Anjiyo Ünitesi
15 Ağustos 2022

Hastanemizde dördü Kardiyoloji Kliniğinde, bir tanesi ameliyathaneler içerisinde Hibrit olmak üzere 5 adet anjiografi cihazı bulunmaktadır. Bu cihazlar başta Kardiyoloji olmak üzere Kalp-Damar Cerrahisi, Radyoloji, Pediatrik Kardiyoloji ve Algoloji kliniklerince aktif olarak kullanılmaktadır. 2019 yılı içerisinde Kardiyoloji Kliniğince yaklaşık 9000 girişimsel işlem uygulanmıştır. Bu girişimsel işlemler; koroner anjiografi, koroner PTCA-STENT işlemleri, periferik anjiografi-PTA işlemleri, karotis anjiografi-stentleme işlemleri, kalıcı pil implantasyonları, mitral balon valvuloplasti işlemleri, atrial septal defekt kapama, perkütan transaortik valve işlemi(TAVl), elektrofizyolojik çalışma-ablasyon işlemleri ve perkütan atrial apendiks kapama şeklindedir.
anjiyo-unitesi1508.png