Çocuk Cerrahisi

Klinik Hakkında

Çocuk Cerrahisi 0-18 yaş arasındaki çocukların baş-boyun cerrahisi, batın-sindirim sistemi cerrahisi, ürogenital ve jinekolojik cerrahi, endokrin cerrahisi, onkolojik cerrahi, travma cerrahisi ve yenidoğan cerrahisi ile ilgilenen oldukça geniş alanda hizmet veren ve yenidoğan ünitesi, çocuk yoğun bakım, çocuk nefroloji, çocuk hemato-onkoloji  ve travma birimleri ile yakın ilişkide çalışan bölümdür. Şu anda 2 uzman doktor ile hizmet verilen kliniğimizde yapılan başlıca ameliyatlar şunlardır:

Baş boyun: Dil - dudak bağı, tiroglossal - brankial kist, lenfanjiom-hemanjiom, lipom, tortikollis, lenf nodu eksizyonu…
Karın duvarı: İnguinal herni (kasık fıtığı), ventral herni, insziyonel herni, umblikal herni epigastrik herni, lipom…
Batın-Sindirim sistemi: Diafragma eventrasyonu-hernileri, Mide-barsak perforasyonu, intestinal obstrüksiyonlar, fundoplikasyon, gastrostomi, akut apandisit, ileus, volvulus, invajinasyon, stoma operasyonları, rektal prolapsus, rektal polip, Hirschsprung hastalığı…
Yumuşak doku lezyonları: Apse- hematom drenajı, meme cerrahisi, pilonidal sinüs (kıl dönmesi), lipom…
Ürogenital sistem: Sünnet, hipospadias, üretral kordi, penis rotasyon anomalileri, VUR, UP-UV darlıklar, inmemiş testis, testis torsiyonu, hidrosel, varikosel…
Jinekolojik cerrahi: Over kistleri-torsiyonu, labial sineşi, imperfore hymen, genitoplasti işlemleri…
Onkolojik cerrahi: Wilms tümörü, nöroblastom, teratomlar, testis tümörleri, yumuşak doku tümörleri…
Travma cerrahisi: Batın içi solid organ (karaciğer,dalak,pankreas,böbrek) yaralanmaları, perforasyonlar, kesici-delici alet yaralanmaları, ürogenital travmalar…
Yenidoğan cerrahisi: NEK, Hirschsprung, intestinal atreziler, pilor stenozu, omfalosel-gastroşizis, volvulus…
 
Bu operasyonların bazıları laparoskopik olarak da yapılabildiği gibi açık yapılan cerrahilerde de minimal invaziv yaklaşım temel prensibimizdir.. Operasyonlarımızın  büyük çoğunluğu günübirlik olarak yapılmaktadır. Ayrıca özefagusdaki yabancı cisimler için de endoskopik tedavi  yapılmaktadır.09 Aralık 2022