Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu
10 Haziran 2022

TUEK ÜYELERİ

1.  
Doç. Dr. Serhat KOYUNCU (Başkan)
2.  Prof. Dr. Emin SİLAY
3.  Doç. Dr. Ersin GÜNDOĞAN
4.  Doç. Dr. Mehmet YAŞAR 
5.  Doç. Dr. Mustafa ARGUN
6.  Doç. Dr. Seyhan KARAÇAVUŞ
7.  Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan BOL

TUEK Sekreterya (Dahili 61062 - 6862)

Özlem YANARTAŞ
Rahime ALAN

1. Bilimsel Çalışma Formları
   Ek 1: Ön Yazı
   Ek 2: Diğer Klinik Onay Formu
   Ek 3: Proje Başvuru Formu
   Not: Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 formları mavi telli dosya içinde her biri ayrı poşet dosyada olacak şekilde teslim edilmelidir.
2. Bilimsel Çalışma Değerlendirme Formu   // Güncelleme Tarihi 04.03.2020
3. Hastane Dışı Rotasyon Dilekçesi
4. Hastane İçi Rotasyon Dilekçesi
5. Rotasyon Belgesi
6. Tez Yazım Kılavuzu
7. Tez Değerlendirme Formu
8. Tezlerin Benzerlik Değerlendirme (Turnıtın) Kılavuzu
9. Tez Benzerlik Raporu
10. Tez Sınavı Sonuç Formu
11. Tez Konusu Onay Formu
12. Uzmanlık Eğitimini Bitirme Sınavı Tutanağı
13. Uzmanlık Tescil Kontrol Formu
14. Tez Sınav Jüri Dilekçesi
15. Uzmanlık Sınav Jüri Dilekçesi
16. Asistan Rotasyon Yerleri ve Süreleri
17. Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği
18. Gözlemsel İlaç Çalışmaları Kılavuzu
19. Gözlemsel İlaç Çalışmaları Kılavuzu Sıkça Sorulan Sorular
20. Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile devlet üniversitelerinin ilgili birimlerinin birlikte kullanımı ile işbirliği usul ve esasları hakkında yönetmelik

21. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönergesi
22. Klinik Araştırmalar ve Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurullarının Standart Çalışma Yöntemi Esasları


TEZ SINAVI SONRASINDA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNE GÖNDERİLECEK BELGELER

1. Tez Veri Giriş Formu  (ıslak imzalı olarak)
2. 3 (üç) adet tez CD'si (kişisel veriler: ıslak imza ve tez yazarına ait TC kimlik no, Doğum yeri-tarihi, E-mail, Telefon, Adres, Fotoğraf yer
almamalı)
3. Tez Savunma Mazbatası (Tez Değerlendirme Formu)


UZMANLIK SINAVI SONRASINDA SAĞLIK BAKANLIĞINA (SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE) GÖNDERİLMESİ İÇİN HAZIRLANACAK BELGELER

1. Uzmanlık Tescil Kontrol Formu
2. Vergi Dairesi Uzmanlık Harç Makbuzu Dekontu
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. TUS Yerleştirme Sonuç Belgesi
5. Sınav Tutanakları
6. Süre Uzatılmış İse Uzatma ile İlgili Evrak
7. Rotasyon Belgeleri
8. Program Yönetici Kanaat Formu
9. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
10. Uzmanlık Aldığı Kurum Değişmiş ise İlgili Resmi Evrak
11. Tez Kitapçığı (1 Adet)
12. İzin Durumu Dökümü (İzin İşlerinden Onaylı)
13. Uzmanlık Öğrencisi Eğitim Karnesi (PDF formatında)
14. Uzmanlık Öğrencisi Eğitim Karnesinde bulunan Tez Çalışmaları Takip kısmının ASLI GİBİDİR hali