Genel Cerrahi
08 Mayıs 2024

KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ MAYIS 2024 ÇALIŞMA PROGRAMI
TARİH POLİKLİNİK 4 POLİKLİNİK 5 POLİKLİNİK 6 POLİKLİNİK 7 POLİKLİNİK 8 POLİKLİNİK 14 POLİKLİNİK 15 POLİKLİNİK 16 GASTROENTEROLOJİK CERRAHİ POLİKLİNİĞİ CERRAHİ ONKOLOJİ POLİKLİNİĞİ
1.05.2024                    
2.05.2024   MEHMET
BAYKAN
HANDE TEMEL
POLAT
OYA
ÖZGER
DEMET
SÜMER
  M.SEYHAN
KALKAN
TALHA
SARIGÖZ
ERSİN
GÜNDOĞAN
 
3.05.2024 MURAT
KEĞİN
SALİHA K
EREN
MEHMET
BAYKAN
YİĞİT
KELEŞOĞLU
MUHSİN
SARIKAYA
M.SEYHAN
KALKAN
ABDULLAH
AKKUŞ
TAMER
ERTAN
EZGİ
TATLISU
 
4.05.2024                    
5.05.2024                    
6.05.2024   SALİHA K
EREN
UĞUR
AYDEMİR
MURAT
KEĞİN
YİĞİT
KELEŞOĞLU
  HANDE TEMEL
POLAT
TAMER
ERTAN
  ÖZKAN
GÖĞEBAKAN
7.05.2024   TALHA
SARIGÖZ
HALİL
ARMAĞAN
M.SEYHAN
KALKAN
ALİCAN
YALI
UĞUR
AYDEMİR
TAMER
ERTAN
YUSUF
SEVİM
   
8.05.2024   ALİCAN
YALI
HALİL
ARMAĞAN
HANDE TEMEL
POLAT
ABDULLAH
AKKUŞ
OSMAN
ÇELİK
MURAT
KEĞİN
ÖMER
TOPUZ
EZGİ
TATLISU
ÖZKAN
GÖĞEBAKAN
9.05.2024   OSMAN
ÇELİK
UĞUR
AYDEMİR
OYA
ÖZGER
HALİL
ARMAĞAN
  HANDE TEMEL
POLAT
TALHA
SARIGÖZ
ERSİN
GÜNDOĞAN
 
10.05.2024 OYA
ÖZGER
SALİHA K
EREN
ABDULLAH
AKKUŞ
HANDE TEMEL
POLAT
MEHMET
BAYKAN
MUHSİN
SARIKAYA
YİĞİT
KELEŞOĞLU
TAMER
ERTAN
  ÖZKAN
GÖĞEBAKAN
11.05.2024                    
12.05.2024                    
13.05.2024   SALİHA K
EREN
UĞUR
AYDEMİR
ABDULLAH
AKKUŞ
MUHSİN
SARIKAYA
MURAT
KEĞİN
M.SEYHAN
KALKAN
ÖMER
TOPUZ
EZGİ
TATLISU
 
14.05.2024 DEMET
SÜMER
HALİL
ARMAĞAN
M.SEYHAN
KALKAN
MURAT
KEĞİN
UĞUR
AYDEMİR
  OSMAN
ÇELİK
YUSUF
SEVİM
   
15.05.2024   OSMAN
ÇELİK
OYA
ÖZGER
HANDE TEMEL
POLAT
MURAT
KEĞİN
  DEMET
SÜMER
ÖMER
TOPUZ
EZGİ
TATLISU
ÖZKAN
GÖĞEBAKAN
16.05.2024   M.SEYHAN
KALKAN
HALİL
ARMAĞAN
YİĞİT
KELEŞOĞLU
DEMET
SÜMER
  UĞUR
AYDEMİR
TALHA
SARIGÖZ
ERSİN
GÜNDOĞAN
 
17.05.2024 ALİCAN
YALI
SALİHA K
EREN
MUHSİN
SARIKAYA
M.SEYHAN
KALKAN
OYA
ÖZGER
YİĞİT
KELEŞOĞLU
MEHMET
BAYKAN
YUSUF
SEVİM
EZGİ
TATLISU
ÖZKAN
GÖĞEBAKAN
18.05.2024                    
19.05.2024                    
20.05.2024   SALİHA K
EREN
YİĞİT
KELEŞOĞLU
UĞUR
AYDEMİR
HALİL
ARMAĞAN
ABDULLAH
AKKUŞ
HANDE TEMEL
POLAT
TAMER
ERTAN
EZGİ
TATLISU
ÖZKAN
GÖĞEBAKAN
21.05.2024   M.SEYHAN
KALKAN
DEMET
SÜMER
ALİCAN
YALI
ABDULLAH
AKKUŞ
MUHSİN
SARIKAYA
TALHA
SARIGÖZ
YUSUF
SEVİM
   
22.05.2024 MURAT
KEĞİN
HANDE TEMEL
POLAT
TALHA
SARIGÖZ
HALİL
ARMAĞAN
ALİCAN
YALI
OSMAN
ÇELİK
ABDULLAH
AKKUŞ
ÖMER
TOPUZ
EZGİ
TATLISU
ÖZKAN
GÖĞEBAKAN
23.05.2024   MEHMET
BAYKAN
HANDE TEMEL
POLAT
OSMAN
ÇELİK
HALİL
ARMAĞAN
DEMET
SÜMER
OYA
ÖZGER
TALHA
SARIGÖZ
ERSİN
GÜNDOĞAN
 
24.05.2024 MUHSİN
SARIKAYA
SALİHA K
EREN
ALİCAN
YALI
MEHMET
BAYKAN
ABDULLAH
AKKUŞ
M.SEYHAN
KALKAN
HANDE TEMEL
POLAT
YUSUF
SEVİM
EZGİ
TATLISU
ÖZKAN
GÖĞEBAKAN
25.05.2024                    
26.05.2024                    
27.05.2024 ALİCAN
YALI
SALİHA K
EREN
YİĞİT
KELEŞOĞLU
ABDULLAH
AKKUŞ
HANDE TEMEL
POLAT
M.SEYHAN
KALKAN
OYA
ÖZGER
TAMER
ERTAN
EZGİ
TATLISU
 
28.05.2024   UĞUR
AYDEMİR
  TALHA
SARIGÖZ
ALİCAN
YALI
M.SEYHAN
KALKAN
ÖMER
TOPUZ
YUSUF
SEVİM
   
29.05.2024   ALİCAN
YALI
  TALHA
SARIGÖZ
MUHSİN
SARIKAYA
OYA
ÖZGER
ABDULLAH
AKKUŞ
ÖMER
TOPUZ
EZGİ
TATLISU
ÖZKAN
GÖĞEBAKAN
30.05.2024   M.SEYHAN
KALKAN
OSMAN
ÇELİK
YİĞİT
KELEŞOĞLU
OYA
ÖZGER
  ÖMER
TOPUZ
TALHA
SARIGÖZ
ERSİN
GÜNDOĞAN
 
31.05.2024   SALİHA K
EREN
ABDULLAH
AKKUŞ
MUHSİN
SARIKAYA
HANDE TEMEL
POLAT
MEHMET
BAYKAN
YİĞİT
KELEŞOĞLU
TAMER
ERTAN
EZGİ
TATLISU
ÖZKAN
GÖĞEBAKAN