T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kardiyoloji Kliniği Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2021

Kardiyoloji Kliniği


Kardiyoloji kliniğimiz kardiyolojinin her alanında klinik ve laboratuvar çalışmalarının yürütüldüğü, tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı dünya standartlarında donanım ve alt yapı ile hizmet veren bir bölümdür. Kliniğimizde 3 öğretim üyesi, 14 uzman doktor, 4 asistan doktor, hemşire, teknisyen ve diğer yardımcı sağlık personeli ile haftanın 7 günü/24 saat elektif ve akut miyokard infarktüsü ile başvuran acil hastalara müdahale edilmektedir. 2017 yılı içerisinde kliniğimizde yaklaşık 10.000 hasta yatışı ve 6500 civarında girişimsel işlem uygulanmıştır.

Kardiyoloji Kliniğimizde yapılan kardiyolojik incelemeler:

•  Elektrokardiyogram
•  Ekokardiyografi, transözefagial ekokardiyografi
•  Efor testi
•  Tansiyon Holter
•  Ritm Holter
•  Kalıcı pil ve ICD kontrolleri

Koroner anjiografi ünitemizde 4 adet laboratuar bulunmaktadır ( 2 adet koroner anjiografi, 1 adet perferik anjiografi, 1 adet elektrofizyoloji laboratuarı olmak üzere). Ayrıca Kalp Damar Cerrahisi kliniği Hibrit laboratuarında 1 adet Koroner anjiografi cihazı bulunmaktadır.

Kardiyoloji Kliniğimizde yapılan girişimsel incelemeler

•  Koroner anjiografi, anjioplasti işlemleri
•  Kronik total oklüzyon işlemleri ( kronik tam tıkalı koroner arterlere müdahale)
•  Perkütan aort kapak replasmanı (TAVI)
•  Perkütan atrial septal defekt kapama
•  Karotis anjiografi ve anjioplasti işlemleri
•  Periferik anjiografi, anjioplasti işlemleri
•  Elektrofizyolojik çalışma, ablasyon  ve haritalama işlemleri
•  Kalıcı kalp pili  ve ICD implantasyonları

DOKTORLARIMIZ

Doç. Dr. Ziya ŞİMŞEK (Klinik Eğitim Sorumlusu)
Doç. Dr. Ahmet Oğuz BAKTIR ( Klinik İdari Sorumlusu)
Doç. Dr. Özgür GÜNEBAKMAZ
Uzm. Dr. Ayşe BEYAZTAŞ
Uzm. Dr. Bekir ÇALAPKORUR
Uzm. Dr. Erkan DEMİRCİ
Uzm. Dr. Eyüp ÖZKAN
Uzm. Dr. Gökhan ERGÜN
Uzm. Dr. Mehmet Kamil TEBER
Uzm. Dr. Mehmet Tarık SİRKECİ
Uzm. Dr. Mehmet Zafer AYDIN
Uzm. Dr. Melih DEMİRBAŞ
Uzm. Dr. Nebi CERİT
Uzm. Dr. Ömer ŞAHİN
Uzm. Dr. Şaban KELEŞOĞLU
Uzm. Dr. Yasemin DOĞAN
Uzm. Dr. Yücel YILMAZ
Ass. Dr. Engin DONDURMACI
Ass. Dr. Ahmet TOK
Ass. Dr. Elif ÇETİN
Ass. Dr. Kemal TEKİN
Paylaş