ERCP
30 Ocak 2020

EUS; endoskopik ultrasonografi olarak tanımladığımız bu cihaz bilinen endoskopi cihazının ucunda ultrasonografi cihazının da eklendiği ileri teknolojiye sahip görüntüleme yöntemine verilen addır. Karın içi organlara daha yakın alanlardan görüntülemeler alınabildiğinden doğrıluk derecesi daha önem arz adebilmeketdir.  Örnek verilerek anlatılırsa karnın içinde saptatan bir kitle mide ya da bağırsak duvarına yakın bir yerdeyse bu organların içinden kitle görüntülenip cihazın içinden uzanan bir iğneyle biyopsiler alınabilmektedir. Kliniğimizde  yemek borusuna yakın kitleler-bezeler, mide duvarına yakın ama midenin dışında karın içindeki kitleler, pankreas ve etrafındaki kitleler, karaciğerdeki kitleler, pankreas iltihabı sonrası gelişen abselerin mide içine boşaltımı (Kistogastrostomi) gibi işlemler yapılabilmekte ve kitlelerden biyopsiler alınabilmektedir. Ayrıca var olan kötü huylu tümörlerin damarla olan ilişkileri de saptanabilmektedir. Çölyak ganglion blokajı olarak adlandırdığımız pankreas kanseri ileri evre ağrıları olan hastaların sinirlerinin EUS cihazıyla anestezik madde ile dondurulması işlemi de kliniğimizde gerçekleştirilen işlemlere örnek verilebilir. Ayrıca fundal varis denen (Mide varisi) karciğer sirozunda görülen varis türlerinin kanaması zor ve hayatı tehdit etmektedir. Son günlerde yaptığımız EUS eşliğinde fundal varis oklüzyonu (tıkaması) işlemi de ülkemizde çok az merkezde yapılmakla beraber kliniğimizde başarı ile uygulanmaktadır. EUS işlemi öncesi hasta anestezi bölümünce değerlendirilmekte hastalar uyutularak işlem yapılmaktadır. Kanama, enfeksiyon gibi riskler (yapılan işlem türüne göre riskler farklıdır) her zaman ihtimal dahilinde olsa bile diğer işlem türlerine nazaran çok daha az oranda gelişmektedir.

ERCP, Endoskopik retrograd kolanjio pankreotografi olarak  adlandırılan işlem ile safra kanallarının ve pankreas kanalının görüntülemesi yapılmaktadır. Görüntülemede safra kanalındaki taşlar saptanıp çıkarılabilmekte, gerekirse stent denen borucuklar safra ya da pankreas sıvısı akışı için yerleştirilebilmektedir. Kitlelerin yeri uygun ise biyopsi alınabilmektedir. ERCP ile karaciğerdeki kisthidatiklerin (parazit bulaşı sonrası gelişen kist hastalığı)kanalı tıkaması açılabilmekte, cerrahi sonrası oluşabilecek safra yolları hasarı sonrası karın içine akan safranın yönü normal akışına çevrilebilmektedir. Kliniğimizde ERCP işlemi çok sık olarak yapılmakta safra yolu darlığı, papilla tümörü biyopsileri, metalik ve plastik stent takılması, gerekirse pankreas kanalına stent takılma işlemi, safra kanalı hasarı sonrası düzeltici işlemler yapılabilmektedir. İşlem öncesi hastalar anestezi ve reanimasyon bölümü doktorlarınca değerlendirilmekte uyutularak yapılmaktadır. Risk derecesi değerlendirildikten sonra hastalar uyutulmaktadır. İşlem esnasında anestezi ve reanimasyon bölümü doktor ve yardımcı ekibi sürekli olarak endoskopi ünitesinde gözetimlerine devam etmektedirler. ERCP işleminin riskleri her hastaya anlatılmakta ve onamları alınarak işleme alınmaktadır.
Hasta Bekleme Salonu