Eğitim Planlama Kurulu (EPK)
22 Ağustos 2023

EPK ÜYELERİ

1.  
Doç. Dr. Serhat KOYUNCU (Başkan)
2.  Prof. Dr. Havva TALAY ÇALIŞ (Kurum Eğitim Sorumlusu)
3.  Prof. Dr. Fırat OZAN
4.  Prof. Dr. Yasin ŞİMŞEK

5.  Doç. Dr. Firuzan FIRAT ÖZER
6.  Doç. Dr. Murat CANSEVER
7.  Doç. Dr. Muhammet KIZMAZ

EPK Sekreterya

Rahime Aylin ALAN  - Yüksek Lisans / Dahili : 6862 - 61062

Bilimsel Çalışma Yapacak Personelimizin Dikkatine
Anket, retrospektif ve bütçe gerektirmeyen prospektif yapılması planlanan çalışmalarda EPK başvurusu (Bilimsel Çalışma Formları) yapılmayacak olup ekte yer alan İzin Talep Formu doldurularak EPK sekretaryasına teslim edilecektir.

1. Bilimsel Çalışma Başvuru Formları (Anket, retrospektif ve bütçe gerektirmeyen prospektif çalışmalar için)
   EK-1-Dilekce
   Ek 2: Proje Başvuru Formu
   Not: Ek-1, Ek-2 formları mavi telli dosya içinde her biri ayrı poşet dosyada olacak şekilde teslim edilmelidir.
2. Bilimsel Çalışma Formları (Tez çalışmaları ve bütçe gerektiren çalışmalar için)
   Ek 1: Ön Yazı
   Ek 2: Diğer Klinik Onay Formu
   Ek 3: Proje Başvuru Formu
   Not: Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 formları mavi telli dosya içinde her biri ayrı poşet dosyada olacak şekilde teslim edilmelidir.
3. Bilimsel Çalışma Değerlendirme Formu   // Güncelleme Tarihi 02.01.2023
4. Hastane Dışı Rotasyon Dilekçesi
5. Hastane İçi Rotasyon Dilekçesi
6. Rotasyon Belgesi
7. Tez Yazım Kılavuzu
8. Tez Değerlendirme Formu
9. Tezlerin Benzerlik Değerlendirme (Turnıtın) Kılavuzu
10. Tez Benzerlik Raporu
11. Tez Sınavı Sonuç Formu
12. Tez Konusu Onay Formu
13. Uzmanlık Eğitimini Bitirme Sınavı Tutanağı
14. Uzmanlık Tescil Kontrol Formu
15. Tez Sınav Jüri Dilekçesi
16. Uzmanlık Sınav Jüri Dilekçesi
17. Asistan Rotasyon Yerleri ve Süreleri
18. Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği
19. Gözlemsel İlaç Çalışmaları Kılavuzu
20. Gözlemsel İlaç Çalışmaları Kılavuzu Sıkça Sorulan Sorular
21. Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile devlet üniversitelerinin ilgili birimlerinin birlikte kullanımı ile işbirliği usul ve esasları hakkında yönetmelik

22. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönergesi
23. Klinik Araştırmalar ve Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurullarının Standart Çalışma Yöntemi Esasları
24. EPK Yönergesi

TEZ SINAVI SONRASINDA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNE GÖNDERİLECEK BELGELER

1. Tez Veri Giriş Formu  (ıslak imzalı olarak)
2. 3 (üç) adet tez CD'si (kişisel veriler: ıslak imza ve tez yazarına ait TC kimlik no, Doğum yeri-tarihi, E-mail, Telefon, Adres, Fotoğraf yer
almamalı)

UZMANLIK SINAVI SONRASINDA SAĞLIK BAKANLIĞINA (SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE) GÖNDERİLMESİ İÇİN HAZIRLANACAK BELGELER

1. Uzmanlık Tescil Kontrol Formu
2. Vergi Dairesi Uzmanlık Harç Makbuzu Dekontu
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. TUS Yerleştirme Sonuç Belgesi
5. Sınav Tutanakları
6. Tez Savunma Mazbatası (Tez Değerlendirme Formu)
7. Süre Uzatılmış İse Uzatma ile İlgili Evrak
8. Rotasyon Belgeleri
9. Program Yönetici Kanaat Formu
10. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
11. Uzmanlık Aldığı Kurum Değişmiş ise İlgili Resmi Evrak
12. Tez Kitapçığı (1 Adet)
13. İzin Durumu Dökümü (İzin İşlerinden Onaylı)
14. Uzmanlık Öğrencisi Eğitim Karnesi (PDF formatında)
15. Uzmanlık Öğrencisi Eğitim Karnesinde bulunan Tez Çalışmaları Takip kısmının ASLI GİBİDİR hali