T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kalite Yönetimi Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2018

Kalite Yönetimi


Kalite Yönetim Direktörü

Fatma ÇELİK YEŞİL

Kalite Yönetim Birimi Çalışanları:

Nuray ŞAHİN
Gökmen ATABEY
Pınar KORKMAZ
Saniye ÖZKAN
Burcu KAYA

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI

SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
Öz değerlendirmeleri yönetmek.
Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.
Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
Düzeltici Önleyici Faaliyet sürecini yönetmek.
Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek.
SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.
Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.
SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.
Hastanenin misyon, vizyon ve hedeflerine uygun çalışmak.

KOMİTELER

Hasta Güvenliği Komitesi
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi
Eğitim Komitesi
Tesis Güvenliği Komitesi
Transfüzyon Komitesi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi
Radyasyon Güvenliği Komitesi

EKİPLER

Beyaz Kod Ekibi
Mavi Kod Ekibi
Pembe Kod Ekibi
Hasta Görüşleri Değerlendirme Ekibi
Çalışan Görüşleri Değerlendirme Ekibi
Nutrisyon Ekibi
Bina Turu Ekibi

verimlilik-yerinde-degerlendirme-hastane-rehberi-2018.png   saglikta-kalite-standartlari.png
Paylaş