Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Nasıl Gidilir?

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ KAT PLANI

Z P1 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM POLİKLİNİĞİ 18-25
P2 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM POLİKLİNİĞİ 9-17
 PERİNATOLOJİ POLİKLİNİĞİ 
P3  JİNEKOLOJİ ONKOLOJİ CERRAHİ POLİKLİNİĞİ 1-2
 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM POLİKLİNİĞİ 1-8
P4 ÇOCUK ENDOKRİN PLK 1
 ÇOCUK HEMOTOLOJİ KEMOTERAPİ ÜNİTESİ 1-2
 ÇOCUK HEMOTOLOJİ TALESEMİ AYAKTAN TEDAVİ ÜNİTESİ
 ÇOCUK İNFÜZYON ODASI
 ÇOCUK HEMATOLOJİ POLİKLİNİĞİ 1-2
P5 YENİDOĞAN POLİKLİNİĞİ
 ÇOCUK NEFROLOJİ POLİKLİNİĞİ 1-2
 SOSYAL PEDİATRİ POLİKLİNİĞİ 1-2
 YENİDOĞAN POLİKLİNİĞİ1
P6 ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ POLİKLİNİĞİ 1-2
 ÇOCUK HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ 11
 ÇOCUK KALP DAMAR CERRAHİ POLİKLİNİĞİ 1
 ÇOCUK KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ 1-2
 ÇOCUK METABOLİZMA POLİKLİNİĞİ 1-2
 ÇOCUK NÖROLOJİ POLİKLİNİĞİ 1
P7 ÇOCUK ALERJİ VE İMMÜNOLOJİ POLİKLİNİĞİ 1-2
 ÇOCUK PSKİYATRİ POLİKLİNİĞİ 1-3
P8 ÇOCUK HASTALIKLARI POLİKİNLİĞİ 1-10
1 A LDR SEVİSİ 4122-4128
 LDR SEVİSİ 4120-4233
C YENİ DOĞAN BAK. ÜNİTESİ 3. VE 4. BASAMAK
2 YENİ DOĞAN YB ÜNİT.AMELİYATHANE 4161-4164 
A PERİANATOLOJİ SERVİSİ 4220-42-33
 YENİ DOĞAN YB  ÜNİTESİ  2. BASAMAK 4203-4214
C ÇOCUK YB ÜNİTESİ 2. BASAMAK 4240-4253
 ÇOCUK YB ÜNİTESİ 3. BASAMAK 4260-4273
3 A GEBE OKULU  POST-PARTUM SERVİSİ 1 4302-4315
 POST-PARTUM SERVİSİ 2 4320-4333
C JİNEKOLOJİ CERRAHİ SERVİSİ 4340-4353
 JİNEKOLOJİK CERRAHİ SERVİSİ 4360-4373
4 SÜT ÇOCUĞU SERVİSİ 4402-4415
 ÇOCUK KARDİYOLOJİ - NEFROLOJİ SERVİSİ
 GASTROENTEROLOJİ - NÖROLOJİ SERVİSİ
 METABOLİZMA SERVİSİ 4420-4432
C ADOLESAN SRV-ÇOCUK ENFEKSİYON SERVİSİ 4460-4473
 KADIN HASTALIKLARI SEPRTİK SERVİSİ 4440-4453
5 A PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ NAKİL MERKEZİ 1 4520-4539 (EEG)
 PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ NAKİL MERKEZİ 2 4502-4519
C IVF (TÜP BEBEK) SERVİSİ 4560-4573
 ÇOCUK HEMATOLOJİ SERVİSİ 4540-4553


17 Nisan 2022