Patoloji

Klinik Hakkında

* Klinik Sorumlusu
Prof. Dr. Hatice Karaman   

* Klinik Tel No:
0 352 315 77 00
0 352 315 77 01
0 352 315 77 02
Dahili 59345

* Klinik Yeri: Genel Hastane, Bodrum Kat

Tıbbi Patoloji Laboratuvarı Kayseri Devlet Hastanesi bünyesinde1985’den itibaren bir adet personel ve bir adet ışık mikroskobu ile aktif çalışmalarına başlamıştır.

Patoloji laboratuvarımız zenginleşen doktor ve personel kadrosu ile artan ve çeşitlilik kazanan biyopsi materyalleri doğrultusunda; meme patolojisi ve jinekopatoloji, gastrointestinal sistem patolojisi, endokrin sistem patolojisi, karaciğer, pankreas ve safra yolları patolojisi, lenfoid sistem patolojisi, erkek genital ve üriner sistem patolojisi, dermatopatoloji, kemik ve yumuşak doku patolojisi, hematopatoloji, solunum sistemi patolojisi, santral sinir sistemi patolojisi, nefropatoloji ve de sitopatoloji alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. Bu spesifik çalışmalarla birlikte özelleşmiş yöntemler için de özel laboratuar çalışmalarına başlamıştır. 2001 yılından itibaren immünohistokimyasal tetkikler de dahil olmak üzere tam donanımlı bir patoloji kliniği haline gelmiştir. 2012 yılı sonlarından itibaren de eğitim kliniği olarak hizmet vermektedir. Laboratuarımız çatısı altında farklı alt birimler bulunmaktadır. Bunlar rutin histopatoloji laboratuarı, sitoloji laboratuarı, histokimya laboratuarı, immunhistokimya laboratuarı, immunflöresan laboratuarı ve moleküler patoloji laboratuarıdır.  Moleküler patoloji ünitesi için yakın zamanda gerekli diğer ekipmanların tamamlanması için alt yapı oluşturulmuş olup çalışmalar başlama  aşamasındadır.

Kliniğimizde incelenen olgu sayısı yıldan yıla artmakta olup 2017 yılı itibariyle biyopsi ve sitolojik materyaller olmak üzere yılda toplam 62.000'e ulaşmıştır ve kabul edilen materyal sayısı aynı ivmeyle  artmaya devam etmektedir.

Patoloji Eğitim Kliniği Laboratuarımız Genel Hastane bodrum katında bulunmaktadır. Her yaşta, ayaktan ve yatan hastalara tanı hizmeti sunmaktadır. Bu hizmet haftanın beş (5) günü ve günde sekiz (8) saattir. Kayıt bürosu materyal kabul saatleri: 8:30 -17:00 arasındadır Bu laboratuarda Klinik / Poliklinik / Ameliyathaneden gönderilen biyopsi, ameliyat materyalleri ve dış merkezlerden konsültasyon için gönderilen daha önce incelenmiş veya incelenmemiş örnekler mikroskopik incelemeye hazır hale getirilir ve değerlendirilir.

KLİNİĞİN İSTATİKSEL ANALİZ RAPORU

Yıllık materyal sayısı                         : 62253
Yıllık biyopsi-ameliyat sayısı             : 25676                      
Yıllık sitoloji sayısı                            : 37765
Histokimyasal inceleme sayısı           : 23000
İmmünhistokimyasal inceleme sayısı : 13268

TETKİKLER HAKKINDA HASTALARA YÖNELİK  BİLGİ

Başta kanserler olmak üzere birçok hastalığın kesin teşhisi hastalardan alınan doku ya da sıvıların patoloji laboratuarlarında incelenmesi ile konulur. Patoloji laboratuarlarında hastalıkların tanısına yönelik doku ya da organlardan alınan küçük doku örnekleri (biyopsi), vücut sıvıları (göğüs boşluğu sıvısı, kalp zarı sıvısı, batın sıvısı, beyin-omurilik sıvısı, vb.), sürüntü örnekleri (vaginal smear, vb.) ya da ameliyatla çıkarılan organlar incelenmektedir. Özel durumlarda ameliyat sırasında alınan dokular hızlı bir şekilde incelenir ve doktora hemen bilgi verilir. Diğer durumlarda patoloji raporunun yazılması dokunun ve yapılan incelemelerin özelliklerine göre rapor çıkarma süresi uzayabilir. Hastanın tedavisi ve yapılacak işlemlerin etkilenebileceği durumlarda hastayı izleyen hekime bilgi verilir.

Patolojik incelemelerin sonucunda hastalıkların doku ya da organlarda yol açtığı değişiklikler değerlendirilerek tanı konulmaktadır. Bu incelemeler doku ya da hücrelerin belirli işlemlerden geçirilerek değişik amaçlara yönelik mikroskoplar (ışık, flöresan) altında incelenmesi ile yapılır. Bu aşamalarda dokunun direkt gözle ve ışık mikroskop değerlendirmesini de içeren klasik yöntemler yanı sıra, teknolojinin olanakları çerçevesinde modern laboratuar yöntemleri (histokimya, immunhistokimya, immunflöresan, insitu hibridizasyon vb) de kullanılmaktadır. Bölümümüzde konularında uzman patologlar örnekleri değerlendirir ve tanı verir. Olgulara ait raporlar bilgisayar ortamında ve ciltlenerek arşivlenir, parafin bloklar ve tüm lamlar  arşivlerde saklanır.

Bölümümüzde çeşitli hastalıklar ve kanserlerin nedeni, teşhisi ve prognozuna etki eden faktörleri araştırmak üzere multidisipliner çalışmalar ve araştırmalar yapılır, doktor ve uzman doktor eğitim faaliyetlerine de katkıda bulunulur. Kliniklerde yaşamını kaybetmiş kişilere, hastayı izleyen doktorunun isteği ve hasta yakınlarının onayı ile ölüm nedeninin araştırılması amacıyla tıbbi otopsi de uygulanmaktadır.

05 Nisan 2022