GETAT Etik Kurul
21 Aralık 2022

GETAT Etik Kurul Toplantısı her ayın ikinci haftası Çarşamba günü 14:00'da yapılmaktadır. Dosyaların toplantı tarihinden en az 7 gün önce teslim edilmesi gerekmektedir. 
NOT: Araştırmacının çalışması  sonlandığında hem Bakanlığa hem Etik Kurulumuza sonlanım bildirimi yapması gerekmektedir.

İletişim için dahili tel : 61062

T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi GETAT Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üye Listesi

  Unvanı  Adı Soyadı  Uzmanlık Alanı  Çalıştığı Kurum Sekretaryanın
Bulunduğu İl 
Üyenin
Çalıştığı İl 
 Uzm. Dr. Mustafa AKÇAKAYA İç Hastalıkları Emekli Kayseri Kayseri 
2 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Öner KÜÇÜK Mikrobiyoloji-Doktora Nuh Naci Yazgan Ünv. Kayseri Kayseri
3 Prof. Dr. Havva TALAY ÇALIŞ Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kayseri Şehir Hastanesi Kayseri Kayseri
4 Doç. Dr. Ulaş Serkan TOPALOĞLU İç Hastalıkları Kayseri Şehir Hastanesi Kayseri Kayseri
5 Uzm. Dr. Fatma Gül ÜLKÜ DEMİR Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kayseri Şehir Hastanesi Kayseri Kayseri
 Uzm. Dr. Sare ŞAHİN Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kayseri Şehir Hastanesi Kayseri Kayseri
7 Dr. Ali SAZ Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kayseri Şehir Hastanesi Kayseri Kayseri
8 Avukat Aynur YILMAZ Hukuk Fakültesi Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Kayseri Kayseri
9 Sivil Üye Mehmet KESTİROĞLU Sağlık İşletme Direktörü Kayseri Şehir Hastanesi Kayseri Kayseri

Sekretarya;

  Adı Soyadı  Eğitim Durumu
 Nurdan ÇAMUR Lisans


Başvuru dosyası aşağıdaki sıra ve içeriğe uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

 1. Akademik Kurul/Kurum TUEK kararı
 2. İlk Başvuru Belgesi
 3. Başvuru Formu
 4. Araştırma Protokolü
 5. Araştırma Akış Şeması
 6. Olgu Rapor Formu
 7. Özgeçmiş
 8. Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu
 9. Bütçe Formu
 10. Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi (Her sayfa araştırmacılar tarafından imzalanacaktır).
 11. Etik Kurul Beyanı
 12. İyi Klinik Uygulamalar Taahhütnamesi
 13. Sertifika Fotokopisi
 14. Literatür (Bir (1) adet)
 15. CD (Tüm belgeler imzalandıktan sonra CD’ye kopyalanmalıdır).