Kadın Has. ve Doğum

Doktorlarımız

Doç. Dr. Hüseyin AKSOY / İdari Sorumlu / Eğitim Sorumlusu
Doç. Dr. İlknur ÇÖL MADENDAĞ / Eğitim Görevlisi
Doç. Dr. Mefküre ERASLAN ŞAHİN  / Eğitim Görevlisi
Uzm. Dr. Mehmet AK / Başasistan
Uzm. Dr. Arzu KARAKAŞ AYDIN 
Uzm. Dr. Cemil Cem BERKTİN
Uzm. Dr. Cevat Rıfat CÜNDÜBEY
Uzm. Dr. Elif İLGAZİ KILIÇ
Uzm. Dr. Gülender TAŞ
Uzm. Dr. Hatice DURMUŞ
Uzm. Dr. Hüseyin Azer YILMAZ
Uzm. Dr. Mefküre ERASLAN ŞAHİN
Uzm. Dr. Mustafa Bertan DEMİR
Uzm. Dr. Nuray YILDIRIMER
Uzm. Dr. Şeyma DAĞLITUNCEZDİ ÇAM
Uzm. Dr. Vasfiye EROĞLU
Uzm. Dr. Venhar CEYHAN
Uzm. Dr. Yelda ÖZKAN
Ass. Dr. Ahu Figen İRFANOĞLU
Ass. Dr. Ayşe ŞAHİN
Ass. Dr. Doğan YILDIRIM
Ass. Dr. Emre GENÇ
Ass. Dr. Gülşah DİLCİ YILDIRIM
Ass. Dr. Mürüvet KORKMAZ
Ass. Dr. Osman Talha UĞUR
Ass. Dr. Rabia Büşra ERTUĞRUL
Ass. Dr. Suma KILINÇKALE
Ass. Dr. Taha KİTAPCI

               JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİ 
               Doç. Dr. Seda ŞAHİN AKER

       PERİNATOLOJİ 
               Uzm. Dr. Müslüm SARIKAYA16 Kasım 2022