Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi

Kat Planı

Z P1  KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM POL.
 NST
 GEBE - USG
 KADIN HASTALIKLARI BİYOPSİ SONUÇ
 INTERFILITE
P2  KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM POL.
 PERİNATOLOJİ POL.
 EKG - TANSİYON ODASI
 NST ODASI
P3  KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM POL.
 JİNEKOLOJİ ONKOLOJİ CERRAHİ POL.
 EKG - TANSİYON ODASI
 NST ODASI
P4  ÇOCUK HEMATOLOJİ POL.
 ÇOCUK ONKOLOJİ POL.
 ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ POL.
 HEMATOLOJİ KAN ALMA
 DİYABET EĞİTİM POL.
P5 YENİDOĞAN POL.
 İŞİTME / ENDOKRİN TEST ODASI
 ÇOCUK ULTRASON
 ÇOCUK NEFROLOJİ POL.
 ÇOCUK ROMATOLOJİ POL.
 SOSYAL PEDİATRİ POL.
 AŞI ODASI
 ÇOCUK HASTALIKLARI POL.
P6 ÇOCUK KARDİYOLOJİ POL.
 ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ POL.
 ÇOCUK METABOLİZMA POL.
 ÇOCUK NÖROLOJİ POL.
 ÇOCUK GÖĞÜS HAS. POL.
 ÇOCUK ENFEKSİYON HAS. POL.
 TER TESTİ
P7 ÇOCUK PSKİYATRİ POL.
 ÇOCUK ALERJİ VE İMMÜNOLOJİ POL.
P8 ÇOCUK HASTALIKLARI POL.
 ÇOCUK DİYET POL.
1 A LDR DOĞUM SALONU
 SEZARYEN  DOĞUM SALONU
C NICU YENİ DOĞAN YB SERVİSİ 3.BASAMAK
2 ANNE BEBEK SERVİSİ
A PERİANATOLOJİ SERVİSİ
 YENİ DOĞAN YB  ÜNİTESİ  2. BASAMAK
C ÇOCUK YB ÜNİTESİ 2. BASAMAK
 ÇOCUK YB ÜNİTESİ 3. BASAMAK
3 A POST-PARTUM SERVİSİ 1-2
 GEBE OKULU
 İŞİTME TEST ODASI
C JİNEKOLOJİ CERRAHİ SERVİSİ
 JİNEKOLOJİK CERRAHİ SERVİS
4  SÜT ÇOCUĞU SERVİSİ
 YAN DAL SERVİSİ
C  ADOLESAN SRV-ÇOCUK ENFEKSİYON SERVİSİ
 KADIN HASTALIKLARI SEPTİK SERVİSİ
5 A ÇOCUK EEG
 ÇOCUK PALYATİF SERVİSİ
C IVF (TÜP BEBEK) SERVİSİ
 ÇOCUK HEMATOLOJİ SERVİSİ

06 Mart 2023