Kadın Hastalıkları ve Doğum

Klinik Hakkında

Genel Bilgiler

 

Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği; Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Çocuk Hastanesi bünyesinde 3 Doçent, 1 Başasistan, 1 Perinatoloji Doçenti, 1 Jinekoloji Onkoloji Yandal Uzmanı, 13 Uzman Doktor, 143 Ebe/Hemşire kadrosu ile hizmet vermektedir. Kliniğimiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi giriş katındaki 25 adet Poliklinik odası, 1 adet Perinatoloji Poliklinik odası, 1 adet Jinekolojik Onkoloji Poliklinik odası, 1 adet Müdahale-Kolposkopi odası olarak poliklinik hizmeti vermektedir.

Klinik olarak ise; 1. katta 10 yataklı LDR servisi; 2. kat A kanadında 18 yataklı Perinatoloji servisi, 3.kat C kanadındaki 37 yataklı Jinekolojik Cerrahi ve Onkoloji servisi, 3. kat A kanadında 37 yataklı Lohusa servisi, 4. kat C kanadında 17 yataklı Septik servisi, LDR servisi içerisinde 4 adet sezaryen ameliyathanesi ve merkez ameliyathane katında (ana kütle 1.kat) bulunan 2 ameliyathane odasında hem sağlık hizmeti hem de uzmanlık eğitimi vermektedir. Klinik odalarımızın hepsinde özel banyo, tuvalet ve lavabo ulunmakta olup, refakatçiler için yatak olabilen koltuklar mevcuttur.
Kadın Hastalıkları ve Doğum hizmeti, 24 saat esasına göre kesintisiz devam etmektedir. Mesai saatleri dışında bu hizmet; 2 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve yaklaşık30 kişilik ebe/hemşire/yardımcı sağlık personeli ile sağlanmaktadır. LDR bölümünde acil sezaryen ve müdahaleler için LDR içerisinde sezaryen için ayrılmış ameliyathanelerde kendi Anestezi ekibi (1 Anestezi Uzmanı ve 3 Anestezi teknisyeni) ile birlikte kesintisiz hizmet vermektedir. Bu şekilde acil sezaryen ve müdahaleler hiçbir gecikmeye mahal vermeden gerçekleştirilmektedir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği

Polikliniklerimizde poliklinik hizmeti; hafta içi her gün 09:00-16:00 saatleri arasında her birinin içinde lavabo, giyinme kabini ve ultrasonografi cihazı olan 10 poliklinik odasında hizmet vermektedir. Gebe takip ve jinekoloji polikliniğimizde aylık hasta sayımız ortalama 10.000 dir. Bu nedenle MHRS randevulu sisteminin kullanılması poliklinik hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi ve hastaların mağdur olmaması için önemlidir. Hafta sonları ise 09:00-13:00 saatleri arası mesai dışı poliklinik hizmeti verilmektedir. Mesai dışı poliklinik hizmetinde de MHRS randevu sistemi kullanılmaktadır. Acil durumlar için acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Yüksek riskli gebelerimiz Perinatoloji polikliniğiyle beraber tüm polikliniklerde takip edilmektedir.

Polikliniklerimizde gebe takip muayene ve ultrasonografi hizmeti, postop-pospartum hasta bakım izlemleri, takipleri ve kontrolleri ve ayrıca jinekolojik hasta takipleri yapılmakta ve her işlem otomasyon sistemine işlenmektedir. Farklı doktorlar otomasyon sistemi üzerinden geçmiş kontrollere ait bilgileri takip ederek standardize bir hasta takibi sağlanmıştır. Kliniğimizde tam otomasyona geçilmiş reçete, rapor ya da laboratuvar çıktısı kağıt olarak kullanılmamaktadır. Doğum öncesi ve sonrası raporlar polikliniklerde düzenlenmektedir. MHRS'den randevu alan hastalarımızın muayene işlemleri randevu aldıkları odada tam saatinde yapılmaktadır. Hastaların muayene öncesinde tansiyon, boy, kilo ölçümleri ve muayene sonrasındaki NST hizmetleri poliklinik bölgesinde bulunan 6 NST ünitesinde gerçekleştirilmektedir.

Gebeliğin 20. haftasında yapılan ayrıntılı ultrasonografik değerlendirme perinatoloji uzmanı tarafından yapılmaktadır. Tüm obstetrik ve jinekolojik tanılar açısından deneyimli 2 adet radyoloji uzmanı da görev yapmaktadır.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Acil Servisi

Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Acil Polikliniği; Kadın Hastalıkları ve Doğum için özelleşmiş 3. basamak acil sağlık hizmeti veren bir başvuru merkezidir. Acil polikliniğimiz, konusunda eğitimli ve tecrübeli uzman ve yardımcı sağlık personeli kadrosu ile Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi bünyesinde halkımıza hizmet vermektedir. Acil servisimizde normal ya da yüksek riskli gebelik sürecinde gelişen tüm acil vakalara, acil kapsamındaki jinekolojik ve jineko-onkolojik şikayetle başvurulara, teknolojik olarak gelişmiş bir ortamda aralıksız olarak 24 saat kesintisiz hizmet sunmaktadır. Ayrıca Kayseri Şehir Hastanemizin diğer acil kliniklerinden ortak değerlendirilmesi gereken hastalara konsültasyon desteği sağlanmaktadır.
Kapsamlı ve nitelikli sağlık hizmetinin yanı sıra tıp fakültesi ve hemşirelik ebelik öğrencilerine mezuniyet öncesi, kadın hastalıkları ve doğum asistanlarına mezuniyet sonrası eğitim verilmektedir.
Kadın Hastalıkları ve Doğum bilim dalı kapsamında acil başvuruyu gerektirecek her türlü ana dal ve yan dal içerikli hasta gruplarına ilk müdahale, tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir. Acil kliniğimiz acil şikayetleri olması koşuluyla normal yada yüksek riskli gebelik, jinekoloji ve jinekolojik onkoloji hastalarının ilk başvuru alanı olarak hizmet vermektedir.

Ayrıca Covid 19 pandemisi süreci kaynaklı hali hazırda gebe olan hastalara Covid 19 tanı sürecinde ilk basamak başvuru alanı olarak hizmet vermektedir. Ayaktan yada yatarak Covid 19 süreci yönetilecek hastaların değerlendirildiği, 1 adet Covid şüpheli hastalar için ayrılmış özel izole alan ve 1 adet Covid pozitif hasta için ayrılmış özel izole alanı ile hizmet verilmektedir.

Acil başvuruların ilk değerlendirilmesi, müdahalesi tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Acil şartlarda vajinal doğum ve sezaryen doğum gerçekleştirecek uygun şartlar ve ameliyathane olanağı mevcuttur.

Kadın Doğum Acil Servisimiz; 1 muayene odası, 1 müdahale odası, 1 acil doğum ve müdahale odası, 24 müşahede yatağı, 1 adet Covid şüpheli hastalar için ayrılmış özel izole alan ve 1 adet Covid pozitif hasta için ayrılmış özel izole alana sahip, 24 saat Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanının bulunduğu, 17 Ebe ve çok sayıda diğer yardımcı sağlık personeli ile hizmet vermektedir.

Gebe Okulu

Gebe okulumuz Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi 3. katında multidisipliner bir ekip ile eğitim salonunda eğitim hizmeti vermektedir. Gebe okulumuzda Gebelik öncesi, gebelik ve doğum sürecinin, sağlıklı, bilinçli bir şekilde geçirilmesini sağlamayı amaç edindiğimiz birimimizde gebe ve ailelerine bilgi desteği sunuyoruz. Eğitimlerimizde hem sözel hem de görsel eğitim araçları kullanılmakta olup uygulamalı eğitimlerimiz ile anne adaylarına yardımcı olmaktayız.

Eğitimlerimiz hafta içi pazartesi, salı ve çarşamba günü 12:30-15:00 Perşembe Cuma 13:30-15:00 arası 4 haftalık, haftada 1 gün olmak üzere yapılmaktadır. 4 haftalık eğitim sonrasında anne adaylarına sertifika töreni düzenlenerek belgeleri verilmekte, bileklik hediye edilmekte, hastane turu düzenlenerek tanıtım yapılmaktadır. Danışmanlık ve eğitim hizmetimiz bütün bir gebelik ve lohusalık sürecinde devam etmektedir.

Gebe okulumuza, dileyen her anne adayı gebelik haftası gözetilmeksizin kayıt yaptırabilmektedir. Eğitimlerimiz; Üreme organları ve gelişimi, Gebelikte ve lohusalıkta beslenme, gebelikte sık görülen problemler, doğum korkusu ile mücadele, fizyolojik değişiklikler, ağrı yönetimindeki nonfarmokolojik yöntemler, doğumda nefes teknikleri, anestezi yöntemleri, doğum yöntem ve teknikleri, lohusa ve bebek bakımı, yeni doğan bakım ve problemleri, ev-çanta–hastane hazırlığı, anne sütü–önemi–emzirme, üreme sağlığı konularında kapsamlı olarak verilmektedir.

Jinekoloji

Kadın hastalıkları ve doğum klinik pratiğinin obstetri ile birlikte iki büyük ana unsurundan biri olan jinekoloji, hem klinik hem de cerrahi pratik uygulamaları içeren bir birimdir. Her kadının reprodüktif dönem boyunca karşılaşacağı sayısız klinik durum ve patoloji jinekolojinin ilgi alanı içerisinde yerini alır. Hastanemiz “Jinekoloji Kliniği” Jinekolojik Cerrahi 1 ve 2 servisi ve Jinekoloji Onkoloji servisi olmak üzere toplam 37 yatak kapasitesi bunların ise 17 tanesi tek kişilik odalar ile hizmet vermektedir.

Kliniğimizde preoperative (ameliyat öncesi) ve postoperatif (ameliyat sonrası) bakımın yanısıra, hastalarımızın çeşitli klinik durumlarına göre en son kanıta dayalı tıp bilgi güncellemeleri perspektifinde medikal tedavileri de yürütülmektedir.

Servisimizde jinekolojik operasyonlar, pelvik taban cerrahisi, laparoskopik ve histeroskopik ameliyatlar rutin olarak uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir. Polikliniğimizde her yıl 100.000’e yakın hasta muayene ve tedavi edilirken yıllık operasyon sayılarımız 1000’in üzerinde gerçekleşmektedir. Kliniğimiz Avrupa standartlarında düşük komplikasyon oranlarına sahiptir. Haftanın her günü sabah yapılan hasta başı vizitleri ile hastaların klinik durum güncellemeleri yapılmaktadır.

Kliniğimize ait polikliniklerimiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi giriş katında, yataklı servisimiz 3. Kat C kanadında, ameliyathanelerimiz ise Ana Kütle 1. Katta (Ameliyathane Katı) yer almaktadır. Tıbbi ve yardımcı sağlık personeli ile servisimizde 24 saat hasta takibi yapılmakta ve üstün kalitede hizmet verilmektedir. Ameliyathanelerimiz 24 saat hizmet verebilecek şekilde dünya standartlarında dizayn edilmiştir.
Kliniğimizde kadın iç ve dış genital organlarına ait her türlü hastalık doğru, bilimsel, modern ve konforlu yöntemlerle tedavi edilmektedir. Kliniğimiz, ulusal ve uluslararası hastalarımız için refere merkez olarak çalışmaktadır.

Kliniğimizde tanı ve tedavisi yapılan belli başlı hastalıklar dış genital organlara ve vajinaya ait enfeksiyonlar, akıntılar, anormal kanamalar, kistler, siğiller, yapısal şekil bozuklukları; rahim ağzına ait akıntılar, yaralar, kanamalar, kistler; rahim-tüp ve yumurtalıklara ait kitleler (myom, yumurtalık kisti, dış gebelik gibi), kanama düzensizlikleri, ağrı, enfeksiyonlar ve idrar kesesi-rahim-barsak sarkması ve idrar kaçırma problemleridir.

Kliniğimizde alışa gelmiş jinekolojik tanı (2 boyutlu ultrasonografi ve smear alınması gibi) ve tedavi yöntemleri yanında daha özellikli her merkezde bulunmayan (HPV taraması, 3 ve 4 boyutlu ultrasonografi, ofis histereskopi gibi) yöntemler de uygulanabilmektedir. Muayene sırasında tespit edilen şüpheli lezyonlardan poliklinik şartlarında gerekli biyopsiler alınabilmektedir.
Diğer taraftan kliniğimizde uygulanan özellikli ameliyatlar şunlardır;

A) Açık (laparotomik) Ameliyatlar: Histerektomi (rahim alınması), Myomektomi (myom alınması), Salpingooferektomi (tüplerin ve yumurtalıkların alınması)
B) Ürojinekolojik Ameliyatlar: İdrar kaçırma ameliyatları: TOT, TVT, Burch, Paravajinal Onarımlar; Organ sarkması ameliyatları: Uterin desensus (rahim sarkması) ameliyatı, Vajinal yolla histerektomi (rahim alınması), Sistosel (idrar kesesi sarkması) ameliyatı, Rektosel, enterosel (barsak sarkması) ameliyatlar
C) Kapalı (Laparoskopik) Ameliyatlar: Laparoskopik histerektomi (kapalı rahim alınması) ameliyatları, Laparoskopik myomektomi (kapalı myom alınması) ameliyatları, Laparoskopik salpenks ve over (tüp ve yumurtalık) operasyonları, Laparoskopik salpenjektomi (kapalı tüp alınması) ameliyatları, Laparoskopik ooferektomi (kapalı yumurtalık alınması) ameliyatları, Laparoskopik over kist eksizyonu (kapalı yumurtalık kisti alınması) ameliyatları, Laparoskopik sterilizasyon (kapalı tüplerin bağlanması) ameliyatları
D) Histeroskopik ameliyatlar (rahimin içerisine özel ışıklı kameralar eşliğinde girilerek yapılan ameliyatlar: Histeroskopik polip alınması, Histeroskopik myom alınması, Histeroskopik sineşi (yapışıklıkların) açılması
E) Labioplasti ameliyatları, vagina şekillendirici ameliyatlar, Bartholin bezi ile ilgili ameliyatlar (Bartholin kistinin alınması, Bartholin absesi boşaltılması
Tüm hastalarımız, gerek konservatif gerekse de medikal ve cerrahi tedaviler konusunda bilgilendirilmekte ve en uygun tedavi uzman kadromuz tarafından düzenlenmektedir.

Jinekolojik- Onkoloji Cerrahisi Kliniği

“Jinekolojik- Onkoloji Cerrahisi Kliniği” kadın organlarının (rahim, rahim ağzı, yumurtalık, vajina, kadın dış genital) kanserlerinin taraması, teşhisi ve tedavisini sunan birimdir. Kliniğimiz kadın organlarının kanserleri (jinekolojik-onkoloji) yönetimi ve cerrahisi konusunda uzmanlaşmış 1 yan dal uzmanından oluşan deneyimli kadrosuyla hizmet vermektedir.
Merkezimizde taraması, teşhisi ve tedavisi yapılan başlıca hastalıklar şunlardır:

• Rahim (uterus) kanseri (endometrium kanseri, sarkom gibi)
• Rahim-ağzı (serviks) kanseri
• Yumurtalık (over) kanseri
• Vajinal kanser
• Kadın dış genital (vulva) kanseri/kitleleri
• Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar
• Karın zarı (periton) kanseri
• Kadın dış genital organ siğilleri (kondilom)
• Anormal smear ve/veya HPV varlığı
• Kanser öncesi (preinvaziv) hastalıklar
Rahim ağzı hastalıkları (ASCUS, LSIL, HSIL...vb)
Rahim duvarı anormal kalınlaşması (hiperplazi)
• Anormal vajinal kanama (menopoz öncesi veya sonrası, ilişki sonrası kanama)
• Pelvik kist/kitleler (yumurtalık kist/kitleleri)
• Kadın kanserleri taramaları:
- Smear alınması ve takibi
-Tanısal küretaj
-HPV alınması ve takibi
-Kolposkopi
-Rahim ağzı biopsisi
-Ultrasonografi
• Konizasyon /LEEP
• Kondilom (siğil) koterizasyonu, TCA uygulaması
• Açık/ Kapalı (Laparoskopik) ameliyatlar
Rahim kanseri ameliyatları
Rahim ağzı kanseri (serviks) ameliyatları
Yumurtalık (over) kanseri ameliyatları
Karın zarı kanseri ameliyatları
Rahim duvarı anormal kalınlaşması (endometrial hiperplazi) ameliyatları
Açık/ Kapalı (Laparoskopik) rahim alınması (histerektomi, radikal histerektomi)
• Vajinal kanser ameliyatları
• Kadın dış genital (vulva) kanseri ameliyatları
• Sitoreduktif cerrahi
• Karın içi sıcak kemoterapi (HIPEC): Ameliyat esnasında uygun hastalara yapılabilmektedir.
• Doğurganlık (fertilite) koruyucu cerrahi: Kliniğimiz doğurganlık çağında bulunan hastalarımıza kanser tipi ve evresi dikkate alınarak yapılan multidisipliner değerlendirme sonrasında uygun hastalarda “doğurganlık (fertilite) koruyucu cerrahi” imkanı da sunulmaktadır.

Perinotoloji

Perinatoloji servisi; 1 Perinatoloji Yandal Uzmanı ile ileri teknoloji ürünü 2 adet 4D USG cihazı verilmektedir. Departmanımızda fetal ve maternal tıp konularında yıllardır modern tıbbın gerektirdiği pek çok konularda hastalarına hizmet vermektedir.

Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar
Obstetrik Komplikasyonlar
Gebelikte vajinal kanama, Plasental invazyon anomalileri (plasenta previa, plasenta akreata spektrumu=PAS), Amniyon mai anomalileri, Preterm eylem, Gebelikte hipertansif hastalıklar (preeklampsi, eklampsi, HELLP sendromu), Ektopik gebelikler (Skar gebeliği), Çoğul gebelikler ve bunlara bağlı komplikasyonlar

Fetal Komplikasyonlar

IUGR, Fetal anomaliler, İkizden ikize transfüzyon sendromu (TTTS), TRAP, ikiz eşinin intrauterin ölümü, fetal kromozomal anomalilerinin tarama, tanı ve yönetimi, Non immün hidrops fetalis, Rh immunizasyon

Annede Sistemik Hastalık Olması

Gebelik ile birlikte maternal kardiyak hastalıklar, Gebelik ile birlikte dahili hastalıklar, (endokrinolojik, hepatobiliyer, hematolojik, nefrolojik, gastroenterolojik, romatolojik ve immünolojik hastalıklar vs.), Gebelik ile birlikte komplike solunum yolu hastalıkları, Gebelik ile birlikte nörolojik hastalıkları, Gebelik ile birlikte ortopedik hastalıklar, göz hastalıkları, dermatolojik hastalıklar vs.

Özellikli İşlemler:

 • Amniyosentez, amniyoredüksiyon
 • CVS (Koryon villus örneklemesi= Chorion villus sampling)
 • Fetal kan örneklemesi (Kordosentez)
 • Intrauterin fetal kan transfüzyonu
 • Torakoamniyotik, vezikoamniyotik şant (shunt) uygulaması
 • Multifetal gebelik redüksiyonu
 • Monokoryonik gebelikte selektif fetosid vb.


Prosedürler:

 • 1. ve 2. trimester ultrasonografik fetal anomali/aneuploidi taraması
 • Fetal Ekokardiyografi (EKO)
 • Prenatal fetal tanı ve tedaviye yönelik işlemler
 • Riskli gebelik nedeniyle takip edilen hastaların takibi, doğum planlaması doğum sonrası takibi.

LDR (Travay-Doğum-lohusa) Odaları

Hastanemizde tüm doğum odaları tek kişilik LDR (travay-doğum-lohusa) odasıdır. 10 adet TDL odası mevcut olup, tamamı tuvalet ve banyolu, refakatçı yatağı olabilen koltuk ve televizyon bulunan, asgari 23 m2 lik LDRP ünitesi (sancı, doğum, iyileşme, lohusalık) şeklindedir. Bütün TDL odalarında bebek için stabilizasyon ve resüsitasyon işlemlerinin yapılabileceği düzenlemeler mevcuttur. TDL odalarımızda her gebeye bir ebe olacak şekilde ebe istihdamı sağlanmıştır.
Gebenin travay izlemi, doğumu ve doğum sonrası en az iki saat post partum takibi tek kişilik TDL odalarında yapılmaktadır. Bu odalarda anne adayı mahremiyetine saygılı ev ortamına benzer ortamda refakatçisi ile bir arada kalabilir. Televizyon izleyebilir, pilates topu ile egzersiz yapabilir, duş alabilir dini vecibelerini yerine getirebilir. Sancı sürecinde annelerimize çorba, hoşaf, yoğurt, muhallebiden oluşan travay diyeti verilir aç ve susuz bırakılmaz. Doğum ağrısını hafifletmek için nefes teknikleri, masaj, dikey pozisyonda gezmek, hidroterapi, müzik eşliğinde dans uygulanır. Uygun gebelerimize epidural anestezi ile ağrısız doğum yaptırılır. Doğum başladıktan sonra anne adayımız kendi odasında, doğum masasına dönüşen yatağında doğumu gerçekleşir.
Kliniğimizde aylık doğum sayısı ortalama 800 dür ve kliniğimizin primer sezaryen oranı 3. basamak bir klinik olmasına rağmen Türkiye ortalamasının çok altında ve %12’dir. Hastanemizde doğumlarda göbek kordonu geç klempe edilmekte ve bebek doğar doğmaz erken ten tene temas sağlamak üzere annenin kucağına verilmektedir. Anne bebek bağlanması açısından altın değerde olan bu ilk 1 saatlik temas sırasında ilk emzirme eğitimi de verilmektedir.
Normal doğum sonrası annelerimiz Lohusa 1 ve 2 servislerinde toplam 37 yataklı ve bunların 17 tanesi tek kişilik olan odalarda takip ve tedavisi yapılmaktadır.

05 Eylül 2022