T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

Hastanemiz Evde Sağlık Hizmetleri Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2020

Hastanemiz Evde Sağlık Hizmetleri


Hastanemizde H tipi tescilli Evde Sağlık Hizmet Birimi bulunmaktadır. Psikiyatri Hastanemizin zemin katında yapılandırılmıştır. Hizmet alanı olarak hastanemiz çevresindeki 12 mahalle ve 12 köy bulunmaktadır. Birimimizde hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru, sekreter ve şoför gibi personeller istihdam edilmiştir. Ayrıca birimimize tahsisli hizmet araçları da bulunmaktadır.

Evde yatalak olup da hastaneye getirilemeyen hastaların ev ziyaretleri yapılmaktadır. Ziyarette  hastanın muayenesi yapılmakta, kullanacağı ilaçları reçete edilmekte, enjeksiyon, pansuman ve sonda takılması gibi ihtiyaçları karşılanmaktadır. İlaç, beslenme ve alt bezi gibi raporlara ihtiyacı olanların da raporları düzenlenmektedir. Hastane muayenesi ya da sağlık kurulu raporuna ihtiyacı olan  yatalak hastalar ambulansla hastaneye  taşınmakta ve buralarda işi biten hastalar tekrar evlerine geri götürülmektedir.

Evde sağlık hizmetine ihtiyacı olan hasta ya da yakınları 444 38 33 no’lu Ulusal Çağrı Merkezi’ni aramaları gerekmektedir. Çağrı merkezi hastayı aranan ilin Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezine yönlendirmektedir. İl Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi de sisteme hasta kaydını yaparak hastanın ikametine göre ilgili Evde Sağlık Hizmeti Birimine yönlendirmektedir. Daha sonra da Evde Sağlık Hizmet Birimi personeli hastayı evinde ziyaret ederek ihtiyacı olan hizmeti yerine getirmektedir.

Ayrıca hastalarımız ve yakınları hastanemizin 0 352 315 77 00 no’lu telefonundan Evde Sağlık Birimini arayarak ihtiyaç duydukları bilgileri de alabilirler. 


 
Paylaş