Kapalı Çarşı
13 Nisan 2022


Türkiye’nin en eski çarşılarından olan “Kayseri Kapalı Çarsısı” Kale surlarının içinde yer almış olup, Kayseri’nin Osmanlı hâkimiyetine geçtiği XV. yüzyılın ortalarından itibaren oluşmaya başlamıştır.
 
 1.jpg
 
Çarşı, Kayserililer’in “İçerişar–İçşehir” olarak adlandırdıkları bölgedeXII. yüzyıl Danişmendli idaresinden kalan Ulu Camii ile sonradan temelleri ortaya çıkarılan ve günümüzde Kapalı Çarşı içerisinde yer alan, Selçuklu Pervane Bey Medresesi ve Dış Kale sur kapısından, şimdiki Bürüngüz Camii yerinde bulunan Meydan Kapısı’na kadar olan alanda, XV–XIX. yüzyıl arasındaki bölüm yapılmıştır. Çarşı kompleksindeki ilk yapı, “Bedesten”dir. Kapalı Çarşı’nin dükkanları ile birlikte oluşmaya başlaması, Osmanlı Sultanı II. Bayezid’in yakın hizmetkârlarından olup, onun zamanında Kayseri Valiliğine atanan Mustafa Bey tarafından Bedesten ve çevresindeki dükkanların yapılandırılması ile başlamıştır. 
 
 3.jpg
 
Kayseri Kapalı Çarşısı, İç Kale’nin güneybatı köşesi ve batı yönünde birbirine paralel ve birbiriyle dik açıyla kesişen beşik tonozla örtülü sokaklar dizisinden oluşmuştur ve ızgara planlıdır. Çarşıya belli dönemlerde ek sokaklar inşa edilmiştir.
 
 4.jpg
 
Kayseri Kapalı Çarşısı, İç Kale’nin güneybatı köşesi ve batı yönünde birbirine paralel ve birbiriyle dik açıyla kesişen beşik tonozla örtülü sokaklar dizisinden oluşmuştur ve ızgara planlıdır. Çarşıya belli dönemlerde ek sokaklar inşa edilmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman zamanında Kayseri’de kadılık yapmış olan Kadı Burhaneddin, 1548 yılında ilave dükkanlar yaptırmış ve vakfiyesinden anlaşılacağı üzere; “Uzun Çarşı, Neccarlar, Kazzazlar, Keçeciler, Kuyumcular Çarşıları” o dönemde oluşmuştur. Çarşının üzerinin kapalı olduğuyla ilgili bir bilgi bulunmayıp, dükkanların araları açık yol şeklinde olup, kışın karların atıldığı karlıklar bulunmaktadır. Valisi tarafından neredeyse tamamen yıktırılmıştır. 1987–1991 yılları arasında tekrar inşa edilmiştir.

Çarşı'ya yapıldığı günden itibaren, yangınlarla birlikte yeni binalar eklenmiş, onarım görmüştür. Özellikle 1849 ve 1870 yangınında Kadı Mahmud Vakfı dükkanları yanmış, yerine yenileri yapılmıştır. 1870’deki yangından sonra Maraşlı Osman Paşa’nın gayretiyle Belediye tarafından 1804 dükkanlı ve kapalı olarak inşa edilip, bugünkü şeklini almıştır. Çarşının tonozları 1935 yılında Kayseri Valisi tarafından neredeyse tamamen yıktırılmıştır. 1987–1991 yılları arasında tekrar inşa edilmiştir.