T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2021

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi


Sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavi sürecinde yaşadıkları psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenmesi amacıyla tıbbi sosyal hizmet uygulamaları standardize edilerek bu kapsamda 16.02.2011 tarih ve 7465 sayılı bakan onayı ile “Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi” yayınlanmıştır. Hastanın esenliği ve tıbbi tedavi dışındaki sorunlarının çözümlenmesini amaçlayan birimimiz, mevcut kaynaklar ve imkanlar dahilinde sosyal hizmet uzmanlarının sorumluluğunda, ilgili yönerge ve diğer mevzuata uygun olarak iş ve işlemlerini yürütülmektedir.

Tıbbi Sosyal Hizmet Nedir?

Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunların zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.

Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamaları Kim Tarafından Nerede Yürütülür?

Tıbbi Sosyal Hizmet uygulamaları 4 yıllık sosyal hizmet bölümünü bitirmiş ve Sosyal Hizmet Uzmanı (SHU) unvanı almış olan meslek elemanı tarafından yürütülür. Tıbbi sosyal hizmet müdahalelerinin etkin ve zamanında yerine getirilmesi amacıyla hastanemiz içindeki görev dağılımı ve iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 

TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİ
SOSYAL HİZMET UZMANLARI GÖREV DAĞILIMI

Adı-Soyadı

Görev Yeri

Oda Tel

Aytaç BALCI

Birim Sorumlusu

6775 

Hakan KARAAĞAÇ

FTR Hastanesi

60264

Veli YAZICI

Kalp Damar Hastanesi

10092

Beren Zekiye BARAN

Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi

40007

Timur ŞAHİN

Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi

70121

Abdulkadir ÖZBEK

Psikiyatri Hastanesi (Poliklinik)

30098

Erkan Şahin

Kalp Damar Hastanesi

10092


Hangi Durumlarda Tıbbi Sosyal Hizmet Birimine Başvurulabilir?
Hastanemizden hizmet alan hasta ve yakınlarının tıbbi tedaviden etkin bir şekilde yararlanmaları amacıyla ekonomik, sosyal, psikolojik, eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetlerin yanında hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi ve diğer sosyal hizmet kuruluşlarıyla işbirliği yaparak sorunların çözümlenmesi için yapılan tıbbi sosyal hizmet müdahaleleri;

• Kimsesiz, terk, bakıma muhtaç hastalar,

• Engelli hakları konusunda bilgi ihtiyacı olan hastalar,

• Aile içi şiddet mağduru hastalar,

• İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar,

• 18 yaş altı adölasan gebelikler,

• Yoksul hastalar,

• Mülteci ve sığınmacı hastalar,

• İnsan ticareti mağduru hastalar,

• Yaşlı, dul ve yetim hastalar,

• Ruh sağlığı bozulmuş hastalar,

• Palyatif, Onkoloji, diyaliz vb kronik rahatsızlığı olan hastalar,

• İl dışından gelip kalacak yer ihtiyacı olan hastalar (Ücretsiz Misafirhane Hizmeti),

• Alkol ve madde bağımlısı hastalar,

• Şehit yakınları ve Gaziler,

• Sağlık Tedbiri uygulanan hastalar,

• Hastalığa ve tedaviye uyumda zorlanan hastalara hizmet vermektedir.

Paylaş