Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul
05 Haziran 2024

GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR

Kayseri Şehir Hastanesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulunca; aşağıda belirtilen çalışmalar değerlendirilmeye alınacaktır;

• Gözlemsel çalışmalar, 
• Anket çalışmaları, 
• Dosya ve görüntü kayıtları kullanılarak yapılan retrospektif arşiv taramaları,
• Kan, idrar, doku, radyolojik görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve radyoloji koleksiyon materyalleriyle yapılacak çalışmalar,
• Rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak retrospektif / prospektif araştırmalar
• Hücre veya doku kültürü çalışmaları,
• Gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olan genetik materyalle yapılacak çalışmalar,
• Bilgisayar ortamında test, mülakat, ses / video kaydı ile toplanacak olan verilerin kullanılacağı girişimsel olmayan klinik araştırmalar,
• Diyet Çalışmaları, egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar,
• Antropometrik ölçümlere dayalı yapılan çalışmalar
• Yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmaları, 

Etik Kurul İletişim : S. Gökhan ÖZDENİZ
Dahili Tel : 61067

Başvuru Bitiş Tarihi  : 11.06.2024 - Mesai Bitimine Kadar
Toplantı Tarihi : 25.06.2024 - Saat : 13:30

- Başvuru Kılavuzu
- Başvuruda İstenen Belgeler

              1. Kurum EPK (Eğitim Planlama Kurulu) Karar Onay Yazısı
              2. Başhekimlik / Klinik Eğitim Sorumlusu Onayı
              3. Özgeçmiş Formu
              4. Araştırma Başvuru Formu
              5. Olgu Takip Formu
              6. BGOF (Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu)
              7. Anket Çalışmaları için (yapılacak anket formu eklerinin dosyaya eklenmesi)
              8. Bütçe Formu
              9. İKU (İyi Klinik Uygulamaları Taahhütnamesi)
              10. Dünya Tıp Helsinki Bildirgesi (Tüm Araştırmacılar Tarafından Kaşe ve İmzalı)
              11. Etik Kurul Beyan - Taahhütname Formu
              12. Biyolojik Materyal Transfer Formu (Varsa, farklı merkeze gönderilecek biyolojik materyaller için)
              13. Değişiklik Bilgi Formu (Karar formu çıkmış, değişiklik yapılması istenen çalışmalar için)

- Yönerge
- Etik Kurul Üye Listesi