Deri ve Zührevi Hastalıkları (Cildiye)

Klinik Hakkında

Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği;

• Deri hastalıkları

• Saç hastalıkları

• Tırnak hastalıkları

• Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanı ve tedavisi ile uğraşan uzmanlık alanıdır.
 

KLİNİK FİZİKİ MEKÂN:

 • 16 yataklı servis 
 • Fototerapi Ünitesi 
 • Lazer Ünitesi 
 • Alerji Test Ünitesi
 • Poliklinik Tedavi Ünitesi
 • Kronik Deri Hastalıkları Polikliniği
 • Eğitim Poliklinikleri (2 adet) 
 • Poliklinik (17 adet) 
 • Mikroskobik İnceleme Odası
 • Seminer ve Dershane (2 adet) 


Sertifika-1.pngSertifika-2.png

Kronik Hastalıklar Poliklinikleri

Ürtiker hastalarına pazartesi ve cuma günleri tam gün, Psöriazis hastalarına salı, çarşamba, perşembe günleri tam gün, Çarşamba günleri ;Alopesi areata hastalarına 09.00-12.00 arası, MF hastalarına 13.30-16.00 arası Büllöz hastalıklara ve Behçet hastalarına tam gün,

PUVA Ünitesi 

Lokal ve genel ultraviyole (UV=günışığı) tedavisi verilmektedir. UVA ve darbant UVB kabinleri, el ve ayak UVA ve tarak UV cihazları bulunmaktadır. Bu ünitede sedef hastalığı, vitiligo, alopesi areata, liken planus, pruritus başta olmak üzere bir kısım deri hastalıkların tedavisi yapılmaktadır.
 

Alerji Ünitesi

Deri alerji testleri; deri prick testi, deri yama testi ve fiziksel ürtiker testleridir. Bu ünitede Kulak Burun Boğaz ya da Göğüs Hastalıkları polikliniklerinden alerjik rinit, astma bronşiyale gibi nedenlerle istenen ve Dermatolojik hastalıklardan egzamalar ve gerekli durumlarda kronik ürtiker için alerji testleri yapılır.


Lazer ünitesi

Q-switch NdYag lazer ile leke, dövme silme tedavileri,
 

Poliklinik Tedavi Birimi

Deri biyopsi, elektrokoter, kryoterapi, tırnak fenolle koterizasyonu, abse ve kist drenajı gibi işlemler yapılmaktadır.
 

Dermoskopik muayene

Deri hastalıklarının tanısında son yıllarda önemi ve kullanımı gideren artan bir yöntemdir. Özellikle iyi huylu melanositik lezyonlar ve malign melanoma tanısında kullanılan rutin bir yöntemdir ve bütün polikliniklerimizde el dermoskopi cihazı (x20 büyütme) ile yapılmaktadır.
 

Wood lambası

Polikliniklerimizde, eritrazma, yüzeyel mantar enfeksiyonları ve bazı pigmentasyon bozukluklarının tanısında kullanılmaktadır.
 

Hasta Konseyleri

• Poliklinik konseyi: Her gün 11:30-12:00 ve 15:30-16:00 saatleri arasında Eğitim polikliniğinde Eğitim Görevlileri nezaretinde yapılır. Polikliniklerde muayene edilerek gerekli görülen hastaların tanı ve tedavilerinin düzenlenmesi için, uzman hekim tarafından konseye sunulur. Eğitim görevlileri ve uzman hekimlerden oluşan heyet hastayı değerlendirir.

• Dermatopatoloji konseyi: Her hafta cuma günleri saat 13:30-16:00 saatleri arasında, Patoloji bölümünde, hastalarımızdan alınan deri biyopsileri Patoloji Bölümü uzmanları ve kliniğimizden Prof. Dr. Mustafa Atasoy'un katılımıyla klinikopatolojik korelasyon konseyi yapılmaktadır.

 

GÜNLÜK FAALİYETLER:

 1. Yatan hasta viziti: 
 • Hafta içi her gün 08:00-08:30
 • Eğitim kliniği büyük viziti: 

 

 • Çarşamba: 12:30-13:30
 • Poliklinik hizmetleri:

 

 • Hafta içi her gün: 09:00-16:00
 • Kronik Deri Hastalıkları poliklinik hizmetleri

 • Hafta içi her gün: 09:00-16:00
 • Atopik dermatit Takibimizde olan ve diğer merkezlerden tarafımıza yönlendirilen atopik dermatit hastalarına Perşembe günleri öğleden sonra bakılmaktadır.
 • Psoriasis, Behçet Hastalığı, Otoimmun Bülllöz Hastalıklar:

           Salı, Çarşamba, Perşembe

 • Kronik Ürtiker:

           Pazartesi, Cuma

 1. Klinikopatolojik Korelasyon toplantısı:(Patoloji eğitim salonunda yapılıyor)
  • Cuma 13:30-16:00
 2. Teorik asistan eğitimi:
  • Pazartesi, Salı 12:45-13:30
  • Perşembe, Cuma: 08:30-09:00
  • Seminer ve Vaka Takdimi: Perşembe 12.30-13.00                         DEVAM EDEN PROJELER:

 1. PSORİASİS TANI VE TEDAVİ PROJELERİ:
  1. PSORTAKSİS: Kayseri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Dermatoloji Kliniği’nde Kullanılan Yeni Bir Psoriasis Hasta Kayıt Sistemidir

Amaç: Psoriasis tedavisinde kullanılan sistemik ve biyolojik ilaçların güvenli kullanımı ve ekonomik olarak ülke ekonomimize uygun tedavi protokolleri geliştirmek

Türkiye’ de ilk defa hastane otomasyon sistemine bütünleştirilmiş ve Kliniğimiz tarafından geliştirilmiş bir kayıt sistemidir. Ülkemizde değişik Tıp Fakültesi ve EAH’ den kullanım için talepler gelmektedir.

Özyurt Kemal, et al. "PSORTAKSİS: Kayseri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Dermatoloji Kliniği’nde Kullanılan Yeni Bir Psoriasis Hasta Kayıt Sistemi." Turk Dermatoloji Dergisi 12,1 (2018): 23.(http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_16921/TDD-12-23.pdf)

 1. Psoriasis Ekonomik ve Sosyal Yükü:
  1. Charite Üniversitesi ALMANYA/Berlin- Dermatoloji Kliniği ile Ortak Devam eden çalışma.

AMAÇ: Psoriasis toplumda %1-3 oranında olmak üzere sık görülen ve sosyal ve ekonomik yönden hastaları etkileyebilen kronik bir hastalıktır. Hastaların iş ve güç kaybına neden olmaktadır. Ayrıca tedavi maliyetleri oldukça yüksektir. Bu proje ile maliyeti ve alınabilinecek önlemleri ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.

  1. Kayseri İli Psoriasis Sıklığı, 1. Basamak tedavisi ve hasta sevkleri
   1. Kayseri İli Aile Sağlık Merkezleri Toplantıları
   2. Prof. Dr. Ümit Ukşal Mezuniyet sonrası Dermatoloji Eğitim Günleri kapsamında aile hekimlerine psoriasis ile ilgili eğitim toplantıları
 1. ALERJİK DERİ HASTALIKLARI TANI VE TEDAVİ PROJELERİ
  1. Kayseri Şehir Hastanesi Alerji Ünitesinin Kurulumu Ön Çalışmaları:
   1. Charite Üniversitesi ALMANYA/Berlin- Dermatoloji Kliniği ziyareti

Prof. Dr. Mustafa Atasoy, Doç. Dr. Kemal Özyurt, Uzm. Dr. Ragıp Ertaş Mayıs/ 2017

  1. Charite Üniversitesi ALMANYA/Berlin- Dermatoloji Kliniğinde Eğitim Uzm. Dr. Ragıp Ertaş- Kasım 2017-Şubat 2018
 1. Kayseri Şehir Hastanesi Alerji Ünitesinin Kurulumu:
  1. Kronik Ürtiker Takip Formu, Deri testleri
  2. GA2LEN URTICARIA CERTIFICATION programı kapsamında U-CARE ve A-CARE mükemmeliyet merkezi sertifikaları *(http://www.ga2len.net/partners.html)
  3. Charite Üniversitesi ALMANYA/Berlin- Dermatoloji Kliniğinden Prof. Dr. Marcus Maurer’in Kliniğimize ziyareti: 27 Mart 2019.
 2. Kliniğimiz ile Charite Üniversitesi ALMANYA/Berlin ortak yayınları:
  1. Ertas R, Ozyurt K, Ozlu E, Ulas Y, Avci A, Atasoy M, Hawro T, Maurer M.

Increased IgE levels are linked to faster relapse in patients with omalizumab-discontinued chronic spontaneous urticaria. J Allergy Clin Immunol. 2017 Dec;140(6):1749-1751. doi: 10.1016/j.jaci.2017.08.007.

 1. Ertas, R. Ozyurt, K. Atasoy, M. Hawro, T. & Maurer, M.

The clinical response to omalizumab in chronic spontaneous urticaria patients is linked to and predicted by IgE levels and their change. Allergy, 2018. 73(3), 705-712.

 1. Prof. Dr. Ümit Ukşal Mezuniyet Sonrası Dermatoloji Eğitim Toplantıları
  1. Aile Hekimleri Psoriasis Seminerleri- İldem ASM 17 Ocak 2017.
  2. Kayseri Tabip Odası Eğitim Seminerleri- Dermatolojik Hastalıklar ve Akut Ürtiker'li hastalara yaklaşım- 3 Ocak 2017
  3. Prof. Dr. Ümit Ukşal Mezuniyet sonrası Dermatoloji Eğitim Günleri
   1. I. Prof. Dr. Mezuniyet Sonrası Dermatoloji Eğitim Günleri, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 7-8 Ekim 2017. Kayseri.
   2. II. Prof. Dr. Mezuniyet Sonrası Dermatoloji Eğitim Günleri, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 24 Şubat 2018. Kayseri.
   3. III. Prof. Dr. Mezuniyet Sonrası Dermatoloji Eğitim Günleri, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi,14 Nisan2018.Kayseri

 2. Düzenlediğimiz uluslararası katılımı kongre
 1. 4th INDERCOS Dermatology and Cosmetology Congress with International Participitants. 27-30 Mart 2019 Istanbul/Turkey

Co-President: Mustafa Atasoy

Vice President: Kemal Özyurt

 1. 5th INDERCOS Dermatology and Cosmetology Congress with International Participitants. 12-15 March 2020 Istanbul/Turkey

           Co-President: Mustafa Atasoy

           Vice President: Kemal Özyurt

 

YAPMAYI PLANLADIĞIMIZ PROJELER:

 1. Türkiye Psoriasis Kayıt Sistemi Projesi (TÜRKPSORTAKSIS)
  1. PSORTAKSİSİN geliştirilmesi kapsamında Almanya Psoriasis Kayıt Sistemi (PSOBEST https://www.psobest.de/) Başkanı Prof. Dr. Matthias Augustin (University of Hamburg | UHH · Institute for Health Services Research in Dermatology and Nursing) tarafından Hamburg/Almanya’ da verilecek eğitim programına kliniğimizden Doç. Dr. Kemal Özyurt’un katılımı
 2. Türkiye Biyolojik Ajan Tedavisi Kayıt Sistemi
 3. Kronik Deri Hastalıkları Polikliniğini geliştirilmesi (Vitiligo, Saç Hastalıkları, Deri Kanserleri ve Nevus, Pediatrik Dermatoloji poliklinikleri)
 4. Kozmetik Dermatoloji Polikliniği
 5. Fototerapi Polikliniği
 6. Psikodermatoloji Polikliniği
 7. Multidisipliner Otoimmun ve Otoinflamatuar Hastalıklar Konseyi
 8. Multidisipliner Alerjik Hastalıklar Konseyi
 9. Dermatopatoloji, Dermoskopi ve Klinik Dermatoloji Online Eğitim Sitesi

Kuruluşundan Bugüne Kadar Kliniğimizin Bilimsel Yayınlarından bazıları

 

Bilimsel makale

 1. Ertaş, R, et al. The rapid effect of pulsed dye laser on demodex density of facial skin. Journal of Cosmetic and Laser Therapy (2018): 1-4.
 2. Ertaş, R, et al. Sexual Functioning Is Frequently and Markedly Impaired in Female Patients with Chronic Spontaneous Urticaria. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice 8.3 (2020): 1074-1082.
 3. Ertaş, R, et al. Antinuclear antibodies are common and linked to poor response to omalizumab treatment in patients with CSU. Allergy, 2020, 75.2: 468-470.
 4. Ertaş R, Özyurt K, et al. Evaluation of platelet parameters and neutrophil/lymphocyte ratio during omalizumab treatment in patients with severe Chronic Spontaneous Urticaria Turk J Med Sci,
 5. Maurer, M., Aberer, W., Agondi, R., Al‐Ahmad, M., Al‐Nesf, M. A., Ansotegui, I., Ertas R, & Banerji, A. (2020). Definition, aims, and implementation of GA2LEN/HAEi Angioedema Centers of Reference and Excellence. Allergy.
 6. Erol, Kemal, Şule Ketenci Ertaş, and Ragıp Ertaş. "Fatigue Is Common and Predicted by Female Gender and Sleep Disturbance in Patients with Chronic Spontaneous Urticaria." The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice (2020).
 7. Özyurt, K., Atasoy, M., Ertaş, R., Ulaş, Y., Akkuş, M. R., Kiraz, A., & Hennies, H. C. (2019). Netherton syndrome previously misdiagnosed as hyper IgE syndrome caused by a probable mutation in SPINK5 C. The Turkish Journal of Pediatrics, 61(4), 604-607.
 8. Avcı D, Avcı A, Çetinkaya A, Erdem S, Karaköse DH, Ertaş R, Özyurt K. Atherogenic Dyslipidemia Andinflammation In Hirsutism: Non-Hdl Cholesterol And Non-Hdl To Hdl Ratio Are Higher In Women With Hirsutism. Acta Medica Mediterranea. 7(35): 2.1109-1114.
 9. Avci Atil, Avci Deniz, Ertaş Ragip, Atasoy Mustafa, Karakükçü Çiğdem, Yontar Efşan, Ulaş Yilmaz, Özyurt Kemal (2019). Does omalizumab treatment affect serum dehydroepiandrosterone sulphate levels in chronic idiopathic urticaria? Advances in Dermatology and Allergology/POSTEPY DERMATOLOGII I ALERGOLOGII, 36(1), 92-97., Doi: 10.5114/ada.2018.75328
 10. Avci A, Avci D, Erden F, Ertas R, Cetinkaya A; Ozyurt K; Atasoy M. Can we use the neutrophil-to-lymphocyte ratio, platelet-to-lymphocyte ratio, and mean platelet volume values for the diagnosis of anterior uveitis in patients with Behcet's disease? THERAPEUTICS AND CLINICAL RISK MANAGEMENT Volume: 13 Pages: 881-886 DOI: 10.2147/TCRM.S135260 Published: 2017
 11. Avcı D, Avcı A. EFFECTS OF İNFLİXİMAB TREATMENT ON İNFLAMMATORY MARKERS İN THE TREATMENT OF RESİSTANT PSORİASİSINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH Volume-7 Issue-4 April-2018 ISSN No 2277- 8179 IF: 4.758 IC Value: 93.98
 12. Avcı A, Avcı D. International Global Journal for Research AnalysePSORIASIS AND THYROID: A RETROSPECTIVE RESEARCH FROM TURKEY VOLUME-7, ISSUE-6, JUNE-2018
 13. Özyurt Kemal, Ertaş Ragip, Atasoy Mustafa. Biologics for psoriasis: What is new?. Dermatologic Therapy. In press. 2019. DOI: 10.1111/dth.12916.
 14. Ertas R, Ozyurt K, Ozlu E, Ulas Y, Avci A, Atasoy M, Hawro T, Maurer M. Increased IgE levels are linked to faster relapse in patients with omalizumab-discontinued chronic spontaneous urticaria. J Allergy Clin Immunol. 2017 Dec;140(6):1749-1751.
 15. Ertas R, Ozyurt K, Atasoy M, Hawro T, Maurer M. The clinical response to omalizumab in chronic spontaneous urticaria patients is linked to and predicted by IgE levels and their change. Allergy. 2017 Oct 30. doi: 10.1111/all.13345.
 16. Ertaş R, Özyurt K, Avcı A, Ketenci Ertas S, Atasoy M. Case Report: Behçet's disease accompanied with vitiligo. F1000Res. 2017 Mar 23;6:310.
 17. Özyurt, K., Ertaş, R., Emin, Ö. Z. L. Ü., AKKUŞ, M. R., Atıl, A. V. C. I., & Atasoy, M. (2020). Dermatoloji Kliniği Alerji Ünitesinde Yapılan Deri Prick Testi Sonuçları. Konuralp Tıp Dergisi, 12(1), 50-54.
 18. Kartal D, Yıldız H, Ertaş R, Borlu M, Utaş S. Association between isolated female acne and insulin resistance: a prospective study. G Ital Dermatol Venereol. 2015 Sep 15. PubMed PMID: 26373866.
 19. Ozlu E, Baykan A, Ertas R et al. Case Report: Nicolau syndrome due to etofenamate injection. F1000Research 2017: 6;867.
 20. Ozlu E, Baykan A, Yaman O, Ertas R, Atasoy M, Ozyurt K, Turasan A, Taslıdere N. Case Report: Lupoid cutaneous leishmaniasis mimicking verruca plana. F1000Res. 2017 Jun 20;6:94
 21. Ozlu E, Ertas R, Ozyurt K, Tekin Y, Atasoy M. Giant neglected Bowen’s disease lesion treated successfully with topical 5-fluorouracil. NCI 2017; 4 :77
 22. Colgecen E, Yildiz H, Ozyurt K, Ozbey C, Icigen H, Ertas R. Eruptive Xanthomas In A Patient With Metabolic Syndrome. Eur J Gen Med 2016; 13(3):
 23. Avcı A. Avcı D, Çınar SL, Çetinkaya A, Karahan S, Erden A, Özyurt K, Ulaş Y, Ertaş R, Pangal E.Effect of anterior uveitis in Behçet's disease on neutrophil to lymphocyte ratio Int Eye Sci 2016;4:16-9
 24. Çınar SL, Kartal D, Uludağ SZ, Dolanbay M, Ertaş R, Avcı A, Borlu M. The skin findings of pregnant women and our treatment choices. A Turkish experience: a 5-year survey.  Kafkas J Med Sci 2016; 6(1); 46-52
 25. Avci A, Avci D, Erden F, Ragip E, Cetinkaya A, Ozyurt K, Atasoy M Can we use the neutrophil-to-lymphocyte ratio, platelet-to-lymphocyte ratio, and mean platelet volume values for the diagnosis of anterior uveitis in patients with Behcet’s disease? Therapeutics and Clinical Risk Management 2017, 13:881-886 (impact factor: 2.22)
 26. Ertaş R, Özyurt K, Yıldız S, Ulaş Y, Turasan A, Avcı A. Adverse Reaction to Omalizumab in Patients with Chronic Urticaria: Flare Up or Ineffectiveness? Iran J Allergy Asthma Immunol. 2016 Feb;15(1):82-6.
 27. Colgecen E, Korkmaz M, Ozyurt K, Mermerkaya U, Kader C. Int J Dermatol. 2016 Apr;55(4):468-72.
 28. Inci R, Ozturk P, Mulayim MK, Ozyurt K, Alatas ET, Inci MF.Effect of the Syrian Civil War on Prevalence of Cutaneous Leishmaniasis in Southeastern Anatolia, Turkey. Med Sci Monit. 2015 Jul 20;21:2100-4.
 29. Colgecen E, Ozyurt K, Gul AI, Utas S. Evaluation of etiological factors in patients with chronic urticaria. Acta Dermatovenerol Croat. 2015;23(1):36-42.
 30. Baykan H, Cihan YB, Ozyurt K. Roles of white blood cells and subtypes as inflammatory markers in skin cancer.Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(6):2303-6.
 31. Ozyurt K, Subasioglu A, Ozturk P, Inci R, Ozkan F, Bueno E, Cañueto J, González Sarmiento R. Emopamil binding protein mutation in conradi-hünermann-happle syndrome representing plaque-type psoriasis. Indian J Dermatol. 2015 Mar-Apr;60(2):216.
 32. Ertas R, Orscelik O, Kartal D, Dogan A, Ertas SK, Aydogdu EG, Ascioglu O, Borlu M. Androgenetic alopecia as an indicator of metabolic syndrome and cardiovascular risk. Blood Press. 2016 Jun;25(3):141-8.
 33. Baykan H, Ozyurt K, BaykanA, OzkoseM, Sen H. Severe contact dermatitis induced by an unusual blend of pure henna. Arch Clin Exp Surg2015; 4(1): 46-48.
 34. Avcı A, Avcı D, Özyurt K. Laboratory findings of 563 women with telogen effluvium. BTDMJB2015; 11(3): 120-123
 35. Ertaş R, Kartal D, Utaş S. Çocuklarda Yüzeysel Mantar Enfeksiyonlarının Klinik Değerlendirilmesi. Turk J Dermatol 2015;9:186-9.
 36. A Avcı, Atasoy, Mustafa, Kemal Özyurt, and Ragıp Ertaş. "Kronik Dermatolojik Hastalıklar Polikliniğinde Takip Edilen Behçet Hastalarının Klinik Özellikleri." (2017).Turk J Dermatol 2017;11:66-9
 37. Ertas R. Fototestler. Turkiye Klinikleri Journal of Dermatology Special Topics 2017; 10 (1), 26-32
 38. Ertas R, Özyurt K. Yama Testi, Çizme Testi ve Oral Provokasyon Testi. Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics 2017;10(1):19-25
 39. Karakükcü, Ç , Ertaş, R , Özyurt, K , Ulaş, Y , Yıldız, S , Koçer, D , Torun, Y . UV ışığa maruziyetin saç çinko konsantrasyonu üzerine in vitro etkileri. Journal of Anatolian Medical Research 2017; 2(2) : 36-47
 40. Emin Ozlu, Ragıp Ertaş, Kemal Özyurt, İsmail Karaatlı, Ayşe Serap Karadağ. Effects of Isotretinoin Treatment on Sleep and Quality of Life in Patients with Acne Vulgaris. Konuralp Tıp Dergisi. 2018;10(1):65 – 73.
 41. Özyurt ve ark. Yeni Bir Psoriasis Hasta Kayıt Sistemi. Turk J Dermatol 2018;12:23-7
 42. Ertaş Ragip, Erol Kemal. The Frequency of Chronic Widespread Pain and Its Impact on Quality of Life in Patients with Chronic Spontaneous Urticaria. Konuralp Tıp Dergisi. 11.1: 101-105
 43. Biçer Sevi̇l, Ulaş Yilmaz, Atasoy Mustafa, Özyurt Kemal, Ulaş Safiye, Ertaş Ragip, Avci Atil (2018). Impact of pruritus on quality of life in patients wıth tinea. International Physical Medicine Rehabilitation Journal, 3(6), 534-538., Doi: 10.15406/ipmrj.2018.03.00160
 44. Salih L. Çınar, Demet Kartal, Semih Zeki Uludağ, Mehmet Dolanbay, Ragıp Ertaş, Atıl Avcı, Murat Borlu The skin findings of pregnant women and our treatment choices. A Turkish experience: a 5-year survey Kafkas J Med Sci 2016; 6(1); 46-52 DOI: 10.5505/kjms.2016.93063
 45. Özyurt Kemal, Ertaş Ragip, Özlü Emin, Avci Atil, Atasoy Mustafa.  Tracing Scientific Publications of Dermatology Referred from Turkey Based on PubMed Search.  Journal of Dermatology and Pigmentation Research. 5(1).2: 109
 46. Karakükcü Ç, Ertaş R , Özyurt K , Ulaş Y , Yıldız S , Koçer D , Torun Y . UV ışığa maruziyetin saç çinko konsantrasyonu üzerine in vitro etkileri. Journal of Anatolian Medical Research, 2 (2), 36-47. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jamer/issue/31007/334864
 47. Ertaş R, Özyurt K, Avcı A, Ketenci Ertas S, Atasoy M. Case Report: Behçet's disease accompanied with vitiligo. F1000Res. 2017 Mar 23;6:310.
 48. Emine Colgecen , Hatice Yildiz , Kemal Ozyurt , Caner Ozbey , Hanife Icigen , Ragip Ertas Eruptive Xanthomas In A Patient With Metabolic Syndrome Eur J Gen Med 2016; 13(3): in press DOI : 10.15197/ejgm.01563
 49. Emin Özlü, Ragıp Ertaş. Mi̇kozi̇s Fungoi̇des Tedavi̇si̇nde Reti̇noi̇dler Retinoids In The Treatment Of Mycosis Fungoides. Journal of Duzce University Health Sciences Institute  Sayfa: 10-16
 50. Özlü E, Ertaş R. Mikozis fungoides tedavisinde retinoidler. Güncel Dermatoloji Dergisi. 2018: 3.1; 10-16
 51. Özyurt Kemal, Ertaş Ragip, Ketenci Ertaş Şule. Psoriatik Artrit Tedavisi ve Türkiye Psoriasis Tedavi Kılavuzu-2016. Journal of Anatolian Medical Research. 3, 3(3):62-67.
 52. Akkuş Muhammet Reşat, Atamulu Kübra, Ertaş Ragip, Avci Atil, Yilmaz Ulaş, Özyurt Kemal. Benign Cephalic Histiocytosis. Journal of the Turkish Academy of Dermatology. 6 (12) 1:1-3
 53. Özyurt, K., Tekelioğlu, F., Atasoy, M., Ertaş, R., Ulaş, Y., Avcı, A.,Akkuş, M. R. Trichofolliculoma with a New Pattern in Dermoscopy:“Rosary Bead with Tassel”. Journal of Anatolian Medical Research, 4(1), 66-73.
 54. Özyurt K, Ertaş R, Avcı A, Akkuş MR, Atasoy M. Chronic skin disease unit and internal counseling in an outpatient dermatology clinic: Collaboration of dermatologists in dermatology practice. İKSSTD 2020;12(2):156-8.
 55. ÖF, Demirbaş A, Özyurt K, Atasoy M, Türsen Ü. Cutaneous manifestations of COVID-19: A review of the published literature. Dermatol Ther. 2020 Jul;33  (4):e13696.           doi: 10.1111/dth.13696. Epub 2020 Jun 24.
 56. Elmas ÖF, Demirbaş A, Kutlu Ö, Bağcıer F, Metin MS, Özyurt K, Akdeniz N, Atasoy M, Türsen Ü, Lotti T. Psoriasis and COVID-19: A narrative review with treatment             considerations. Dermatol Ther. 2020 Jun 17:e13858. doi: 10.1111/dth.13858. Epub ahead of print.
 57. Elmas ÖF, Akdeniz N, Atasoy M, Karadag AS. Contact dermatitis: A great imitator. Clin Dermatol. 2020 Mar-Apr;38(2):176-192. doi: 10.1016/j.clindermatol.2019.10.003. Epub 2019 Oct 24.
 58. Elmas ÖF, Demirbaş A, Düzayak S, Atasoy M, Türsen Ü, Lotti T. Melanoma and COVID-19: A narrative review focused on treatment. Dermatol Ther. 2020 Jul 31:e14101. doi: 10.1111/dth.14101. Epub ahead of print.
 59. Elmas ÖF, Demirbaş A, Türsen Ü, Atasoy M, Lotti T. Pemphigus and COVID-19: Critical overview of management with a focus on treatment choice. Dermatol Ther. 2020 Sep 3:e14265. doi: 10.1111/dth.14265. Epub ahead of print.
 60. Elmas ÖF, Demirbaş A, Bağcıer F, Türsen Ü, Atasoy M, Dursun R, Lotti T. Treatment considerations for Behçet disease in the era of COVID-19: A narrative review. Dermatol Ther. 2020 Nov 4:e14507. doi: 10.1111/dth.14507. Epub ahead of print.
 61. Demirbaş A, Elmas ÖF, Türsen Ü, Atasoy M, Lotti T. Superficial thrombophlebitis in a patient with COVID 19: Heparin treatment after evaluation of D-Dimer. Dermatol Ther. 2020 Jul;33(4):e13768. doi: 10.1111/dth.13768. Epub 2020 Jul 3.
 62. Elmas ÖF, Demirbaş A, Atasoy M, Türsen Ü, Lotti T. Teledermatology during COVID-19 pandemic: Ethical and legal considerations about the principles of treatment prescription and privacy. Dermatol Ther. 2020 Jul;33(4):e13781. doi: 10.1111/dth.13781. Epub 2020 Jul 2.
 63. Elmas ÖF, Kızılyel O, Metin MS, Atasoy M, Urlu SM, Tuncer K. Gözden kaçan bir antite: Notaljia parestetika [An overlooked clinical entity: notalgia paresthetica]. Agri. 2015;27(4):224-5. Turkish. doi: 10.5505/agri.2015.23540.
 64. Elmas ÖF, Demirbaş A, Atasoy M, Türsen Ü. The use of dermatoscopy in the diagnosis of erythema ab igne. J Cosmet Dermatol. 2020 Jul 27. doi: 10.1111/jocd.13618. Epub ahead of print.
 65. Elmas ÖF, DemİrbaŞ A, GÜl Ü, Atasoy M. Cutaneous adnexal tumors: the diagnostic role of dermatoscopic examination. Turk J Med Sci. 2020 Sep 15. doi: 10.3906/sag-2007-86. Epub ahead of print.
 66. Elmas ÖF, Metin MS, Özyurt K, Atasoy M. Vitamin B12 : An underestimated cause of acneiform drug eruption. Dermatol Ther. 2020 Jul;33(4):e13531. doi: 10.1111/dth.13531. Epub 2020 May 25.
 67. Demirbaş A, Elmas ÖF, Atasoy M, Türsen Ü, Lotti T. A case of erythema multiforme major in a patient with COVID 19: The role of corticosteroid treatment. Dermatol Ther. 2020 Jun 26:e13899. doi: 10.1111/dth.13899. Epub ahead of print.
 68. Elmas ÖF, Atasoy M, Akdeniz N, Özyurt K. A recalcitrant case of facial verruca plana successfully treated with topical calcipotriol alone. Dermatol Ther. 2020 Jul;33(4):e13664. doi: 10.1111/dth.13664. Epub 2020 Jun 16.
 69. Elmas ÖF, Atasoy M, Akdeniz N, Özyurt K. A pediatric recalcitrant case of perioral dermatitis successfully treated with topical 0.03% tacrolimus alone. Dermatol Ther. 2020 Mar;33(2):e13253. doi: 10.1111/dth.13253. Epub 2020 Feb 12.
 70. Demirbaş A, Elmas ÖF, Atasoy M, Türsen Ü, Lotti T. Can monocyte to HDL cholesterol ratio and monocyte to lymphocyte ratio be markers for inflammation and oxidative stress in patients with vitiligo? A preliminary study. Arch Dermatol Res. 2020 Aug 20. doi: 10.1007/s00403-020-02129-3. Epub ahead of print.

 

Uluslararası Toplantı, Kongre ve Sempozyum Bildirileri

 1. Ertas R., Ozyurt K., Ulas Y., Avci A., Yildiz S., Ozlu E. Kayseri Education and Resarch Hospital, Dermatology, Kayseri, Turkey. Real life experience of omalizumab in patients with chronic spontaneous urticaria in TurkeyPsycodermatology, DLQi, and Urticaria. P1950. 24th EADV Congress 2015, Copenhagen (Denmark) October 7 – 11. (Oral presentation)
 2. Ertas R.1, Ketenci Ertas S.2, Turasan A.1, Avcı A.1, Colgecen E.3, Ozyurt K.1 Psoriasis Development of sensorineural hearing loss during adalimumab therapy in psoriatic arthritis. P1753. 24th EADV Congress 2015, Copenhagen (Denmark) October 7 – 11.
 3. Ertas R.1, Ozyurt K.1, Yildiz S.1, Atasoy M.1, Avci A.1, Colgecen E.2 Urticaria, Angioedema Experience of omalizumab therapy in patients with chronic urticaria. P1951. 24th EADV Congress 2015, Copenhagen (Denmark) October 7 – 11.
 4. Ulas Y.1, Ertas R.1, Ozlu E.1, Colgecen E.1, Yunus K.2, Ozyurt K.1 Infectious Diseases, Parasitic Diseases, Infestations. P1753. 24th EADV Congress 2015, Copenhagen (Denmark) October 7-11. Cutaneous leishmaniasis cases in Kayseri P1133.
 5. Ulas Y., Ertas R., Yıldız S., Taslidere N., Colgecen E., Ozyurt K. Urticaria, Angioedema
  Is omalizumab effective in inducible urticarias ? P1949. 24th EADV Congress 2015, Copenhagen (Denmark) October 7 – 11.
 6. Colgecen E.1, Yıldız H.2, Ozyurt K.3, Ozbey C.4, Icigen H.5, Ertas R.3 Dermatology and Internal Medicine, including Skin Manifestations of Systemic Diseases
  Eruptive xanthomas in a patient with metabolic syndrome P0766. 24th EADV Congress 2015, Copenhagen (Denmark) October 7 – 11.
 7. Atil A., Avci D., Ozyurt K, Samet K, Ali C, Ertaş R. Inflammatory Skin Diseases
  Can platelet to lymphocyte ratio be a marker for anterior uveitis with Behçet’s disease? P1198. 24th EADV Congress 2015, Copenhagen (Denmark) October 7 – 11.
 8. Kemal Özyurt et all. A New Psoriasis Preliminary Registry In An Education and Research Hospital:PSORTAKSIS 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017 (Oral presentation)
 9. Kemal Özyurt et all. When and How is Result of Skin Prick Test Meaninful or Advisory 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017. (Oral presentation)
 10. Emin Özlü, Ragıp Ertas Op10 Clinical and epidemiological Analysis of thirty-six cases of tinea incognito in Turkey, IDEA 2018 Congress : Dermatology & Dermatopatology & Esthetics Academy 2018 08 – 11 Mart 2018 tarihlerinde JW Marriott Hotel – Ankara (Oral presentation)
 11. Çölgeçen E, Ragıp Ertaş, Utaş S, Kontaş O. Scabies mimicking mastositosis in two infants. 11. Avrupa Pediatrik Dermatoloji Derneği Kongresi 2012 İstanbul.
 12. Ragıp Ertaş, Serap Utaş. Çocuklarda Yüzeysel Mantar Enfeksiyonlarının Klinik Değerlendirilmesi Clinical Evaluation of Superficial Fungal Infections in Children 11. Avrupa Pediatrik Dermatoloji Derneği Kongresi 2012 İstanbul.
 13. Karakükcü Ç, Ertas R, Ozyurt K, Ulaş Y, Yıldız S, Akalın M, Koçer D. UV Exposure and Hair Zinc Concentration: a Decrease in Atomization Degree or Real Change. Uluslararası Katılımlı Kongre&Lab. KBUD. Expo 2015. 01-05 Eylül 2015 Elazığ.
 14. Ozlu E., Imamoglu F. B., Ertas R., Akay E., Atasoy M., Ozyurt K.A case of acute generalized exanthematous pustulosis induced by lamivudine25th EADV CONGRESS 28 September-2 October 2016 VienniaP0163
 15. Ozlu E., Ulas Y., Ozyurt K., Avcı A., Ertas R., Baykan H. Nicolau Syndrome due to etofanemate Injection: A case report. 25th EADV CONGRESS 28 September-2 October 2016 Viennia, P0175
 16. Ertas R., Ozyurt K., Avci A., Ketenci Ertas S., Atasoy M. Behçet’s Disease Accompanied with Vitiligo: Case Report25th EADV CONGRESS 28 September-2 October 2016 Viennia
 17. Ozlu E., Ertas R., Ozyurt K., Tekin Y., Atasoy MGiant neglected Bowen’s disease successfully treated with topical 5-fluorouracil25th EADV CONGRESS 28 September-2 October 2016 Viennia P0695
 18. Ozyurt K., Ertas R., Atasoy M., Ulas Y., Ozlu E., Avci AInflammatory linear verrucous epidermal nevus in three brothers and maternal grandmother25th EADV CONGRESS 28 September-2 October 2016 VienniaP1477
 19. Ozlu E., Tekin Y., Atasoy M., Ertas R., Ulas Y., Ozyurt K Lichen Planopilaris in Two Siblings: Is There A Genetic Background?25th EADV CONGRESS 28 September-2 October 2016 VienniaP1204
 20. Ertas R., Ozyurt K., Ozlu E., Ulas Y., Avci A., Atasoy M., Maurer MElevated IgE levels are linked to faster relapse in omalizumab-discontinued CSU patients25th EADV CONGRESS 28 September-2 October 2016 VienniaP2334
 21. Ozlu E, Atalay A, Arsav V, Ertas R., Ozyurt K. The Atypical Spitz Tumor of Uncertain Biologic Potential: A case report. 25th EADV CONGRESS 28 September-2 October 2016 Viennia P0598
 22. Ozyurt K., Ertas R., Ulas Y., Ozlu E., Avci A., Atasoy M.Clinical features of Turkish psoriasis patients in a specialized Chronic Dermatological Skin Diseases Section of Dermatology Outpatient Clinic 25th EADV CONGRESS 28 September-2 October 2016 Viennia P2091
 23. Ertas R, Özlü E, Ulaş Y, Özyurt K, Ertaş SK, Avcı A, Çınar SL, Tas M.Dermatoses in women presenting to a dermatology outpatient clinic of a tertiary health care center: a life time retrospective analyse 25th EADV CONGRESS 28 September-2 October 2016 Viennia P1089
 24. PP-078 Kemal Özyurt Halit Baykan Mustafa Atasoy Ragıp Ertaş Yılmaz Ulaş Muhammed Reşat Akkuş Intarmammary Pilonidal Sinus 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017
 25. PP-079 Kemal Özyurt Mustafa Atasoy, Ragıp Ertaş, Yılmaz Ulaş, Muhammed Reşat Akkuş et all. Netherton Syndrome Mısdıagnosed as Hyper IgE Syndrome, 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/
 26. PP-080 Kemal Özyurt, Mustafa Atasoy, Muhammed Reşat Akkuş, Ertaş Ragıp, Yılmaz Ulaş et all. A Case of Segmental Neurofibromatosis 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017
 27. PP-077 Kemal Özyurt Yılmaz Ulaş Mustafa Atasoy,İkbal Gökçek, Ayşe Betül Ergül Ragıp Ertaş Iatrogenic Cushing Syndrome In A Child Mımıcking Michelin Tire-Baby Syndrome 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017
 28. PP-081 Kemal Özyurt Mustafa Atasoy, Ragıp Ertaş, Yılmaz Ulaş, Muhammet Reşat Akkuş. Pseudoporphyria In A Hemodialysıs Patient 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017
 29. PP-113 Kemal Özyurt Ragıp Ertaş, Atıl Avcı, YılmazUlaş, Muhammed Reşat Ertaş, Mustafa Atasoy.Chronic Skin Disease Unit and Internal Counseling In An Outpatient Dermatology Clinic. 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017
 30. PP-115 Kemal Özyurt, Yücel Tekin, Atıl Avcı, Ragıp Ertaş, Yılmaz Ulaş Mustafa Atasoy. Generalized Eruptive HistiocytomaIn A Pediatric Case 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017
 31. 8- PP-116 Kemal Özyurt Fatoş Tekelioğlu Mustafa Atasoy Ragıp Ertaş Yılmaz Ulaş Atıl Avcı Muhammed Reşat Akkuş Trichofolliculoma with a New Pattern In Dermoscopy: Rosary Bead With Tassel 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017
 32. PP-154 Kemal Ozyurt Mustafa Atasoy, Ragıp Ertaş, Yılmaz Ulaş, Muhammet Reşat Akkuş. Juvenile Onset Amyopathic Dermatomyositis. 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017
 33. PP-083 Kemal Özyurt, Atıl Avcı, Ragıp Ertaş, Yılmaz Ulaş, Muhammed Reşat Akkuş, Mustafa Atasoy. Comparison Of Queries In PubMed "Turkey and Dermatology" Versus "China, Indian, USA, Indonesia, Iran, Thailand And Dermatology" 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017100
 34. 11-PP-076 AN UNUSUAL LOCATION AND CLINICAL MANIFESTATION OF ANTHRAX.Muhammed Reşat Akkuş, Mustafa Atasoy,Kemal Özyurt, İlhami Çelik ,Ragıp Ertaş2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017
 35. PP-114 BENIGN CEPHALIC HISTIOCYTOSIS Muhammed Reşat Akkuş Kübra Atamulu,Ragıp Ertaş, Atıl Avcı, Yılmaz Ulaş, Kemal Özyurt 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017
 36. PP-165 IMPACT OF PRURITUS ON QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH TINEA PEDIS Sevil Biçer, Yılmaz Ulaş, Mustafa Atasoy, Kemal Özyurt, Safiye Ulaş Ragıp Ertaş,Atıl Avcı 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017
 37. Ragıp Ertaş CHRONIC PRURITUS DUE TO EXTRACUTANEOUS CAUSES - GASTROINTESTINAL, ENDOCRINE, NEPHROLOGY, HEMATOLOGY/ONCOLOGY AND TREATMENT 4th INDERCOS National Dermatology and Cosmetology Congress with International Participants. 27-30 March 2019 İstanbul.
 38. Ragıp Ertaş1, Kemal Erol2VITAMIN D LEVELS AND ITS IMPACT ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC SPONTANEOUS URTICARIA. 4th INDERCOS National Dermatology and Cosmetology Congress with International Participants. 27-30 March 2019 İstanbul.
 39. Kemal Özyurt, Ragıp Ertaş, Muhammed Reşat Akkuş, Fatmanur Kutlu, Mustafa Atasoy. A Brief Report About Treatment Compliance In Patients With Psoriasis According To Three-Year Data Of Psortaksis. 4th INDERCOS National Dermatology and Cosmetology Congress with International Participants. 27-30 March 2019 İstanbul
 40. Kemal Özyurt, Ragıp Ertaş, Huzeyfe Kulu, Sinem Soğancıoğlu, Mustafa Atasoy. Investigation of Latent Tuberculosis Infection Before Tnf Inhibitors Treatment In Patients With Psoriasis: Significance Of Clinical Properties, Quantiferon-Tb Gold Intube Test And Tuberculin Skin Test. 4th INDERCOS National Dermatology and Cosmetology Congress with International Participants. 27-30 March 2019 İstanbul.

 

Ulusal Toplantı, Kongre Ve Sempozyum Bildirileri

 1. Demet Kartal, Hatice Yıldız, Ragıp Ertaş, Murat Borlu, Serap Utaş Hiperandrojenemisiz akneli kadın hastalarda insülin direnci varlığı: prospektif çalışma.10. Ege Dermatoloji Günleri. Fethiye. 10 Mayıs 2015. syf: 105 (Sözlü sunum)
 2. Ertas R, Orscelik O, Kartal D, Dogan A, Ertas SK, Aydogdu EG, Ascioglu O, Borlu M. Kardiovaskuler risk ve Metabolik sendrom için bir gösterge; Erken başlangıçlı Androgenetik Alopesi 11.Ege Dermatoloji Mayıs 2016 (Sözlü sunum)
 3. SB-15 Pediatrik yaş grubu kız çocuklarda görülen dermatozlar: Tek merkez deneyimi
  Ragıp Ertaş. Pediatrik Dermatoloji günleri. Kayseri. 2018.
   (Sözlü sunum)
 4. PP-145 [CUTANEOUS ONCOLOGY] POROKERATOIS LIKE BASAL CELL CARCINOMA Muhammet Reşat Akkuş1, Kemal Özyurt1, Mustafa Atasoy1,Yılmaz Ulaş1, Ragıp Ertaş1, Serdal Sadet Özcan2, Yücel Tekin INDERCOS National Dermatology & Cosmetology Congress with International Participants 14-17 MARCH, 2018 ISTANBUL BOSPHORUS HOTEL ISTANBUL, TURKEY
 5. PP-141 [CUTANEOUS ONCOLOGY] MERKEL CELL CARCINOMA IN LOWER EXTREMITY: CASE REPORTMuhammet Reşat Akkuş1, Kemal Özyurt1, Mustafa Atasoy1, Yılmaz Ulaş1, Ragıp Ertaş1, Yücel Tekin2INDERCOS National Dermatology & Cosmetology Congress with International Participants 14-17 MARCH, 2018 HILTON ISTANBUL BOSPHORUS HOTEL ISTANBUL, TURKEY
 6. PP-121 [INFLAMMATORY SKIN DISEASES] ISOLATED AND MULTIFOCAL ACTINIC LICHEN PLANUS IN LOWER LIP Muhammet Reşat Akkuş1, Kemal Özyurt1, Mustafa Atasoy1, Ragıp Ertaş1, Yılmaz Ulaş1, Fatma Şenel INDERCOS National Dermatology & Cosmetology Congress with International Participants 14-17 MARCH, 2018 HILTON ISTANBUL BOSPHORUS HOTEL ISTANBUL, TURKEY
 7. PP-102 [LASERS] THE EFFECT OF PULSED DYE LASER ON DEMODEX DENSITY Ragıp Ertaş1, Ozan Yaman2, Reşat Akkuş1, Emin Özlü3, Atıl Avcı1, Yılmaz Ulaş1, Kemal Özyurt1, Mustafa Atasoy INDERCOS National Dermatology & Cosmetology Congress with International Participants 14-17 MARCH, 2018 HILTON ISTANBUL BOSPHORUS HOTEL ISTANBUL, TURKEY
 8. PP-034 [URTICARIA, ANGIOEDEMA] THE CLINICAL RESPONSE TO OMALIZUMAB IN CSU PATIENTS IS LINKED TO AND PREDICTED BY CHANGES OF IGE LEVELS IN RESPONSE TO TREATMENT Ragıp Ertaş1, Kemal Özyurt1, Mustafa Atasoy1, Tomasz Hawro2, Marcus Maurer.
 9. PP-065 [INFLAMMATORY SKIN DISEASES] CASE REPORT: PENILE PYODERMA GANGRENOSUM Emin Ozlu1, Alpaslan Yuksel2, Yunus Ozcan1, Mehmet Gamsızkan3, Ragıp Ertas4, Kemal Ozyurt4 Tekin INDERCOS National Dermatology & Cosmetology Congress with International Participants 14-17 MARCH, 2018 HILTON ISTANBUL BOSPHORUS HOTEL ISTANBUL, TURKEY
 10. PP-086 [INFLAMMATORY SKIN DISEASES]COEXISTING AND COLOCALIZED VITILIGO AND PSORIASIS: TWO CASE REPORTS Emin Ozlu1, Yunus Ozcan1, Ebru Karagun1, Mehmet Gamsızkan2, Ragıp Ertas3Tekin INDERCOS National Dermatology & Cosmetology Congress with International Participants 14-17 MARCH, 2018 HILTON ISTANBUL BOSPHORUS HOTEL ISTANBUL, TURKEY
 11. OP-15 Geriatric Dermatoses in Women Presenting to a Dermatology Outpatient Clinic INDERCOS National Dermatology & Cosmetology Congress with International Participants 14-17 MARCH, 2018 HILTON ISTANBUL BOSPHORUS HOTEL ISTANBUL, TURKEY (Sözlü sunum)
 12. OP-08, Ertaş Ragip, Erol Kemal (2019). Vitamin D Levels And Its Impact On The Quality Of Life In Patients With Chronic Spontaneous Urticaria. 4.Indercos 2019, (Sözlü sunum)
 13. PP-46, Ertaş Ragip, Erol Kemal (2019), CHRONIC WIDESPREAD PAIN IN PATIENTS WITH CHRONIC SPONTANEOUS URTICARIA, 4.Indercos 2019
 14. OP-25, Özyurt Kemal,Ertaş Ragip,Kulu Huzeyfe,Soğancioğlu Si̇nem,Atasoy Mustafa (2019). Investigation Of Latent Tuberculosis Infection Before Tnf Inhibitors Treatment In Patients With Psoriasis: Significance Of Clinical Properties, Quantiferon-Tb Gold In- Tube Test And Tuberculin Skin Test. 4.Indercos 2019 (Sözlü sunum)
 15. OP-24, Özyurt Kemal, Ertaş Ragip, Akkuş Muhammet Reşat,Kutlu Fatmanur,Atasoy Mustafa (2019). A Brief Report About Treatment Compliance In Patients With Psoriasis According To Three-Year Data Of Psortaksis. 4.İndercos 2019, (Sözlü sunum)
 16. PP-25, Fatmanur Kutlu, Kemal Özyurt, Ragıp Ertaş, Mustafa Atasoy
  A RARE CASE: BULLOUS EOSINOPHILIC CELLULITIS 4. Indercos 2019
 17. PP-31, Ragıp Ertaş, Kemal Özyurt, Kemal Erol, Şule Ketenci Ertaş, Huzeyfe Kulu, Mustafa Atasoy. CONFUSING PRESENTATION OF LYME BORRELIOSIS IN THE COURSE OF CHRONIC URTICARIA: COEXISTENCE OR NOT? 4.Indercos 2019
 18. PP-32, Ragıp Ertaş, Şule Ketenci Ertaş, Kemal Özyurt, Mustafa Atasoy.
  A VERY RARE COINCIDENCE OF ACUTE MYELOBLASTIC LEUKEMIA AND SEVERE CHRONIC SPONTANEOUS URTICARIA: IF IT IS HARD TO MANAGE, ENLARGE YOUR PERSPECTIVE. 4.Indercos 2019
 19. P-09, Yılmaz Ulaş, Kemal Özyurt, Mustafa Atasoy, Ragıp Ertaş, Atıl Avcı. Antitüberküloz İlaç Kullanimina Bağli Gelişen Serum Hastaliği Benzeri Reaksiyon 8. Dermatoloji Bahar Sempozyumu, Antalya, 9-12 Nisan 2015, syf: 63
 20. P-87, Ragıp Ertaş, Sinem Yıldız, Kemal Özyurt, Yılmaz Ulaş, Mustafa Atasoy Terra Firma Forme Dermatiti: Olgu Sunumu 8. Dermatoloji Bahar Sempozyumu, Antalya, 9-12 Nisan 2015, syf:92
 21. P-91, Ragıp Ertaş, Yılmaz Ulaş, Kemal Özyurt, Abdullah Turasan, Atıl Avcı, Yücel Tekin Unilateral Lineer Pigmente Purpurik Dermatoz Olgusu. 8. Dermatoloji Bahar Sempozyumu, Antalya, 9-12 Nisan 2015, syf:94
 22. EPS-095. Yılmaz Ulaş, Ragıp Ertaş, Abdullah Turasan, Kemal Özyurt, Atıl Avcı, Vedat Arsav, Mustafa Atasoy X' e Bağlı Resesif İktiyozis ve Psöriasis Vulgaris Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu 10. Ege Dermatoloji Günleri. Fethiye. 10 Mayıs 2015. Syf:359
 23. EPS-96. Yılmaz Ulaş, Mustafa Atasoy, Kemal Özyurt, Atıl Avcı1, Ragıp Ertaş, Sinem Yıldız, Yücel Tekin Saçlı Derinin Eroziv Püstüler Dermatozu 10. Ege Dermatoloji Günleri. Fethiye. 10 Mayıs 2015. syf: 363
 24. EPS-163. Fatma Betül İmamoğlu, Sinem Yıldız, Ragıp Ertaş, Yılmaz Ulaş, Abdullah Turasan, Ebru Akay. Keloid benzeri bir dermatofibrosarkoma protuberans olgusu. 10. Ege Dermatoloji Günleri. Fethiye. 10 Mayıs 2015. Syf:585
 25. EPS-172. Nazan Taşlıdere, Kemal Özyurt, Sinem Yıldız, Fatma Betül İmamoğlu, Ragıp Ertaş. Bleomisin İle Tetiklenen Flagellat Eritem: Olgu Sunumu.10. Ege Dermatoloji Günleri. Fethiye. 10 Mayıs 2015. Syf:612
 26. P-123, Özlü E, Ertaş R, Özyurt K, Tekin Y, Atasoy M. Topikal 5 Florourasil ile başarılı bir şekilde Tedavi edilen Dev Bowen Hastalığı Olgusu XXII. Prof.Dr. A.Lütfi Tat Sempozyumu. 2015. Syf:129
 27. P-356, Özlü E, Ertaş R, Ulaş Y, Özyurt K, Atasoy M, Karagöz S, Koç A.N. Fotoallerjik Kontakt Dermatiti Taklit Eden Tinea İnkognito Olgusu: Vaka bildirimi. XXII. Prof.Dr. A.Lütfi Tat Sempozyumu. 2015. Syf:283
 28. P-426, Özlü E, Ulaş Y, Özyurt K, Avcı A, Ertaş R. Etofenamat enjeksiyonu sonrası gelişen Nicolau sendromu: Vaka bildirimi. XXII. Prof.Dr. A.Lütfi Tat Sempozyumu. 2015. Syf:332
 29. P-566, Yıldız S, Turasan A, Ertaş R, Taşlıdere N, Özyurt K. Ustekinumab tedavisine yanıt veren püstüler psoriazis olgusu. XXII. Prof.Dr. A.Lütfi Tat Sempozyumu. 2015. Syf:425
 30. P-19, Taşlıdere N, Ertaş R, Özyurt K, Özlü E, Arsav V. Generalize Pigmente Purpurik Kontakt dermatit; Olgu Sunumu. XXII. Prof.Dr. A.Lütfi Tat Sempozyumu. 2015. Syf:58
 31. Ferahbaş A, Taşlıdere N, Ertaş R, Canöz Ö. Perianal Paget Hastalığı; Olgu Sunumu. 2010 Dermatoloji-Dermatoonkoloji Gundemi. 26-30 Mayis 2010.
 32. P-218, Ertas R, Gürbüz Yontar E, Borlu M, Canöz Ö. Acrokeratoelastoidozis of Costa olgusu. XXIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi. 2012.
 33. Emin Özlü, Ahmet Atalay, Vedat Arsav,Ragıp Ertaş, Kemal Özyurt. Belirsiz Malign Potansiyele Sahip Atipik Spitz Nevüs: Vaka Bildirimi Ege Dermatoloji Mayıs 2016. eps-018
 34. Ragıp Ertaş, Emin Özlü, Yılmaz Ulaş, Kemal Özyurt, Şule Ketenci Ertaş, Atıl Avcı, Salih Levent Çınar, Mustafa Taş. Üçüncü basamak dermatoloji polikliniğine başvuran kadın hastalarda görülen dermatozların retrospektif analizi. 11.Ege Dermatoloji Mayıs 2016.eps-040
 35. Emin Özlü, Emre Göktaş,Ragıp Ertaş, Yücel Tekin, Mustafa Atasoy. Nadir Görülen Bir Sendrom: Fakomatozis Pigmentovaskülaris Tip 2a. 11. Ege Dermatoloji Mayıs 2016.eps-092
 36. Emin Özlü, Fatma Betül İmamoğlu,Ragıp Ertaş, Ebru Akay, Mustafa Atasoy, Kemal Özyurt. Lamivudin ile İndüklenen Akut Generalize Ekzantematöz Püstülozis Olgusu.11. Ege Dermatoloji Mayıs 2016.eps-010
 37. P-156, Ulas Y, Atasoy M, Akkus MR, Özyurt K, Avcı A, Ertaş R, Tekin Y. Etanersepte bağlı gelişen papülopüstüler ilaç erüpsüyonu. XXIII. Prof.Dr. A.Lütfi Tat Sempozyumu. 2017. Syf:249
 38. PS-55, Özlü E, Yüksel A, Özcan Y, Gamsızkan M, Ertaş R, Özyurt K. Olgu Sunumu:Penil pyoderma gangrenozum. V.DOD, 2017.
 39. PS-56, Özlü E, Özcan Y, Karagün E, Gamsızkan M, Ertaş R. Kolokalize vitiligo ve psöriazis: iki olgu sunumu. V.DOD, 2017.
 40. SS-05, Ragıp Ertaş, Emin Özlü. Antihistamine dirençli Kronik ürtikerli hastalarda kan sedimentasyon hızının değerlendirilmesi. 12.Çukurova Dermatoloji Günleri. 2018. (Sözlü Sunum)
 41. SS-111, Kemal Erol, Ragıp Ertaş. Kronik Ürtikerde Anti-dsDNA Antikoru Varlığı ile Romatizmal Hastalık ve Otoimmünite İlişkisi. Uluslararası katılımlı Türk Romatoloji Kongresi. 2019. (Sözlü Sunum)
 42. Fatmanur Kutlu, Kemal Özyurt, Ragıp Ertaş, Mustafa Atasoy. A Rare Case: Bullous Eosınophılıc Cellulıtıs. 4th INDERCOS National Dermatology and Cosmetology Congress with International Participants. 27-30 Mart 2019 İstanbul.
 1. Ragıp Ertaş, Kemal Özyurt, Kemal Erol, Şule Ketenci Ertaş, Huzeyfe Kulu, Mustafa Atasoy. Confusıng Presentatıon Of Lyme Borrelıosıs In The Course Of Chronıc Urtıcarıa: Coexıstence Or Not? 4th INDERCOS National Dermatology and Cosmetology Congress with International Participants. 27-30 Mart 2019 İstanbul.
 1. Ragıp Ertaş, Şule Ketenci Ertaş, Kemal Özyurt, Mustafa Atasoy. A Very Rare Coıncıdence Of Acute Myeloblastıc Leukemıa And Severe Chronıc Spontaneous Urtıcarıa: If It Is Hard To Manage, Enlarge Your Perspectıve. 4th INDERCOS National Dermatology and Cosmetology Congress with International Participants. 27-30 Mart 2019 İstanbul.
 2. SS-Adile İ, Ortaköylüoğlu, Atıl Avcı. Psoriasisli hastalarda inflamasyon belirteçlerinin incelenmesi.2.İç hastalıkları Akademisi.29 mart – 2 nisan 2018 Antalya
 3. SS-09Atıl AVCI. Behçet sendromlu hastaların kan gruplarına göre dağılımları.3. Aydın İç hastalıkları Günleri 13-15 nisan 2018. Selçuk / Aydın
 4. SS02-Atıl AVCI. Orta ve şiddetli psoriasis hastalarında infliksimab tedavisinin inflamatuar belirteçler üzerine etkileri.3.Ulusal psoriasis sempozyumu 29 mart – 1 nisan 2018 Belek / Antalya

1.4.b. Yurtdışı Kitaplarda Bölüm ya da Ünite Yazarlığı

 1. Ragıp Ertaş (2017). Anti IgE Therapy in Chronic Urticaria, A Comprehensive Review of Urticaria and Angioedema, Dr. Selda Pelin Kartal(Ed.), InTech, DOI: 10.5772/68015. Available from: https://www.intechopen.com/books/a-comprehensive-review-of-urticaria-and-angioedema/anti-ige-therapy-in-chronic-urticaria
 2. Ragıp Ertaş, Atıl Avcı (2017). Behcet's Disease - A Compilation of Recent Research and Review Studies. Treatment of Systemic Involvement of Behçet’s Disease. ISBN: 978-1-944685-93-5In Press 2016.
 3. Atıl Avcı, Ragıp Ertaş (2017). Behcet's Disease - A Compilation of Recent Research and Review Studies. Ocular Involvement in Behçet’s Disease. ISBN: 978-1-944685-93-5In Press 2016.

 

 

 

04 Haziran 2024