık Meslek Mensubu Olmayan Üye

Mehmet KESTİROĞLU

İktisat

Kayseri Şehir Hastanesi

Kayseri

KayseriSekretarya:

 

Adı Soyadı

Eğitim Durumu

 1

Sadık Gökhan ÖZDENİZ 

 Lisans


ETİK KURUL İÇİN İSTENEN BELGELER

1. İzin Belgesi
2. Özgeçmiş formu
3. Klinik Araştırma Başvuru Formu
4. Olgu Rapor Formu (Çalışmada kullanılacak hasta verilerinin tamamının bulunduğu form araştırmacı tarafından oluşturulmalı ve sunulmalıdır).
    * Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formunda Olması Gereken Asgari Bilgiler
5. Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu Örneği
6. Araştırma Bütçe Formu
7. İyi Klinik Uygulamalar/Helsinki Bildirgesi Taahhütnamesi
8. Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi (Her sayfaya araştırmacıların adı elle yazılıp, imza ve kaşeleri gereklidir).
9. Değişiklik Bilgi Formu
10. Etik Kurul Beyanı
11. (Varsa) Biyolojik Materyal Transfer Formu

* Yukarıda istenen formlar, mavi telli dosya içinde her bir form ayrı bir poşet dosyada ve istenen sıralamaya göre teslim edilmelidir.