Genel Hastane

Kat Planı

ZP1 ORTOPEDİ POL.
 DİYABETİK AYAK POL.
P2 EL CERRAHİ POL.
 NÖROLOJİ POL. 1-4
 ORTOPEDİ POL. 1-6
 PSİKOLOG VE MMSE
P3 NÖROLOJİ POL. 6-12
 ENFEKSİYON HASTALIKLARI  POL. 1-5
 EEG
P4 BEYİN CERRAHİ POL. 1-11
 İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI POLK.
 ANESTEZİ POLK. 1 ve ANESTEZİ POLK. 3
P5 NEFROLOJİ POL. 1-3
 İNFLAMATUAR BARSAK HAST. POLK.
 GASTROENTEROLOJİ POL. 2-3
 KARACİĞER HASTALIKLARI POL.
 ORGAN NAKİL POL.
P6 ÜROLOJİ POL.
P7 ROMATOLOJİ POL. 1-3
 HEMATOLOJİ POL. 1-2
 KEMİK İLİĞİ NAKİL BÖL.
 GENEL CERRAHİ POL 12-16
 OBEZİTE POL.
P8 GENEL CERRAHİ POL. 1-9
 GASTROENTEROLOJİ CERRAHİ POL.
 ONKOLOJİ CER. POL.
1A ANESTEZİ YB 1-2 ÜNİTESİ
C ANESTEZİ YB. 3
 GENEL CERRAHİ YB.
2A ENFEKSİYON HASTALIKLARI SERVİSİ
C BEYİN CERRAHİ YB
 NÖROLOJİ YB

A BEYİN CERRAHİ SERVİSİ
C ÜROLOJİ SERVİSİ
4A ORTOPEDİ SERVİSİ
C ORTOPEDİ EĞİTİM SERVİSİ
5A GENEL CERRAHİ SERVİSİ  - 2
C GENEL CERRAHİ SERVİSİ - 1
6A KBB SERVİSİ  
C NEFROLOJİ SERVİSİ 
7A GENEL CERRAHİ SERVİSİ  3
 DİYABETİK AYAK VE BASI YARASI SERVİSİ
C NÖROLOJİ SERVİSİ

18 Ocak 2024