Eğitim Planlama Kurulu (EPK)
24 Nisan 2024

EPK ÜYELERİ

1.  
Doç. Dr. Serhat KOYUNCU (Başkan)
2.  Prof. Dr. Havva TALAY ÇALIŞ (Kurum Eğitim Sorumlusu)
3.  Prof. Dr. Fırat OZAN
4.  Prof. Dr. Yasin ŞİMŞEK

5.  Doç. Dr. Firuzan FIRAT ÖZER
6.  Doç. Dr. Murat CANSEVER
7.  Doç. Dr. Muhammet KIZMAZ

EPK Koordinatörü

Rahime Aylin ALAN  - Yüksek Lisans / Dahili : 6862 - 61062

Bilimsel Çalışma Yapacak Personelimizin Dikkatine
Anket, retrospektif ve bütçe gerektirmeyen prospektif yapılması planlanan çalışmalarda EPK başvurusu (Bilimsel Çalışma Formları) yapılmayacak olup ekte yer alan İzin Talep Formu doldurularak EPK sekretaryasına teslim edilecektir.

1. Bilimsel Çalışma Başvuru Formları (Anket, retrospektif ve bütçe gerektirmeyen prospektif çalışmalar için)
   EK-1-Dilekce
   Ek 2: Proje Başvuru Formu
2. Bilimsel Çalışma Formları (Tez çalışmaları ve bütçe gerektiren çalışmalar için)
   Ek 1: Ön Yazı
   Ek 2: Diğer Klinik Onay Formu
   Ek 3: Proje Başvuru Formu
   Not: Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 formları mavi telli dosya içinde her biri ayrı poşet dosyada olacak şekilde teslim edilmelidir.
3. Bilimsel Çalışma Değerlendirme Formu   // Güncelleme Tarihi 02.01.2023
4. Hastane Dışı Rotasyon Dilekçesi
5. Hastane İçi Rotasyon Dilekçesi
6. Rotasyon Belgesi
7. Tez Yazım Kılavuzu
8. Tez Değerlendirme Formu
9. Tezlerin Benzerlik Değerlendirme (Turnıtın) Kılavuzu
10. Tez Benzerlik Raporu
11. Tez Sınavı Sonuç Formu
12. Tez Konusu Onay Formu
13. Tez Takip Formu 
14. Uzmanlık Eğitimini Bitirme Sınavı Tutanağı
15. Uzmanlık Tescil Kontrol Formu
16. Tez Sınav Jüri Dilekçesi
17. Uzmanlık Sınav Jüri Dilekçesi
18. Asistan Rotasyon Yerleri ve Süreleri
19. Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği
20. Gözlemsel İlaç Çalışmaları Kılavuzu
21. Gözlemsel İlaç Çalışmaları Kılavuzu Sıkça Sorulan Sorular
22. Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile devlet üniversitelerinin ilgili birimlerinin birlikte kullanımı ile işbirliği usul ve esasları hakkında yönetmelik

23. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönergesi
24. Klinik Araştırmalar ve Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurullarının Standart Çalışma Yöntemi Esasları
25. EPK Yönergesi

TEZ SINAVI SONRASINDA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNE GÖNDERİLECEK BELGELER

1. Tez Veri Giriş Formu  (ıslak imzalı olarak)
2. 3 (üç) adet tez CD'si (kişisel veriler: ıslak imza ve tez yazarına ait TC kimlik no, Doğum yeri-tarihi, E-mail, Telefon, Adres, Fotoğraf yer
almamalı)

UZMANLIK SINAVI SONRASINDA SAĞLIK BAKANLIĞINA (SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE) GÖNDERİLMESİ İÇİN HAZIRLANACAK BELGELER

1) Tüm sayfaları üç imzalı ve kurum mührü onaylı Tescil Kontrol Formu aslı
2) Vergi Dairelerine yatırılmış ad-soyad, ıslak imzalı, vezne kaşeli onaylı vergi dairesi alındısı (uzmanlık harç makbuzu) aslı
3) T.C. Kimlik Numarası içeren Nüfus cüzdanı/Kimlik Kartı fotokopisi 
4) Yabancı uyruklular için onaylı pasaport fotokopisi
5) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
6) Uzmanlık eğitiminin alındığı kurum tarafından ÖSYM sonuç belgesi kontrol kodu ile “Doğruluğu kontrol edilmiştir.” onaylı TUS / YDUS / DUS / EUS Yerleştirme Sonuç Belgesi
7) Uzmanlık Eğitimini Bitirme Sınavı Tutanağının aslı
8) Uzmanlık Tezi Savunma Tutanağının aslı
9) 3 aylık periyotlarda düzenlenmiş Tez İzleme-Gelişim-Takip-Değerlendirme Formları aslı (Tez Takip Formu 13. maddede yer almaktadır.)
10) Onaylı Hizmet Döküm Belgesi
11) Uzmanlık eğitim sürecinde uzatma, önceki kurumdaki & geçmiş eğitimdeki süreyi saydırma ve yurt dışında mevzuata uygun eğitim alma durumu varsa; uzmanlık eğitimi kurumunca kabulüne dair kararın aslı ya da onaylı örneği
12) Eğitim Kurumu ve program değişikliği olması durumunda uzmanlık eğitimin sürdürüleceği son kurumca aktarılan uzmanlık eğitimi kurumunca kabulüne dair (varsa af ile dönüş ve mahkeme kararları) karar asılları ya da onaylı örnekleri
13) Zorunlu rotasyon eğitimlerinin başarı ile tamamlandığını gösteren yalnızca onaylı Rotasyon Başarı Belgesi asılları
14) Birim eğitim sorumlusunun uzmanlık öğrencisi hakkındaki altı aylık dönemler halinde hazırlanan kanaat formlarının aslı
15) Tez veya Bitirme Sınavı jürisinde yer alınmasını sağlayan ilgili dalda uzmanlık tescili olmayan ancak 18/7/2009 tarihinden önce 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre en az doçent unvanını almış olan eğiticilere ait ilgili dalda kazanılmış eğitici yetkisi olduğunu gösterir belgeler: 
• Alanında onaylı doçentlik belgesi (önlü-arkalı) örnekleri
• Alanında eğitici olarak görevlendirilmiş olup anılan tarih itibariyle (18.07.2009 öncesi) ilgili uzmanlık dalında eğitim verdiklerine ilişkin “ilgili makama” yazı asılları
16) İki adet güncel vesikalık fotoğraf.
17) Uzmanlık Öğrencisi Eğitim Karnesinde bulunan Tez Çalışmaları Takip kısmının ASLI GİBİDİR hali