2022 Yılı 1. Dönem Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi (SAHU) Yerleştirme İşlemleri Hakkında
12 Ağustos 2022

2022 Yılı 1. Dönem Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi (SAHU) Yerleştirme  işlemleri sonucunda hastanemizde Uzmanlık eğitimi yapmaya hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte 15-26 Ağustos 2022  tarihleri arasında Hastanemiz İnsan Kaynakları Birimine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER

1. Dilekçe (İnsan Kaynakları Biriminden temin edilebilir.)
2. Mezuniyet Belgesi veya Diploma (Aslı ve A4 Formatında Fotokopisi, veya E-Devlet üzerinden alınan belge)
3. Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydını gösterir belge (E-Devlet (www.turkiye.gov.tr üzerinden alınan belge)
4. Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı) (Aslı ve fotokopisi)
5. TUS Sonuç Belgesi
6. Fotoğraf (4 adet)
7. Görev yeri belgesi