Odyoloji Ünitesi
11 Kasım 2021


Hastanemizde KBB kliniğine bağlı olarak çalışan Odyoloji Ünitelerimiz Kalp Damar Hastanesi zemin katta Poliklinik Odyoloji Ünitesi, Fizik Tedavi Hastanesi zemin katta Sağlık Kurulu Odyoloji Ünitesi ve Fizik Tedavi Hastanesi 1.katta İşitme Konuşma Denge ünitesi olarak günlük 200 civarında hastaya hizmet vermektedir.
İşitme ve konuşma İnsanların birbirleri ve çevreleri ile iletişimindeki ana duygularımızdır. Denge ise özellikler günlük hayatta hiç farkında olmadan beyincik, kulak ve derin duyularla kontrol edilen ve yeryüzünde dolaşmanızı sağlamaktadır.

Odyoloji ekibimizde 2 adet Uzman Odyolog,2 adet Odyolog,1 adet Dil ve Konuşma Terapisti ve 13 adet Odyometrist kadrosu ile hizmet verilmektedir.

Kayseri Şehir Hastanesi KBB kliniği Odyoloji Ünitelerinden Poliklinik Odyoloji ünitesi Kalp Damar Hastanesi zemin kat KBB poliklinikleri arasında hizmet vermekte olup; 6 adet Odyometre Kabini ve Cihazı, 1 adet Timpanometre Cihazı ve 1 adet Denge test odası olarak 7 yaş ve üstü hastalarımızın İşitme ve denge testleri yapılmaktadır.

Sağlık Kurulu Odyoloji ünitesi Fizik Tedavi Hastanesi zemin kat Sağlık Kurulu içerisinde 2 adet Odyometre Kabini ve Cihazı ile sağlık kuruluna başvuran hastalarımızın işitme ile ilgili tüm testleri yapılabilmektedir.

İşitme Konuşma Denge Ünitesi Fizik Tedavi Hastanesi 1.katta 1 adet Çocuk Odyometre, 1 adet yetişkin odyometre , 2 adet ABR (Otoakustik Emisyon , ABR ve ASSR kombine) cihazı, 2 adet Timpanometre cihazı, 1 adet VNG ,1 adet vHİT, 1 adet VEMP , 1 adet ENOG cihazı ve 1 adet Koklear İmplant ve işitme cihazı adaptasyon odasında işitme konuşma denge ve fasiyal sinir felçlerinde erken tanı ve tedavi süreci işlemlerinde hizmet vermekteyiz.

Ülkemizde yılda yaklaşık 1.290.000 bebek doğmaktadır. Yenidoğan her bin bebekten 1-3'ü ileri derecede işitme kaybı ile dünyaya gelmektedir. Çocukluk döneminde geçirilen hastalıklar, kulak enfeksiyonları, kazalar ve kullanılan bazı ilaçlar nedeniyle bu oran yüzde 4-6'ya kadar çıkabilmektedir. Yenidoğan tarama programları, tüm dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde halk sağlığı programları içerisinde çok önemli yeri olan koruyucu sağlık hizmetleridir.

İşitme engeli ile doğan bebeklerin erken dönemde tespit edilmesi amacıyla Türkiye'de Yenidoğan İşitme Tarama Programı 2008 yılından itibaren tüm illerde yürütülmektedir. Bu program kapsamında, 81 ilin kamu, üniversite ve özel hastanelerinin yer aldığı 1153 tarama merkezinde işitme taraması programı, 62 tane referans merkezinde de ileri tanı tedavi uygulanmaktadır. Kayseri Şehir Hastanesi Yenidoğan İşitme Tarama Programında referans merkez olarak hizmet vermekte olup, ilimiz ve çevre illerdeki her yenidoğan bebeğe, işitme taraması testleri taburcu olmadan, aynı hastanede uygulanmakta; ilk bir ayda da tarama testleri tamamlanmaktadır. Yenidoğan bebeğin işitme tarama testlerinden kalması durumunda Kayseri ve civarındaki tüm bebeklerin ilk 3 ayda standart ABR, OAE, timpanogram, testleri referans merkez olarak hastanemizde yapılarak KBB kliniğinde tanı konulmakta ve cihaz ihtiyacı olan bebeklerin 6. ayda cihazlanmaları sağlanmaktadır. Endikasyonu konulan tüm bebeklere koklear implant öncesi radyolojik, odyolojik işlemleri yapılarak biyonik kulak ameliyatı yapılmakta; topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırılması amacıyla hizmet verilmektedir. Ameliyat sonrası en önemli husus olan takip ve cihaz ayarlama işlemleri de merkezimizde yürütülmektedir.

Saf Ses Odyometrisi

En sık uygulanan kulak testidir. Kişinin KBB muayenesi sonrasında işitmesinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. Her iki kulağın farklı frekanslardaki (duyabildiği en az ses şiddetini) belirler. Kişiden anamnez alınır ve kişiye testi nasıl yapacağı kişinin rahat duyabileceği seviyede anlatılır. Saf ses odyometrisi testine başlamadan önce kişiye  değişik tonlarda sinyal sesleri duyacağı ve duyduğunda elindeki butona basması söylenir. Test anlatıldıktan sonra teste başlanır.  Kişi  ses geçirmez bir kabine oturtulur. Bir kulaklık aracılığı ile hastanın kulağına ses verilir. İki kulak ayrı ayrı test edilmekte ve eşik değerler belirlenmektedir. Hava yolu ölçümleri işitme kaybının kulağın hangi bölümünden kaynaklandığı hakkında da bilgi edinilir. İşitme eşikleri belirlendikten sonra eşikler odyogram formuna işaretlenmektedir. Hasta test sonucu ile tetkiki isteyen KBB hekimine yönlendirilir.

Konuşma Odyometrisi

Testi yapan kişi tarafından fonetik dengeli kelime listeleri kullanarak değerlendirme yapmaya yarayan teste Konuşma (Speech) Odyometrisi denir. Test anlatımı yapıldıktan sonra teste başlanır. Konuşma odyometrisi yaparken söylenilen kelimeleri tekrar etmesi istenir. Ayrıca bu test sonuçları işitme cihazı gerekliliğinin tespiti ve ne kadar faydalı olabileceği konusunda önemli bilgiler verir. Uygulanacak işitme cihazının tipi ve modeli konusunda yardımcı olmaktadır. Sonuçlar odyogram formuna aktarılarak hastaya bir örneği verilmektedir.

Konuşmayı Anlama Eşiği (SRT) ve Konuşmayı Ayırt Etme (SDS)

Konuşmayı anlama eşiği testinde hastanın kendisine verilen kelimelerin %50’sini doğru olarak işitebildiği ses şiddetidir. Hastanın işitmesinin yanında konuşmayı anlama eşiği de tespit edilmiş olur.

Konuşmayı ayırtetme testinde kişinin işitme eşiğinin üzeride ses verilerek % cinsinden konuşmayı ayırtetme skoru belirlenir.

En Rahat Dinleme Seviyesi (MCL) ve Rahatsız Edici Seviyede (UCL) işitme testi sırasında belirlenen parametrelerdendir.

Timpanometri

Bu test öncesinde yapılan KBB muayenesinde dış kulak yolunu kapatan kulak kiri ve benzeri herhangi bir patoloji bulunmamalıdır. Orta kulağı analiz etmeye yarayan testtir. Kişiye ağrı ve acı hissi uyandırmaz. Basınç değeri olarak -50 ila +50 arası normal değer olarak kabul edilir. Testte başlamadan önce kişiye test hakkında bilgi verilir ve teste başlanır. Test sırasında  kişinin  hareket etmemesi konuşmaması ve yutkunmaması gereklidir. Dış kulak yoluna yerleştirilen bir prob ile dış kulak kanalı, kulak zarı ve orta kulak çalışma sistemi hakkında bilgi alınmaktadır. Sağ ve sol kulak için ayrı ayrı ölçüm yapılır. Sonuç olarak bir grafik ve basınç değeri elde edilir. Testin sonucunda; orta kulak ,kulak zarı ve kulak kemikçiklerinin sağlığı ve işlevi hakkında önemli bilgiler elde edilmektedir.

Akustik Refleks

Dışardan gelen yüksek ses dalgaları kulak zarını ve sonra kemikçikleri titreştirmektedir. Ses şiddeti aşırı yüksekse iç kulağın korunması için  üzengi kemikçiğine bağlı olan stapes kası kasılarak üzengi kemiğinin aşırı hareketini engeller ve  iç kulağı  korumaya alır. Bu duruma akustik refleks adı verilmektedir. Üzengi kemiğinin hareket etmesi ile zarda oluşan hareketler kaydedilerek refleks değerler ölçülür. Bu test ile şiddetli bir uyarana karşı akustik refleks yollarının ne derecede çalışıp çalışmadığı hakkında bilgi edinilmektedir. Sağ ve sol kulak otoskleroz gibi orta kulak-iç kulak geçişinde oluşabilecek kısıtlılıkların değerlendirilmesinde faydalı bilgiler vermektedir.

İşitsel Beyin Sapı Cevapları (Auditory Brainstem Response-ABR)

İşitsel Beyin Sapı Davranımı (ABR) testi objektif, yani kişinin katılımını gerektirmeyen ve Odyolojik tanıda yaygın olarak kullanılan en geçerli elektrofizyolojik test yöntemidir. Bebeklere genelde kendi doğal uykularında yapılır. Doğal uykusunda yapılamayan çocuklara ve yetişkinlere genel anestezi altında ameliyathane ortamında yapılmaktadır. Bebeğin ya da yetişkin kişinin alın ve kulak arkalarına yerleştirilen ufak elektrotlar ve kulaklara takılan kulaklık ile sesli uyaran gönderilmesi sonucunda işitme yollarından gelen cevaplar özel olarak geliştirilmiş cihazlar ile kaydedilerek işitme sistemi hakkında bilgiler elde edilir.Özellikle yenidoğanlarda doğuştan gelen sağırlık durumunun tespiti ve koklear implant ( biyonik kulak) ameliyatı öncesinde mutlak yapılması gereken tanı ve tedaviye yön veren temel testlerdendir.

Videonistagmografi (VNG)

İç kulaktan (vestibüler sistem) kaynaklanan bir denge bozukluğu ve baş dönmesine neden olan problemin olup olmadığını belirleyen bir testtir. Baş dönmesi, sersemlik ve denge bozuklukları nistagmus adı verilen istemsiz göz hareketlerine neden olmaktadır. VNG değerlendirilmesi sırasında bu göz hareketleri özel bir gözlüğe yerleştirilmiş bir çift kamera ile kaydedilir. Daha sonra bu hareketler bilgisayar yardımı ile analiz edilmekte ve klinisyene değerlendirilmesi için gönderilmektedir.

Video Head Impuls Test (VHİT)

Test sırasında hastaya üzerinde göz hareketlerinin kaydını yapan bir kameranın karşısına oturtulur. Sonra hastadan sabit bir hedefe bakması istenir. Hasta gözlerini hedefe sabitlemişken testi yapan kişi hastanın başını hızlı bir şekilde test yapılan planda 20-30 derece döndürür. Bu sırada göz hareketlerinin kaydı yapılır ve bu hareketler bilgisayar ortamında analiz edilir. VHİT ile her yarım daire denge kanalını ayrı ayrı test etmek mümkündür. Test sonucunda değerlendirilen yarım daire kanalının fonksiyonu hakkında bilgi elde edilir.

Vestibüler Evoked Myojenik Potential Test (VEMP)

Bu testin amacı iç kulakta denge organındaki sakkül ve utrikül fonksiyonlarını değerlendirmektir. Sternokleidomastoid (SKM) adaleden kayıt edilen VEMP cevaplarına servikal VEMP, inferior rektus adalesinden kayıt edilen VEMP cevaplarına ise oküler VEMP adı verilmektedir. Bu test yapılırken göz altlarında ve boyundaki bazı bölgeler temizleme jeli temizlenerek elektrot yapıştırılacaktır. Sonrasında kulaklara kulaklık ile ses verilerek bazı göz ve baş çevirme hareketlerinin yapılması istenecektir. Kayıt edilen cevaplar bilgisayar ortamında analiz edilerek VEMP değerlendirilmesi yapılacaktır.

Kalorik Test

Horizontal semisirküler kanaldaki endolenf sıvısının soğutulması ve ısıtılması neticesinde nistagmus (istemsiz göz hareketleri) oluşturulması esasına dayanır. Yani her iki dış kulak yolundan 1 dakika süreyle sırasıyla soğuk ve sıcak hava verilerek yapılır. Testi değerlendirmesinde 2 parametre; kanal paralizi ve yön üstünlüğü incelenmektedir. Denge organı değerlendirmesinde önemli bir testtir..

Elektronörografi (ENoG)

Elektronöronografi, yüz sinirinin bütünlüğünü değerlendirmek için yapılan testtir. Genellikle yüz felci geçiren kişilerin tanı ve tedavi takiplerinde kullanılır. Stylomastoid foramenlerde veya yakınında fasiyal sinirin elektriksel olarak uyarılmasını ve sonrasında motor cevabın ölçülüp yorumlanmasını içerir. Normal tarafın anormal taraf ile karşılaştırılması esasına dayanır. ENoG değerlendirmesinin sonucuna bağlı olarak, doktorlar izlemeyi ve beklemeyi veya cerrahi müdahaleyi seçebilirler. Testin yapılışı: yüz bölgesine 3 adet elektrot yerleştirilerek ve kulak memesinin altına yerleştirilen stimülatör yardımıyla kısa elektriksel uyaran verilerek yüz sinirin çalışması hakkında bilgi edinilir. Objektif bir test olması nedeniyle fasial sinir felçlerinde ilk 72 saatten sonra en güvenilir testtir.