Kemik İliği Nakli Merkezi
14 Aralık 2021

KEMİK İLİĞİ NAKLİ (KÖK HÜCRE NAKLİ) MERKEZİ

‘Kök hücre nakli’ olarak da adlandırılan ‘kemik iliği nakli’, hastalık nedeniyle hasarlanmış kemik iliği kök hücrelerinin yeniden oluşturulması amacıyla kişiye kendinden ya da başka bir uyumlu vericiden sağlıklı kök hücrelerin nakledilmesi işlemidir.

Kemik iliği nakli merkezlerinde otolog (kendinden), allojenik (tam uyumlu aile içi ya da diğer vericiden) ve haploidentik (yarı uyumlu donörlerden; anne, baba, evlat veya kardeşten) nakiller gerçekleştirilir. Kemik iliği nakli işlemi öncesi hastaya, zarar görmüş kök hücrelerin tedavisi için kemoterapi veya ışın tedavisi gibi bir hazırlık tedavisi uygulandıktan sonra daha önceden toplanmış kök hücreler, kan transfüzyonuna benzer şekilde bir toplar damara yerleştirilen kateter yolu ile aktarılırlar. Hastaya nakledilen kök hücreler de naklin hemen ardından kemik iliğine yönelerek yeni kan hücrelerini üretmeye ve bağışıklık sistemini yeniden yapılandırmaya başlar.

Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde 5 yataklı, pozitif basınçlı, merkezi hepafiltreli, tam donanımlı kök hücre nakil ünitesi T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 27.10.2020 tarihinde ruhsat onayı alarak kuruldu. Kemik iliği nakli ünitemizde merkez sorumlusu olarak Doç. Dr. Serdal Korkmaz ve yardımcı hekim olarak Uzm. Dr. Esra Yıldızhan görev yapmaktadır. Ünitemiz Kalp Damar Hastanesinin 7. katında bulunmaktadır. Ünitemizde 1 sorumlu hemşire olmak üzere toplam 10 hemşire aktif görev almaktadır.

Kliniğimizde, kemik iliği nakli ile ilgili tüm ihtiyaçları karşılama olanağı bulunan, tam donanımlı terapötik aferez merkezi de bulunmaktadır. Aferez ünitemiz son teknoloji aferez cihazları ile donatılmış, sertifikalı ve deneyimli 4 kişilik ekibiyle kemik iliği nakil ünitesi ve hastanemizin diğer ünitelerine ayrıca hizmet vermektedir.

Ülkemizde kemik iliği nakli merkezlerinin sayısı giderek artmaktadır. Ancak, bir çok ilimizde ikinci bir kemik iliği nakli merkezi bulunmamaktadır. Bu bağlamda Kayseri ilimizde ikinci bir kemik iliği nakli merkezinin kurulması hem sağlık hizmetinin daha da gelişmesine hem de sağlık turizmine yapacağı katkı ile ülke ekonomisine de faydalar sağlayacaktır. Ünitemiz TÜRKÖK ile de iletişim halinde olacak ve sağlıklı kök hücre vericisinin sayısının da artmasına katkı sağlayacaktır.