T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

Safra Kanalını Tıkamış Taşlardan Ameliyatsız Kurtuluyor. Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2021

Safra Kanalını Tıkamış Taşlardan Ameliyatsız Kurtuluyor.


Hastalarımız ERCP (Retrograd Kolanjiyo Pankreatografi) ile Safra Kanalını Tıkamış Taşlardan Ameliyatsız Kurtuluyor.

Hastanemiz Gastroentoroloji Kliniği sorumluları Doç. Dr. Serkan DOĞAN ve Doç. Dr. Nuh Mehmet BÜYÜKBERBER tarafından Endoskopi ünitesinde safra kanalını tıkamış taşları olan hastalarımıza ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyo Pankreatografi) tedavisi uygulanıyor.

Dahiliye, genel cerrahi ve gastroenteroloji polikliniklerine karın ağrısı, sarılık ve enfeksiyon şikayetleriyle başvuran hastalara tomografi, ultrason ve MRCP gibi görüntüleme yöntemleriyle safra kanalında taş tespit edildiğinde ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyo Pankreatografi) işlemi yapılması gerekmektedir diyen Doç. Dr. Serkan DOĞAN; daha önceden hastaya açık ameliyat ile müdahale edilip 3 hafta kadar hastanede tedavisi devam ederken bugün ise hastanemiz gastroenteroloji kliniğinde ERCP yöntemiyle hastanın ağız yolundan girilerek endoskopik olarak 30/60 dakika içinde tedavisi yapılmakta ve hasta kliniğine göre aynı gün normal hayatına dönmektedir dedi.

ERCP işlemi skopi altında safra kanallarındaki taşları görüntüleyip kendine ait özel yöntemlerle bu kanalları tıkayan kitlelerin çıkartılması ve aşılması işlemidir. Endoskopi ile ağız yolundan girilerek oniki parmak bağırsağında bulunan milimetrik boyuttaki safra yolu ağzına endoskop içinden geçirilen ince bir kanül’le girilip ve safra yollarının içine röntgen cihazından görülebilen kontrast madde verilerek yapılıyor.

Yine ERCP ile safra kanalı ucundan çıkartılamayacak kadar büyük olan taşlar için özel bir yöntem uygulanmaktadır. “ BASKET İLE TAŞ ÇIKARTMA ve KIRMA “ adı verilen bu yöntem safra kanalı içinde metal tellerden oluşan kafes içine safra kanalındaki taş yerleştirilip, kafes küçültülerek taşın bu kafeste kırılması yöntemidir. İlimizde sayılı sağlık kuruluşunda verilen bu hizmet Kayseri şehir hastanesi gastroenteroloji kliniğinde %95 başarı oranı ile verilmektedir.
Paylaş