Göğüs Cerrahi

Klinik Hakkında

Göğüs boşluğunda yerleşen kalp hariç diğer organ ve bölgelerin, (göğüs duvarı, kaburgalar, akciğerler, akciğer zarları, mediyasten, diyafragma, yemek borusu,soluk borusu ) ait hastalıkların travmaları ve cerrahi tedavileri ile ilgili branştır.

1. Kapalı (iğne ile) veya açık (ameliyatlı) biyopsiler (Akciğer, lenf bezleri veya akciğer zarından teşhis için parça almak).

2. Bronkoskopi: Uyutulan hastaya teşhis ve tedavi için ışıklı boru ile ve hiç ağrı duymadan tüm solunum yollarını incelenmesi, gerekirse solunum yolları parça alma işlemlerinin yapılması, soluk borusuna kaçan yabancı cisimlerin çıkarılması

3. Özofagoskopi: Özofagus (yemek borusu)'un, travma, yabancı cisim çıkarılması

4. Mediastinoskopi, Mediastinotomi: Yine ışıklı boru yardımıyla uyuyan hastada akciğerin drene olduğu lenf bezelerinden teşhis veya akciğer kanseri evreleme amaçlı parça alma işlemi.

5. Video yardımlı torokoskopi (VATS; Endoskopik, kapalı göğüs cerrahisi) ile ışıklı borular ve kamera sistemi ile 2-3 delik açılarak göğüs içi sıvıların boşaltılması, akciğer ve akciğer zarından parça alınması, metastaz, kist hava keseciklerin alınması (pnömotoraks cerrahisi), dekortikasyon (akciğer zarının soyulma işlemi)

6. Göğüs kafesi şekil bozukluklarında, açık veya kapalı (Nuss) yöntemi ile düzeltme ameliyatları, Göğüs duvarı, kaburgaların hastalıkları, iyi veya kötü cinsli tümörleri, Göğüs kafesinin her türlü travmaları: Kaburgalar, sternum (iman tahtası), akciğerin, kalbin, diyafragmanın künt veya keskin cisimlerle; kaza, çarpma, düşme, darp, bıçaklanma,patlama gibi yaralanmaların ameliyatları gerçekleştirilmektedir.

7. Akciğerde hacim azaltıcı ameliyat (Volume Reduction Surgery): Amfizemli hastalara yapılan ameliyatla, hastaların solunum fonksiyonlarını ve egzersiz kapasitesini arttırmak, dispne (nefes darlığı) hissini azaltmak ve hayat kalitesini arttırmak amaçlanmaktadır.

8. Akciğer kanseri teşhis, evreleme ve tedavisine yönelik ameliyatlar (Akciğerin etkilenen kısmının çıkarılması, rezeksiyonlar).

9. Akciğer zarında patlamaya ve akciğerde sönmeye yol açan hava keseciklerinin (bül) açık ve/veya kapalı tedavisi; Akciğerin iltihaplı hastalıkları veya bunların sekellerinin tedavisine yönelik ameliyatlar (Bronşektazi, tüberküloz, aspergillosis vb). Akciğer hastalıklarında akciğer doğumsal yapı bozuklukları (Hava kistleri, Amfizem, doğumsal kistler, Bronşiektazi: çocukluk yaşında geçirilen sık üst solunum yolu ve bronşitler neticesi, hava yollarında meydana gelen, süregen iltihaba yol açan geri dönüşümsüz genişlemeler)

10. Akciğer köpek kistleri (Hidatik kistler),

11. Akciğer zarının hastalıklarında basit mikrobik akciğer zarı iltihapları (plörit)

12. Akciğerin cerahatli iltihabı (Ampiyem)

13. Akciğer zarının tümörleri (iyi cins ve kötü cins) tanı ve tedavisi.

14. VATS ile  ellerde aşırı terleme (hiperhidrozis) tedavisi

15. EBUS (Endobronşial ultrasonografi)

16. Port kateter takılmasının (çocuk /yetişkin)


Doç. Dr. İbrahim Ethem ÖZSOY / İdari Sorumlu
Doç. Dr. Mehmet Akif TEZCAN / Eğitim Sorumlusu
Doç. Dr. Bayram METİN
Uzm. Dr. Mehmet Akif EKİCİ
Uzm. Dr. Oğuzhan TURAN
Uzm. Dr. Suzan TEMİZ BEKCE
Ass. Dr. Emre GEDİK
Ass. Dr. Enes Fatih ÇELİK


29 Mart 2024