Acil Tıp

Klinik Hakkında

Kayseri Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği halen 2 öğretim üyesi, 21 Acil Tıp Uzmanı, 27 asistan ve 48 pratisyen hekimle hastane merkez kütlesindeki acil serviste hizmet vermektedir. Kayseri Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniğinde günde ortalama 1000 hastanın tedavisi sağlanmaktadır. Acil servis erişkin hastaların bakıldığı alan, çocuk acil ve kadın doğum acil olarak 3 ayrı bölümde hizmet vermektedir. Erişkin hastaların (16 yaş ve üstü) ve çocuk dahil tüm travma hastalarının değerlendirildiği yetişkin acil ünitesinde, 112 Acil Yardım Ambulanslarının karşılandığı alanda 4’ü resüsitasyon (yeniden canlandırma) odasında, 12’si monitörlü gözlem alanında, 12’si muayene 3’te, 5’i Travma 3 alanında olmak üzere toplam 33 sedye bulunmaktadır. Ayrıca ayaktan hastaların karşılandığı alanda 5 muayene odası, 2 travma muayene odası, içerisinde 24 sedye bulunan muayene gözlem odası ve alçı – atel hazırlama, küçük müdahale odası bulunmaktadır.

Acil tıp Kliniğinde resüsitasyon odasında ve monitörlü gözlem alanlarında olmak üzere 2 adet USG mevcuttur. Radyoloji kliniği tarafından hizmeti sağlanan USG ve MR ve BT çekim odası da acil servis alanı içerisinde yer almaktadır.

Acil servise ayaktan başvuran tüm hastalar girişte hemşire ve sağlık memurları tarafından değerlendirilerek hastalığının aciliyetine göre sınıflandırılıp (triaj) uygun bölüme alınmaktadır. 112 ile getirilen hastalar ayrı bir alanda şikayetlerine göre değerlendirilmektedir. Yakın takip ve tedavi gerektiren ve kalp hastalığı, solunum sıkıntısı gibi yakınmaları olan hastalar monitörlü alanda değerlendirilirken, yakın takip gerektirmeyen diğer travma hastaları, baş ağrısı, karın ağrısı ve benzeri yakınması olan hastalar ise muayene gözlem alanlarında değerlendirilmektedirler. Acil servise başvuran ayaktan hastaların ortalama bekleme süreleri 5 dakikanın altında olmasına rağmen, kalabalık saatlerde hayatı tehdit edici yakınması olmayan hastalar için bu süre uzayabilmektedir. 112 Acil Yardım Ambulansı ile getirilen hastalar Acil Tıp Uzmanı gözetiminde  Acil Tıp Asistanları tarafından değerlendirilmekte ve gerekli tedavileri yapılmaktadır. Hastaların yapılan tetkik ve tedavilerinin ardından yatış gerektiren bir durum saptanırsa uygun bölümden konsültasyon istenip hasta ilgili bölüme yatırılmaktadır.

Acil servis haftada 7 gün ve günde 24 saat hizmet esasına göre çalışmaktadır. Kliniğimizde acil müdahale gerektiren hastalarımıza hizmet verirken aynı zamanda ülkemizin ihtiyacı olan Acil Tıp Uzmanlarının yetiştirilmesine de önem verilmektedir. Bu nedenle Acil Tıp Eğitim müfredatına uygun şekilde Acil Tıp Asistanlarına haftada 2 gün dersler yapılmakta aynı zamanda hasta başı eğitimleri verilmektedir.

17 Nisan 2022