Aile Hekimliği

Klinik Hakkında

Aile Hekimliği, birey, aile ve toplum sağlığına katkıda bulunmak üzere, çocukluk, ergenlik, erişkinlik ve ileri yaş gibi yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, cinsiyet, yakınma, hastalık gibi bir ayrım yapmaksızın, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile karşılaşılabilecek tüm sağlık sorunlarının birinci basamakta erken tanı, tedavi, izlem ve rehabilitasyonuna yönelik olarak, tıp etiği ilkeleri ile uyum içinde çağdaş, nitelikli, kanıta dayalı bir sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumları edinmiş olmayı gerektiren bir uzmanlık dalıdır. Ülkemizde, Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi ilk olarak 1985 yılında üç büyük ildeki (İstanbul, Ankara, İzmir) Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastanelerinde başlamıştır.

16 Temmuz 1993 tarih ve 12547 sayılı YÖK kararı ile Tıp Fakültelerinde aile hekimliği anabilim dallarının kurulması uygun görülmüştür. Kliniğimiz 2022 yılında kurulmuş ve ilk asistanlarını 2022 1. Dönem TUS ile alarak aktif olarak uzmanlık eğitimine başlamıştır.

Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi:

Aile Hekimliği Uzmanlık eğitimi, 6 yıl Tıp Fakültesi sonrasında Tıpta Uzmanlık Sınavı ile girilen 3 yıllık asistanlık sürecinden oluşur. Bu süre aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

* Aile Hekimliği kliniği,
* İç Hastalıkları Programı,
* Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Programı,
* Kadın Hastalıkları ve Doğum Programı,
* Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Programı,
* Kardiyoloji,
* Göğüs Hastalıkları,
* Acil Tıp,
* Deri ve Zührevi Hastalıklar,
* Seçmeli (Nöroloji / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon / Genel Cerrahi dallarından birinde)

Asistanlık eğitimi süresince rotasyon yeterlilikleri ilgili anabilim dallarından alınmakta, buna ek olarak eğitim faaliyetleri Aile Hekimliği anabilim dalında seminerler ve literatür sunumları ile uzmanlık eğitimi sürdürülmektedir.

Aile Hekimliği polikliniği, psikiyatri hastanesi P1 koridorunda hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde hizmet vermektedir. Bölümümüzde muayene olmak için aile hekimliğinizi değiştirmenize gerek yoktur.

15 Nisan 2024