Saat Kulesi
13 Nisan 2022

 1.jpg
 
Saat, Doğu’da geliştirilmişse de kule saati yapma geleneği Batı’da ortaya çıkmış ve ilk defa kilise ve saray kulelerinde uygulanmıştır.XIII. yüzyıldan itibaren görülen bu yapıların ilk örnekleri de, İngiltere Westminster ve İtalya Paduer’daki saat kuleleridir. Avrupa da XIV. yüzyılda yaygınlaşan saat kulesi yapma geleneğinin, Osmanlı topraklarında XVI. yüzyılın sonlarında başladığı kabul edilir. Kiente’in bu fikrini, Banaluka Ferhat Paşa Camii Saat kulesi (1577) ve Üsküp Saat Kulesi destekler. Osmanlı Devletinde XVII. ve XIX. yüzyıllarda batıdan doğuya doğru giderek, saat kulesi yaygınlaşmıştır.
 
II. Abdülhamid’in tahta çıkmasının 25. Yılında (1901) valilere saat kulesi yapımıyla ilgili olarak gönderdiği irade üzerine, saat kuleleri Anadolu içlerine ve Osmanlı devleti coğrafyasının tamamına yayılmıştır.
Kayseri Saat Kulesi, muvakkithaneli saat kulelerindendir. Cumhuriyet Meydanı'nda (eski Sarayönü) bulunmaktadır. Kule ve saatin yapıldığı tarih H.1322/M.1906 yılıdır ve o tarihte Kayseri Mutasarrıfı Haydar Bey’in desteği ile yapımına başlanmıştır. Ustası, Tavlusunlu Salih Usta’dır .