Dermatoloji-Alerji ve İmmünoloji Mükemmeliyet Merkezi
11 Kasım 2021

Dermatoloji-Alerji ve İmmünoloji Mükemmeliyet Merkezi
“DAİMM”

2015 yılından bu yana bölümümüzde haftada beş gün Kronik Deri Hastalıkları Polikliniği hizmeti verilmektedir. Bu poliklinikte, Kronik ürtiker, Anjioödem, Psöriazis, Behçet hastalığı, Akne, Otoimmun Büllü Hastalıklar ve Alopesi hastalarının tanı, tedavi ve takipleri yapılmaktadır. Bu hastaların kayıtları, hastanemiz otomasyon sistemi içerisinde dijital ve manuel olarak, titizlikle tutulmaktadır.

Uluslararası geçerliliği olan UCARE (Ürtiker referans ve mükemmellik merkezi) ve ACARE (Anjiyoödem referans ve mükemmellik merkezi) sertifikalarını almış olan kliniğimiz dünya çapında tanınırlığa sahiptir*.

Yapıya göre DAİMM “Deri hastalıkları Alerji ve İmmünoloji Mükemmeliyet Merkezi” bünyesinde multidisipliner yaklaşım ile bu problemlerin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

Alerji birimi: Deri alerji testleri; deri prick testi, deri yama testi ve fiziksel (indüklenebilir) ürtiker testleridir. Bu ünitede Kulak Burun Boğaz ya da Göğüs Hastalıkları polikliniklerinden alerjik rinit, astma bronşiyale gibi nedenlerle istenen ve Dermatolojik hastalıklardan egzamalar ve gerekli durumlarda kronik ürtiker için alerji testleri yapılmaktadır. Ek olarak, uygun görülen durumlarda provokasyon testleri yapılmaktadır. Fiziksel ürtiker testlerinden Soğuk ve Sıcak ürtiker testleri TempTest® ile yapılmakta olup basınç, kolinerjik, akuajenik ve solar ürtiker için tanı testleri ayrıca yapılmaktır.

Kronik Ürtiker polikliniği
Her hafta Pazartesi, cuma günleri Kronik Deri Hastalıkları polikliniğinde 09.00-12.00 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Daha önce Cildiye polikliniklerinde kronik ürtiker tanısı alan hastalar Kronik Deri Hastalıkları polikliniğine yönlendirilerek, kayıtları yapılmaktadır. Kayıt edilen hastalara belli aralıklarla randevu verilerek, takip ve tedavileri yapılmaktadır. Randevuları Dermatoloji poliklinikleri ve Kronik Deri Hastalıkları polikliniği tarafından online olarak verilmektedir.