Göz Hastalıkları

Klinik Hakkında

Kliniğimizde göz hastalıkları uzmanlık eğitimi 2011 yılından itibaren verilmekte olup Kayseri Şehir Hastanesinde eğitim devam etmektedir. Kliniğimiz Psikiyatri Hastanesi zemin katta poliklinikler  ve 1. katta göz servisi olarak hizmet vermektedir. Kliniğimizde toplamda 9  farklı birim bulunmaktadır. Kadromuzda 4 Doçent, 21 uzman hekim bulunmaktadır.

Polikliniklerimiz

1-Genel Göz Poliklinikleri
2-Retina Hastalıkları Polikliniği
3-Glokom Polikliniği
4-Kornea Hastalıkları ve Kontakt Lens Polikliniği
5-Şaşılık Polikliniği
6-Oküloplasti Polikliniği
7-Üvea Polikliniği
8-Refraktif Cerrahi Polikliniği                                                                           
9-ROP Polikliniği

1. Genel Göz Polikliniği

Hastaların ilk göz muayeneleri yapılır. İleri teşhis ve tedavi gerektiren hastalığı tespit edilirse ihtisas birim polikliniklerine yönlendirilir. Hastalarımız, hastanemize doğrudan başvuru ve MHRS ile randevu alarak muayene olabilmektedir.

Gözlük reçetesi
Katarakt ameliyatları(PEKKE,FAKO)
Göz içi mercek yerleştirilmesi(Seconder iol implantasyonu)
 
Cihazlarımız

Fakoemülsifikasyon cihazları
Optik biometri
Speküler mikroskop
Ultrasonografi

2. Retina Hastalıkları Polikliniği

Hastalarımız , doğrudan başvuru ile muayene olabilmektedir. Diyabetik Retinopati, Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu, Vasküler Retina Hastalıkları, Retina Dekolmanı, Makula Dejenerasyonu, Epiretinal Membran, Makula Deliği, Retina Distrofileri ve nadir görülen retina hastalıklarına ihtiyaç duyulan medikal tedaviler ve gerek görüldüğünde aşağıdaki girişimsel tedaviler de uygulanabilmektedir;

İntravitreal Enjeksiyon
Pars Plana Vitrektomi
Retina Dekolman Cerrahisi
Argon Lazer Uygulamaları
Yag Laser Kapsülotomi
Epiretinal Membran ve Makula Deliği Cerrahisi

Cihazlarımız;

OCT Görüntüleme
Fundus Otofloresans Görüntüleme
Fundus Floresein Anjiografi
Renkli Fundus Fotografi

3. Glokom Polikliniği

Hastalarımız, hastanemizden alınan randevular ile muayene olabilmektedir. Doğumsal, geç dönem veya yaşlılıkta gelişebilen göz tansiyonu hastalıklarının tedavisi ve takibi yapılmaktadır. İlaç tedavisi ile birlikte ihtiyaç halinde aşağıdaki girişimsel tedavi yöntemleri de uygulanmaktadır;

Lazer Tedavileri ( İridektomi, SLT)
Trabekülektomi
Xen İmplantı
Ahmed Glokom Valv İmplantı

Cihazlarımız;

RNFL (OCT)
Yag Laser
Görme Alanı
Pakimetre
Aplanasyon Tonometrisi
Pnömotonometre
i-Care tonometre

4. Kornea Hastalıkları ve Kontakt Lens Polikliniği

Hastalarımız, hastanemizden alınan randevular ile muayene olabilmektedir.Keratokonus hastalığı, kornea enfeksiyon ve enflamasyonları, Göz yüzeyi bozuklukları, Pterjium. Kuru göz Sendromu, Kırma Kusurları ( Myopi, Hipermetropi, Astigmatizma) gibi hastalıkların medikal tedavisi ile birlikte gerek duyulduğunda aşağıdaki tedaviler de uygulanmaktadır;

Kornea Nakli (keratoplasti)
Kornea Çapraz Bağlama Tedavisi ( Cross Linking Ameliyatı)
Otograftli Pterjium Ameliyetı
Limbal Kök Hücre Nakli
Kontakt Lens Uygulamaları (Yumuşak, Hybrid Lens, Sert Gaz Geçirgen Lens, Skleral Lens)
Kontakt Lens Kullanma Eğitimi
Amniyon zar ile oküler yüzey rekonstrüksiyonu

Cihazlar;

Kornea Topografisi (Pentacam)
Speküler mikroskopi
Kontakt lens deneme seti

5. Şaşılık Polikliniği

Hastalarımız, doğrudan başvuru ile muayene olabilmektedir. Çocuk ve yetişkin şaşılık hastaları, göz tembelliği ve nistagmus (göz titremesi) gibi hastalıkların tanı, takip ve ileri tedavisi yapılmaktadır. Medikal tedaviler ve gerek duyulduğunda aşağıdaki tedavi yöntemleri de kullanılmaktadır.

Şaşılık ameliyatları
Göz Tembelliği Tedavisi Monofokal ve Bifokal Gözlük
Prizma İlaveli Gözlük

Cihazlar;

Skiaskopi-Oftalmoskop
El Otorefrefraktometresi
Prizmalar

6. Oküloplasti Polikliniği

Hastalarımız, doğrudan başvuru ile muayene olabilmektedir. Göz kapağı düşüklüğü (Ptozis), kapak şekil bozuklukları (kapak kenarının dışa dönmesi, kapak kenarının içe dönmesi ), şalazyon (arpacık), gözyaşı kanal tıkanıklıkları ve hastalıkları, göz kapağı iyi huylu ve kötü huylu kitleleri, kirpik dönmesi (trikiazis) gibi hastalaıkların tanı, takip ve tedavisi yapılmaktadır. Aşağıdaki tedavi yöntemleri uygulanmaktadır;

Kapak düşüklüğü cerrahi tedavisi (Pitozis)
Diğer Kapak cerrahileri (Kapak içe ve dışa dönme)
Şalazyon medikal ve cerrahi tedavisi
Göz yaşı kanalı tıkanıklıkları cerrahi tedavisi (DSR ameliyatı)
Göz yaşı kanalı entübasyonu(Probing)
Göz kapağından iyi huylu ve kötü huylu kitle alınması
Kirpik dönmesi elektroliz uygulması
Tarsorafi
Görmeye engel olan dermatoşalazis (göz kapağı sarkması)


7. Üvea Polikliniği

Hastalarımız, doğrudan başvuru ile muayene olabilmektedir. Göz inflamasyonu olarak bilinen hastalıkların (enfeksiyöz-nonenfeksiyöz sebebe bağlı ön,orta, arka ve panüveitler) tanı, takip ve ileri tedavisi yapılmaktadır. Üveit hastalarının ilaçla tedavisi dışında ihtiyaç halinde aşağıdaki tedaviler de yapılmaktadır;

Sub-tenon ve intravitreal enjeksiyon
Katarakt- Retina Cerrahisi Tedavisi
Lazer tedavisi
                                                                                                           
8. Refraktif Cerrahi Polikliniği

Hastalarımız, doğrudan başvuru ile muayene olabilmektedir. Kırma kusurlarının ( myopi, hipermetropi, astigmatizma) excaimer laser ile tedavisi yapılmaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki yöntemler uygulanmaktadır;
PRK (Yüzey Ablasyon Tedavileri)
LASİK (Flepli Cerrahi)
PRK + Cross Linking

9. Rop Polikliniği

Hastalarımız, doğrudan başvuru ile muayene olabilmektedir.prematür veya düşük doğum ağırlıklı bebeklerin göz taramaları ve prematür retinopatisi takibi ve tedavisi uygulanmaktadır.
İndirek mikroskop ile muayene ve laser tedavisi
İntravitreal enjeksiyon

 


 

18 Ekim 2022