T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

Göz Hastalıkları Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2019

Göz Hastalıkları Eğitim Sorumlusu ve Klinik Şefi
Doç.Dr. Süleyman DEMİRCAN'ın

Şehir Hastanesi'ndeki Göz Hastalıkları Poliklinik ve Klinik Hizmetleri Hakkındaki Değerlendirmeleri


Polikliniklerimiz


Genel Göz Poliklinikleri
Retina Hastalıkları Polikliniği
Glokom Polikliniği
Kornea Hastalıkları ve Kontakt Lens Polikliniği
Şaşılık Polikliniği
Oküloplasti Polikliniği
Üvea Polikliniği
Refraktif Cerrahi Polikliniği

Genel Göz Polikliniği
Hastaların ilk göz muayeneleri yapılır. İleri teşhis ve tedavi gerektiren hastalığı tespit edilirse ihtisas birim polikliniklerine yönlendirilir. Hastalarımız, hastanemize doğrudan başvuru ile muayene olabilmektedir.

Retina Hastalıkları Polikliniği
Hastalarımız , doğrudan başvuru ile muayene olabilmektedir. Diyabetik Retinopati, Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu, Vasküler Retina Hastalıkları, Retina Dekolmanı, Makula Dejenerasyonu, Epiretinal Membran, Makula deliği, Retina distrofileri ve nadir görülen retina hastalıklarına ihtiyaç duyulan medikal tedaviler ve gerek görüldüğünde aşağıdaki girişimsel tedaviler de uygulanabilmektedir;

İntravitreal Enjeksiyon
Pars Plana Vitrektomi
Retina Dekolman cerrahisi
Argon Lazer Uygulamaları
Yag laser kapsülotomi
Epiretinal Membran ve Makula Deliği Cerrahisi

Cihazlarımız;

OCT Görüntüleme
Fundus Otofloresans Görüntüleme
Fundus Floresein Anjiografi
Renkli Fundus Fotografi

Glokom Polikliniği
Hastalarımız, hastanemizden alınan randevular ile muayene olabilmektedir. Doğumsal, geç dönem veya yaşlılıkta gelişebilen göz tansiyonu hastalıklarının tedavisi ve takibi yapılmaktadır. İlaç tedavisi ile birlikte ihtiyaç halinde aşağıdaki girişimsel tedavi yöntemleri de uygulanmaktadır;

Lazer Tedavileri ( İridektomi, SLT)
Trabekülektomi
Xen İmplantı
Ahmed Glokom Valv İmplantı

Cihazlarımız;

RNFL (OCT)
Yag Laser
Görme Alanı
Pakimetre
Aplanasyon Tonometrisi
Pnömotonometre
i-Care tonometre

Kornea Hastalıkları ve Kontakt Lens Polikliniği
Hastalarımız, hastanemizden alınan randevular ile muayene olabilmektedir. Kornea enfeksiyon ve enflamasyonları, Göz yüzeyi bozuklukları, Pterjium. Kuru göz Sendromu, Kırma Kusurları ( Myopi, Hipermetropi, Astigmatizma) gibi hastalıkların medikal tedavisi ile birlikte gerek duyulduğunda aşağıdaki tedaviler de uygulanmaktadır;

Kornea Nakli (keratoplasti)
Kornea Çapraz Bağlama Tedavisi ( Cross Linking Ameliyatı)
Otograftli Pterjium Ameliyetı
Limbal Kök Hücre Nakli
Kontakt Lens Uygulamaları (Yumuşak, Hybrid Lens, Sert Gaz Geçirgen Lens, Skleral Lens)
Kontakt Lens Kullanma Eğitimi
Amniyon zar ile oküler yüzey rekonstrüksiyonu

Cihazlar;

Kornea Topografisi (Pentacam)
Speküler mikroskopi
Kontakt lens deneme seti

Şaşılık Polikliniği
Hastalarımız, doğrudan başvuru ile muayene olabilmektedir. Çocuk ve yetişkin şaşılık hastaları, göz tembelliği ve nistagmus (göz titremesi) gibi hastalıkların tanı, takip ve ileri tedavisi yapılmaktadır. Medikal tedaviler ve gerek duyulduğunda aşağıdaki tedavi yöntemleri de kullanılmaktadır;

Şaşılık ameliyatları
Göz Tembelliği Tedavisi
Monofokal ve Bifokal Gözlük
Prizma İlaveli Gözlük

Cihazlar;

Skiaskopi-Oftalmoskopi
El Otorefrefraktometresi
Prizmalar

Oküloplasti Polikliniği
Hastalarımız, doğrudan başvuru ile muayene olabilmektedir. Göz kapağı düşüklüğü (Ptozis), kapak şekil bozuklukları (kapak kenarının dışa dönmesi, kapak kenarının içe dönmesi ), şalazyon (arpacık), gözyaşı kanal tıkanıklıkları ve hastalıkları, göz kapağı iyi huylu ve kötü huylu kitleleri, kirpik dönmesi (trikiazis) gibi hastalaıkların tanı, takip ve tedavisi yapılmaktadır. Aşağıdaki tedavi yöntemleri uygulanmaktadır;

Kapak düşüklüğü cerrahi tedavisi (Pitozis)
Diğer Kapak cerrahileri (Kapak içe ve dışa dönme)
Şalazyon medikal ve cerrahi tedavisi
Göz yaşı kanalı tıkanıklıkları cerrahi tedavisi (DSR ameliyatı)
Göz kapağından iyi huylu ve kötü huylu kitle alınması
Kirpik dönmesi elektroliz uygulması
Tarsorafi
Görmeye engel olan dermatoşalazis (göz kapağı sarkması)

Üvea Polikliniği
Hastalarımız, doğrudan başvuru ile muayene olabilmektedir. Göz inflamasyonu olarak bilinen hastalıkların (enfeksiyöz-nonenfeksiyöz sebebe bağlı ön,orta, arka ve panüveitler) tanı, takip ve ileri tedavisi yapılmaktadır. Üveit hastalarının ilaçla tedavisi dışında ihtiyaç halinde aşağıdaki tedaviler de yapılmaktadır;
Lazer tedavisi
Katarakt- Retina Cerrahisi Tedavisi

Refraktif Cerrahi Polikliniği

Hastalarımız, doğrudan başvuru ile muayene olabilmektedir. Kırma kusurlarının ( myopi, hipermetropi, astigmatizma) excaimer laser ile tedavisi yapılmaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki yöntemler uygulanmaktadır;

PRK (Yüzey Ablasyon Tedavileri)
LASİK (Flepli Cerrahi)
PRK + Cross Linking

  • goz-tanitim4.jpg
  • goz-tanitim2.jpg
  • goz-tanitim5.jpg
  • goz-tanitim3.jpg
  • goz-tanitim1.jpg


UZMAN DOKTORLARIMIZ

Retina Hastalıkları 

Doç. Dr. Süleyman DEMİRCAN ,
Doç. Dr. Mustafa ATAŞ, 
Uz. Dr. Emine PANGAL, 
Uz. Dr. Ender SIRAKAYA,  
Uz. Dr. Cemal ÖZSAYGILI

Glokom Polikliniği
Uz. Dr. Atılım Armağan DEMİRTAŞ , 
Uz. Dr. Zeynep DURU

Kornea Hastalıkları ve Kontakt Lens 
Doç. Dr. Necati DURU, 
Uz. Dr. Döndü Melek ULUSOY

Şaşılık Polikliniği
Uz.Dr. Soner GÜVEN

Oküloplasti Polikliniği
Uz. Dr. Bedirhan ALABAY , 
Uz. Dr.Alperen AĞADAYI

Üvea Polikliniği
Uz. Dr. Mustafa HEPOKUR

 


Paylaş