TSK, Jandarma vd. Askeri Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları
28 Ocak 2020

Hastanemiz TSK ile ilgili olarak aşağıda sıralanan Sağlık Kurulu raporlarını vermek üzere yetkilendirilmiştir.

- Askeri personelin her türlü raporu,
- Subay/Astsubay alım raporları,
- Er/Erbaş alım raporları,
- Askerliğe elverişsizlik raporları,
- Gazilik tespiti için gereken raporlar.