T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

Etik kurulumuz pandemi sürecinde hem COVİD-19 hem de diğer klinik araştırmalar için rutin toplantı ve çalışmalarına devam etmektedir. Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020

Etik kurulumuz pandemi sürecinde hem COVİD-19 hem de diğer klinik araştırmalar için rutin toplantı ve çalışmalarına devam etmektedir.


Bakanlığımız, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 57, 64 ve 279. Maddeleri kapsamında salgın hastalıklılarla ilgili yetki ve sorumluluklarını da göz önünde bulundurarak bilim insanlarımızın bu konuda yapacağı çalışmaları teşvik etmek ve bu çalışmalara destek vermek arzusundadır. Yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulan veriye ulaşımın kolaylaştırılması, gerektiğinde büyük seriler oluşturabilecek network oluşturulmasına destek verilmesi, çalışmaları karşılaştırılabilir kılacak kavram birliğinin tesisi ve çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak yayınların TÜSEB yayın destek programına alınması amacıyla Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde “COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmuştur.

COVID-19 hastalığı ile ilgili olarak araştırmacılar tarafından başlatılması ve yürütülmesi planlanan, klinik araştırmalar dahil insanlar üzerinde yürütülecek tüm bilimsel çalışmalar ve retrospektif araştırmalar için etik kurul başvurusundan önce bu Komisyona bildirim yapılması gerekmektedir. Daha önce etik kurul izni almış COVID-19 konusundaki araştırmalar için de en geç 10 (on) gün içerisinde Komisyona başvuru yapılmalıdır. Konuyla ilgili bilgi ve komisyon bildirim formları, bilimselarastirma.saglik.gov.tr  adresinde bulunmakta olup formlar online olarak doldurulacaktır. Kurul tarafından en fazla 5 iş günü içinde geri dönüş sağlanacak ve komisyon tarafından yapılacak geri bildirimin ardından çalışma için gerekli etik kurul başvurusu yapılabilecektir. Vaka takdimleri bu kapsama dâhil değildir.

Önemli Not: Lütfen dosya teslim tarihlerine azami dikkat gösteriniz. Vaktinde tam olarak teslim edilmeyen dosyalar kabul edilmeyecektir.

  • IMG_6405.JPG
  • IMG_6406.JPG
  • IMG_6409.JPG
  • IMG_6410.JPG
  • IMG_6413.JPG
  • IMG_6414.JPG

Paylaş