T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

Cildiye Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2021

Cildiye


CİLDİYE KLİNİĞİ

Klinik Sorumlusu Adı Soyadı : Prof. Dr. Mustafa ATASOY
 

Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği;
• Deri hastalıkları
• Saç hastalıkları
• Tırnak hastalıkları
• Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanı ve tedavisi ile uğraşan uzmanlık alanıdır.

PUVA Ünitesinde, lokal ve genel ultraviyole (UV=günışığı) tedavisi verilmektedir. UVA ve darbant UVB kabinleri, el ve ayak UVA ve tarak UV cihazları bulunmaktadır. Bu ünitede sedef hastalığı, vitiligo, alopesi areata, liken planus, pruritus başta olmak üzere bir kısım deri hastalıkların tedavisi yapılmaktadır.

Alerji Ünitesinde, deri alerji testleri ( deri prick testi, deri yama testi gibi) yapılmaktadır. Bu unitede Kulak Burun Boğaz ya da Göğüs Hastalıkları polikliniklerinden alerjik rinit, astma bronşiyale gibi nedenlerden dolayı istenen testler yapılır. Dermatolojik hastalıklardan egzemalar ve gerekli durumlarda kronik ürtiker için alerji testleri yapılır.

Lazer ünitesinde, Q-switch NdYag lazer ile leke, dövme silme tedavileri, Dye lazer ile deri damarsal lezyonlarının tedavileri yapılmaktadır.

Poliklinik Tedavi Biriminde, deri biyopsi, elektrokoter, kryoterapi, tırnak fenolle koterizasyonu, abse ve kist drenajı gibi işlemler yapılmaktadır.

Dermoskopik muayene benign melanositik lezyonlar ve malign melanoma tanısında kullanılan rutin bir yöntemdir ve polikliniklerimizde el dermoskopi cihazı (x20 büyütme) ile yapılmaktadır.

Wood lambası polikliniklerimizde, eritrazma, yüzeyel mantar enfeksiyonları ve bazı pigmentasyon bozukluklarının tanısında kullanılmaktadır.

Hasta Konseyleri

• Poliklinik konseyi: Her gün 11:30-12:00 ve 15:30-16:00 saatleri arasında Eğitim polikliniğinde Eğitim Görevlileri nezaretinde yapılır. Polikliniklerde muayene edilerek gerekli görülen hastaların tanı ve tedavilerinin düzenlenmesi için, uzman hekim tarafından konseye sunulur. Eğitim görevlileri ve uzman hekimlerden oluşan heyet hastayı değerlendirir.

• Dermatopatoloji konseyi: Her hafta cuma günleri saat 13:30-16:00 saatleri arasında, Patoloji bölümünde, hastalarımızdan alınan deri biyopsileri Patoloji Bölümü uzmanları ve kliniğimizden Prof. Dr. Mustafa Atasoy'un katılımıyla klinikopatolojik korelasyon konseyi yapılmaktadır.

Klinikteki Uzman-Asistan durumu:

Eğitim görevlisi: Prof. Dr. Mustafa Atasoy
Eğitim görevlisi: Doç. Dr. Kemal Özyurt

Uzman Kadrosu
1. Uzm. Dr. Alper Baygın
2. Uzm. Dr. Atıl Avcı
3. Uzm. Dr. Ayşe Özdemir
4. Uzm. Dr. Efşan Yontar
5. Uzm. Dr. Fatma Betül İmamoğlu
6. Uzm. Dr. İnci Sak
7. Uzm. Dr. Kübra Atamulu
8. Uzm. Dr. Ragıp Ertaş
9. Uzm. Dr. Recep Bilgiç
10. Uzm. Dr. Savaş Altınor
11. Uzm. Dr. Şermin Kıyak
12. Uzm. Dr. Yılmaz Ulaş

Asistan Hekim

Dr. M. Reşat Akkuş

Klinik İçi Eğitim programları:

Her gün dermatoloji kitap okuma, makale ve seminer şeklinde asistan eğitimi verilmektedir. Bu eğitim programını kliniğimiz Eğitim Görevlileri, Eğitim grubu uzman hekimleri tarafından düzenlenir.

Bu klinikte sık görülen hastalıklar:
Bakteriyel, viral ve mantar kaynaklı deri hastalıkları, akne, egzemalar, sedef hastalığı, vitiligo, liken planus, ürtiker, Behçet hastalığıdır.

Klinik Tarafından Düzenlenen Bilimsel Toplantılar
Aile Hekimleri Psoriasis Seminerleri- İldem ASM 17 Ocak 2017.
Kayseri Tabip Odası Eğitim Seminerleri- Dermatolojik Hastalıklar ve Akut Ürtiker'li hastalara yaklaşım- 3 Ocak 2017
• 1. Prof. Dr. Ümit Ukşal Mezuniyet Sonrası Dermatoloji Günleri- Dermatolojide Topikal Tedaviler Müstahzar ve Majistral İlaçlar. 7-8 Ekim 2017
• 2. Prof. Dr. Ümit Ukşal Mezuniyet Sonrası Dermatoloji Günleri- Psoriasis ve Tedavisi 24 Şubat 2018. (planlanan)
• 3. Prof. Dr. Ümit Ukşal Mezuniyet Sonrası Dermatoloji Günleri- Aile Hekimleri, Diş Hekimleri ve Acil Servislerde Çalışan Hekimler İçin Alerji Testleri ve Ürtiker. 14 Nisan 2018 (planlanan).

Son iki yılda kliniğimizde yapılan yayınları :
Bilimsel makale
1. Ertas R, Ozyurt K, Ozlu E, Ulas Y, Avci A, Atasoy M, Hawro T, Maurer M. Increased IgE levels are linked to faster relapse in patients with omalizumab-discontinued chronic spontaneous urticaria. J Allergy Clin Immunol. 2017 Dec;140(6):1749-1751.
2. Ertas R, Ozyurt K, Atasoy M, Hawro T, Maurer M. The clinical response to omalizumab in chronic spontaneous urticaria patients is linked to and predicted by IgE levels and their change. Allergy. 2017 Oct 30. doi: 10.1111/all.13345.
3. Ertaş R, Özyurt K, Avcı A, Ketenci Ertas S, Atasoy M. Case Report: Behçet's disease accompanied with vitiligo. F1000Res. 2017 Mar 23;6:310.
4. Ozlu E, Baykan A, Ertas R et al. Case Report: Nicolau syndrome due to etofenamate injection. F1000Research 2017: 6;867.
5. Ozlu E, Baykan A, Yaman O, Ertas R, Atasoy M, Ozyurt K, Turasan A, Taslıdere N. Case Report: Lupoid cutaneous leishmaniasis mimicking verruca plana. F1000Res. 2017 Jun 20;6:94
6. Ozlu E, Ertas R, Ozyurt K, Tekin Y, Atasoy M. Giant neglected Bowen’s disease lesion treated successfully with topical 5-fluorouracil. NCI 2017; 4 :77
7. Colgecen E, Yildiz H, Ozyurt K, Ozbey C, Icigen H, Ertas R. Eruptive Xanthomas In A Patient With Metabolic Syndrome. Eur J Gen Med 2016; 13(3):
8. Avcı A. Avcı D, Çınar SL, Çetinkaya A, Karahan S, Erden A, Özyurt K, Ulaş Y, Ertaş R, Pangal E.Effect of anterior uveitis in Behçet's disease on neutrophil to lymphocyte ratio Int Eye Sci 2016;4:16-9
9. Çınar SL, Kartal D, Uludağ SZ, Dolanbay M, Ertaş R, Avcı A, Borlu M. The skin findings of pregnant women and our treatment choices. A Turkish experience: a 5-year survey. Kafkas J Med Sci 2016; 6(1); 46-52
10. Avci A, Avci D, Erden F, Ragip E, Cetinkaya A, Ozyurt K, Atasoy M Can we use the neutrophil-to-lymphocyte ratio, platelet-to-lymphocyte ratio, and mean platelet volume values for the diagnosis of anterior uveitis in patients with Behcet’s disease? Therapeutics and Clinical Risk Management 2017, 13:881-886 (impact factor: 2.22)
11. Ertaş R, Özyurt K, Yıldız S, Ulaş Y, Turasan A, Avcı A. Adverse Reaction to Omalizumab in Patients with Chronic Urticaria: Flare Up or Ineffectiveness? Iran J Allergy Asthma Immunol. 2016 Feb;15(1):82-6.
12. Colgecen E, Korkmaz M, Ozyurt K, Mermerkaya U, Kader C. Int J Dermatol. 2016 Apr;55(4):468-72.
13. Inci R, Ozturk P, Mulayim MK, Ozyurt K, Alatas ET, Inci MF.Effect of the Syrian Civil War on Prevalence of Cutaneous Leishmaniasis in Southeastern Anatolia, Turkey. Med Sci Monit. 2015 Jul 20;21:2100-4.
14. Colgecen E, Ozyurt K, Gul AI, Utas S. Evaluation of etiological factors in patients with chronic urticaria. Acta Dermatovenerol Croat. 2015;23(1):36-42.
15. Baykan H, Cihan YB, Ozyurt K. Roles of white blood cells and subtypes as inflammatory markers in skin cancer. Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(6):2303-6.
16. Ozyurt K, Subasioglu A, Ozturk P, Inci R, Ozkan F, Bueno E, Cañueto J, González Sarmiento R. Emopamil binding protein mutation in conradi-hünermann-happle syndrome representing plaque-type psoriasis. Indian J Dermatol. 2015 Mar-Apr;60(2):216.
17. Ertas R, Orscelik O, Kartal D, Dogan A, Ertas SK, Aydogdu EG, Ascioglu O, Borlu M. Androgenetic alopecia as an indicator of metabolic syndrome and cardiovascular risk. Blood Press. 2016 Jun;25(3):141-8.
18. Baykan H, Ozyurt K, BaykanA, OzkoseM, Sen H. Severe contact dermatitis induced by an unusual blend of pure henna. Arch Clin Exp Surg. 2015; 4(1): 46-48.
19. Avcı A, Avcı D, Özyurt K. Laboratory findings of 563 women with telogen effluvium. BTDMJB. 2015; 11(3): 120-123
20. Ertaş R, Kartal D, Utaş S. Çocuklarda Yüzeysel Mantar Enfeksiyonlarının Klinik Değerlendirilmesi. Turk J Dermatol 2015;9:186-9.
21. A Avcı, Atasoy, Mustafa, Kemal Özyurt, and Ragıp Ertaş. "Kronik Dermatolojik Hastalıklar Polikliniğinde Takip Edilen Behçet Hastalarının Klinik Özellikleri." (2017).Turk J Dermatol 2017;11:66-9
22. Ertas R. Fototestler. Turkiye Klinikleri Journal of Dermatology Special Topics 2017; 10 (1), 26-32
23. Ertas R, Özyurt K. Yama Testi, Çizme Testi ve Oral Provokasyon Testi. Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics 2017;10(1):19-25
24. Karakükcü, Ç , Ertaş, R , Özyurt, K , Ulaş, Y , Yıldız, S , Koçer, D , Torun, Y . UV ışığa maruziyetin saç çinko konsantrasyonu üzerine in vitro etkileri. Journal of Anatolian Medical Research 2017; 2(2) : 36-47

Posterler

1. Ertas R.,Ozyurt K., Ulas Y., Avci A., Yildiz S., Ozlu E. Real life experience of omalizumab in patients with chronic spontaneous urticaria in TurkeyPsycodermatology, DLQi,and Urticaria P1950. 24th EADV Congress 2015, Copenhagen (Denmark) October 7 – 11.
2. Ertas R, Ketenci Ertas S, Turasan A., Avcı A., Colgecen E.3, Ozyurt K Psoriasis Development of sensorineural hearing loss durin gadalimumab therapy in psoriati carthritis. 24th EADV Congress 2015, Copenhagen (Denmark) October 7 – 11.
3. Ertas R, Ozyurt K, Yildiz S, Atasoy, Avci A, Colgecen E. Urticaria, AngioedemaExperience of omalizumabtherapy in patientswithchronic urticarial24th EADV Congress 2015, Copenhagen (Denmark) October 7 – 11.
4. Ulas Y, Ertas R, Ozlu E, Colgecen E, Yunus K, Ozyurt K. InfectiousDiseases, ParasiticDiseases, Infestations. 24th EADV Congress 2015, Copenhagen (Denmark) October 7 – 11.
5. Ulas Y. Ertas R, Yıldız S, Taslidere N, Colgecen E, Ozyurt K. Is omalizumab effective in inducible urticarias. 24th EADV Congress 2015, Copenhagen (Denmark) October 7 – 11.
6. Colgecen E, Yıldız H, Ozyurt K, Ozbey C, Icigen H, Ertas R. Eruptivexanthomas in a patient with metaboli csyndrome. 24th EADV Congress 2015, Copenhagen (Denmark) October 7 – 11.
7. Atil A, Avci D, Ozyurt K, Samet K, Ali C, Ertaş R. Can platelettolymphocyteratio be a marker foranterioruveitiswithBehçet’sdisease. 24th EADV Congress 2015, Copenhagen (Denmark) October 7 – 11.
8. Karakükcü Ç, Ertas R, Ozyurt K, Ulaş Y, Yıldız S, Akalın M, Koçer D. UV Exposure and Hair Zinc Concentration: a Decrease in Atomization Degreeor Real Change. Uluslararası Katılımlı Kongre&Lab. KBUD. Expo 2015. 01-05 Eylül 2015 Elazığ.
9. Taşlıdere N, Özyurt K ve ark. Bleomisin İle Tetiklenen Flagellat Eritem: Olgu Sunumu. 10. Ege Dermatoloji Günleri 5-10 Mayıs 2015 Antalya.
10. Ulaş Y, Atasoy M, Özyurt K ve ark. Saçlı Derinin Eroziv Püstüler Dermatozu. 10. Ege Dermatoloji Günleri 5-10 Mayıs 2015 Antalya.
11. Ulaş Y, Ertaş R, Turasan A, Özyurt K ve ark. X' e Bağlı Resesif İktiyozis ve Psöriasis Vulgaris Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu. 10. Ege Dermatoloji Günleri 5-10 Mayıs 2015 Antalya.
12. Ulaş Y, Özyurt K ve ark. Antıtüberküloz ılaç kullanımına bağlı gelışen serum hastalığı benzerı reaksıyon. 8. Dermatoloji Bahar Sempozyumu 9 -12 Nisan 2015 Antalya
13. Ertaş R, Yıldız S, Özyurt K ve ark. Terra fırma forme dermatıtı: olgu sunumu 8. Dermatoloji Bahar Sempozyumu 9 -12 Nisan 2015 Antalya
14. Etaş R, Ulaş Y, Özyurt K ve ark. Unılateral lıneer pıgmente purpurık dermatoz olgusu. 8. Dermatoloji Bahar Sempozyumu 9 -12 Nisan 2015 Antalya.
15. Çölgeçen E, Gül Aİ, Özyurt K, Borlu M.. ''Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar'' IV. DOD Dermatoloji Gündemi konferansı dahilinde ''Program ve Özet Kitabı'' bildiri kitapçığındaki, 25 pp., Eskişehir, 03-06 Eylül 2015
16. Özlü E, Ertaş R, Özyurt K, Tekin Y, Atasoy M. Topikal 5 Florourasil ile başarılı bir şekilde Tedavi edilen Dev Bowen Hastalığı Olgusu. XXII. Prof. Dr. A.Lütfi Tat Sempozyumu. 2015. Syf: 129
17. Çölgeçen E, Karaçavuş S, Kader Ç, Özyurt K, Çelikbilek M. Çeşitli dermatozlarda Helicobacter pylori enfeksiyonu. XXII. Prof.Dr. A.Lütfi Tat Sempozyumu. 2015. Syf: 129
18. Yıldız S, Ertaş R, Ulaş Y, Özyurt K, Atasoy M, Karagöz S, Koç AN. FotoalerjikKontakt Dermatiti Taklit Eden Tinea İncognito Olgusu:Vaka Bildirimi. XXII. Prof.Dr. A.Lütfi Tat Sempozyumu. 2015. Syf: 28
19. Özlü E, Ertaş R, Ulaş Y, Özyurt K, Tekin Y, Atasoy M Topikal 5 Florourasil ile başarılı bir şekilde Tedavi edilen Dev Bowen Hastalığı Olgusu XXII. Prof.Dr. A.Lütfi Tat Sempozyumu. 2015. Syf: 332.
20. Özlü E, Ulaş Y, Özyurt K, Avcı A, Ertaş R. Etofenamat enjeksiyonu sonrası gelişen Nicolau sendromu: Vaka bildirimi. XXII. Prof.Dr. A.Lütfi Tat Sempozyumu. 2015. Syf: 425.
21. Yıldız S, Turasan A, Ertaş R, Taşlıdere N, Özyurt K. Ustekinumab tedavisine yanıt veren püstüler psoriazis olgusu. XXII. Prof.Dr. A.Lütfi Tat Sempozyumu. 2015. Syf: 58.
22. Taşlıdere N, Ertaş R, Özyurt K, Özlü E, Arsav V. Generalize Pigmente Purpurik Kontakt dermatit; Olgu Sunumu. XXII. Prof.Dr. A.Lütfi Tat Sempozyumu. 2015. Syf: 129.
23. Ozlu E., Imamoglu F. B., Ertas R., Akay E., Atasoy M., Ozyurt K. A case of acute generalized exanthematous pustulosis induced by lamivudine 25th EADV CONGRESS 28 September-2 October 2016 Viennia
24. Ertas R., Ozyurt K., Avci A., Ketenci Ertas S., Atasoy M. Behçet’s Disease Accompanied with Vitiligo: Case Report 25th EADV CONGRESS 28 September-2 October 2016 Viennia
25. Ozlu E., Ertas R., Ozyurt K., Tekin Y., Atasoy M Giant neglected Bowen’s disease successfully treated with topical 5-fluorouracil 25th EADV CONGRESS 28 September-2 October 2016 Viennia
26. Ozyurt K., Ertas R., Atasoy M., Ulas Y., Ozlu E., Avci A Inflammatory linear verrucous epidermal nevus in three brothers and maternal grandmother 25th EADV CONGRESS 28 September-2 October 2016 Viennia
27. Ozlu E., Tekin Y., Atasoy M., Ertas R., Ulas Y., Ozyurt K Lichen Planopilaris in Two Siblings: Is There A Genetic Background? 25th EADV CONGRESS 28 September-2 October 2016 Viennia
28. Ertas R., Ozyurt K., Ozlu E., Ulas Y., Avci A., Atasoy M., Maurer M Elevated IgE levels are linked to faster relapse in omalizumab-discontinued CSU patients 25th EADV CONGRESS 28 September-2 October 2016 Viennia
29. Ozlu E., Goktas E., Ertas R., Tekin Y., Atasoy M A rarely seen syndrome: Phacomatosis pigmentovascularis Type IIa 25th EADV CONGRESS 28 September-2 October 2016 Viennia
30. Ozyurt K., Ertas R., Ulas Y., Ozlu E., Avci A., Atasoy M. Clinical features of Turkish psoriasis patients in a specialized Chronic Dermatological Skin Diseases Section of Dermatology Outpatient Clinic 25th EADV CONGRESS 28 September-2 October 2016 Viennia
31. Ertas R, Özlü E, Ulaş Y, Özyurt K, Ertaş SK, Avcı A, Çınar SL. Dermatoses in women presenting to a dermatology outpatient clinic of a tertiary health care center: a life time retrospective analyse 25th EADV CONGRESS 28 September-2 October 2016 Viennia
32. Kemal Özyurt Halit Baykan Mustafa Atasoy Ragıp Ertaş Yılmaz Ulaş Muhammed Reşat Akkuş Intarmammary Pilonidal Sinus 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017
33. Kemal Özyurt Mustafa Atasoy, Ragıp Ertaş, Yılmaz Ulaş, Muhammed Reşat Akkuş et all. Netherton Syndrome Mısdıagnosed as Hyper IgE Syndrome, 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/
34. Kemal Özyurt, Mustafa Atasoy, Muhammed Reşat Akkuş, Ertaş Ragıp, Yılmaz Ulaş et all. A Case of Segmental Neurofibromatosis 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017
35. Kemal Özyurt Yılmaz Ulaş Mustafa Atasoy,İkbal Gökçek, Ayşe Betül Ergül Ragıp Ertaş Iatrogenic Cushing Syndrome In A Child Mımıcking Michelin Tire-Baby Syndrome 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017
36. Kemal Özyurt Mustafa Atasoy, Ragıp Ertaş, Yılmaz Ulaş, Muhammet Reşat Akkuşet all. Pseudoporphyria In A Hemodialysıs Patient 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017
37. Kemal Özyurt Ragıp Ertaş, Atıl Avcı, Yılmaz Ulaş, Muhammed Reşat Ertaş, Mustafa Atasoy.Chronic Skin Disease Unit and Internal Counseling In An Outpatient Dermatology Clinic. 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017
38. Kemal Özyurt, Yücel Tekin, Atıl Avcı, Ragıp Ertaş, Yılmaz Ulaş Mustafa Atasoy. Generalized Eruptive HistiocytomaIn A Pediatric Case 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017
39. Kemal Özyurt Fatoş Tekelioğlu Mustafa Atasoy Ragıp Ertaş Yılmaz Ulaş Atıl Avcı Muhammed Reşat Akkuş Trichofolliculoma with a New Pattern In Dermoscopy: Rosary Bead With Tassel 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017
40. Kemal Ozyurt Mustafa Atasoy, Ragıp Ertaş, Yılmaz Ulaş, Muhammet Reşat Akkuş. Juvenile Onset Amyopathic Dermatomyositis. 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017
41. Kemal Özyurt, Atıl Avcı, Ragıp Ertaş, Yılmaz Ulaş, Muhammed Reşat Akkuş, Mustafa Atasoy. Comparison Of Queries In PubMed "Turkey and Dermatology" Versus "China, Indian, USA, Indonesia, Iran, Thailand And Dermatology" 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017 100
42. Muhammed Reşat Akkuş, Mustafa Atasoy,Kemal Özyurt, İlhami Çelik ,Ragıp Ertaş. An unusual locatıon and clınıcal manıfestatıon of anthrax. 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017
43. Muhammed Reşat Akkuş Kübra Atamulu, Ragıp Ertaş, Atıl Avcı, Yılmaz Ulaş, Kemal Özyurt. Benign cephalic histiocytosis. 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017
44. Sevil Biçer, Yılmaz Ulaş, Mustafa Atasoy, Kemal Özyurt, Safiye Ulaş Ragıp Ertaş,Atıl Avcı. Impact of pruritus on quality of life in patients with tinea pedis. 2nd Internatıonal Dermatology and Cosmetology Congress Istanbul/Turkey/2017
45. Emin Özlü, Ahmet Atalay, Vedat Arsav, Ragıp Ertaş, Kemal Özyurt. Belirsiz Malign Potansiyele Sahip Atipik Spitz Nevüs: Vaka Bildirimi Ege Dermatoloji Mayıs 2016. eps-018
46. Ragıp Ertaş, Emin Özlü, Yılmaz Ulaş, Kemal Özyurt, Şule Ketenci Ertaş, Atıl Avcı, Salih Levent Çınar, Mustafa Taş. Üçüncü basamak dermatoloji polikliniğine başvuran kadın hastalarda görülen dermatozların retrospektif analizi. Ege Dermatoloji Mayıs 2016.eps-040
47. Emin Özlü, Emre Göktaş, Ragıp Ertaş, Yücel Tekin, Mustafa Atasoy. Nadir Görülen Bir Sendrom: Fakomatozis Pigmentovaskülaris Tip 2a. Ege Dermatoloji Mayıs 2016.eps-092
48. Emin Özlü, Fatma Betül İmamoğlu, Ragıp Ertaş, Ebru Akay, Mustafa Atasoy, Kemal Özyurt. Lamivudin ile İndüklenen Akut Generalize Ekzantematöz Püstülozis Olgusu. Ege Dermatoloji Mayıs 2016.eps-010

Paylaş