30 Haziran 2024
 MESAİ DIŞI 1
17:00-21:00
YD POLPOL1POL2POL3POL4POL5POL6POL7POL8POL9POL10POL11 (P6)SOS.PED.1SOS.PED.2
01.07.2024AGAH ÖZTÜRKBURCU DANACIESRA KAANAGAH ÖZTÜRKALİ BÜYÜKPATIR MERVE ÜZÜLMEZFULYA BÜYÜKGEDİKLİHACI SONU EMRE BARATALIFATMA KÖRÜKÇÜ ZEHRA KARDAŞNAGEHAN ŞAHİN
02.07.2024A.ÇAĞRI ÇİFTÇİA. ÇAĞRI ÇİFTÇİESRA KAANAGAH ÖZTÜRKALİ BÜYÜKPATIRŞİRİN SOYDEMİRMERVE ÜZÜLMEZFULYA BÜYÜKGEDİKLİHACI SONUBURCU DANACIEMRE BARATALIFATMA KÖRÜKÇÜ ZEHRA KARDAŞ 
03.07.2024FATMA KÖRÜKÇÜIŞIN ÖZKARAKAYAESRA KAANAGAH ÖZTÜRKALİ BÜYÜKPATIRİMAM H.DEMİRA.ÇAĞRI ÇİFTÇİFULYA BÜYÜKGEDİKLİHACI SONUMERVE ÜZÜLMEZEMRE BARATALIFATMA KÖRÜKÇÜ ZEHRA KARDAŞ 
04.07.2024NAGEHAN ŞAHİNŞİRİN SOYDEMİRESRA KAANAGAH ÖZTÜRKALİ BÜYÜKPATIRİMAM H.DEMİRMERVE ÜZÜLMEZFULYA BÜYÜKGEDİKLİHACI SONU EMRE BARATALIFATMA KÖRÜKÇÜ ZEHRA KARDAŞNAGEHAN ŞAHİN
05.07.2024ALİ BÜYÜKPATIREMRE BARATALI AGAH ÖZTÜRKALİ BÜYÜKPATIRİMAM H.DEMİRMERVE ÜZÜLMEZ HACI SONU  FATMA KÖRÜKÇÜ ZEHRA KARDAŞNAGEHAN ŞAHİN
06.07.2024               
07.07.2024               
08.07.2024MERVE ÜZÜLMEZŞİRİN SOYDEMİRESRA KAAN  İMAM H.DEMİRMERVE ÜZÜLMEZA.ÇAĞRI ÇİFTÇİHACI SONUBURCU DANACIAHMET ŞEHRİYAROĞLUFATMA KÖRÜKÇÜ ZEHRA KARDAŞNAGEHAN ŞAHİN
09.07.2024FATMA KÖRÜKÇÜŞİRİN SOYDEMİRESRA KAANAGAH ÖZTÜRKALİ BÜYÜKPATIRİMAM H.DEMİRMERVE ÜZÜLMEZA.ÇAĞRI ÇİFTÇİHACI SONUBURCU DANACIAHMET ŞEHRİYAROĞLUFATMA KÖRÜKÇÜ ZEHRA KARDAŞNAGEHAN ŞAHİN
10.07.2024NAGEHAN ŞAHİNIŞIN ÖZKARAKAYAESRA KAANAGAH ÖZTÜRK İMAM H.DEMİRŞİRİN SOYDEMİRA.ÇAĞRI ÇİFTÇİHACI SONUBURCU DANACIAHMET ŞEHRİYAROĞLUFATMA KÖRÜKÇÜEMRE BARATALIZEHRA KARDAŞNAGEHAN ŞAHİN
11.07.2024İMAM H. DEMİRCELİL UYSALESRA KAAN ALİ BÜYÜKPATIRİMAM H.DEMİRŞİRİN SOYDEMİRA.ÇAĞRI ÇİFTÇİHACI SONUBURCU DANACIAHMET ŞEHRİYAROĞLUFATMA KÖRÜKÇÜEMRE BARATALIZEHRA KARDAŞNAGEHAN ŞAHİN
12.07.2024M. MUSTAFA ÖZDEMİR CELİL UYSAL   İMAM H.DEMİRŞİRİN SOYDEMİRA.ÇAĞRI ÇİFTÇİHACI SONUBURCU DANACIAHMET ŞEHRİYAROĞLUFATMA KÖRÜKÇÜ ZEHRA KARDAŞNAGEHAN ŞAHİN
13.07.2024               
14.07.2024               
15.07.2024               
16.07.2024A.ÇAĞRI ÇİFTÇİA.ÇAĞRI ÇİFTÇİ EMRE BARATALIALİ BÜYÜKPATIRİMAM H.DEMİRMERVE ÜZÜLMEZBURCU DANACIHACI SONUCELİL UYSALAHMET ŞEHRİYAROĞLUFATMA KÖRÜKÇÜ ZEHRA KARDAŞNAGEHAN ŞAHİN
17.07.2024ALİ BÜYÜKPATIRMERVE ÜZÜLMEZ EMRE BARATALIALİ BÜYÜKPATIRİMAM H.DEMİR A.ÇAĞRI ÇİFTÇİHACI SONUCELİL UYSALAHMET ŞEHRİYAROĞLUFATMA KÖRÜKÇÜŞİRİN SOYDEMİRZEHRA KARDAŞNAGEHAN ŞAHİN
18.07.2024İMAM H. DEMİRBURCU DANACI EMRE BARATALIALİ BÜYÜKPATIRİMAM H.DEMİRMERVE ÜZÜLMEZA.ÇAĞRI ÇİFTÇİHACI SONUCELİL UYSALAHMET ŞEHRİYAROĞLUFATMA KÖRÜKÇÜŞİRİN SOYDEMİRZEHRA KARDAŞNAGEHAN ŞAHİN
19.07.2024FULYA BÜYÜKGEDİKLİMERVE ÜZÜLMEZ  ALİ BÜYÜKPATIRİMAM H.DEMİR A.ÇAĞRI ÇİFTÇİHACI SONUFULYA BÜYÜKGEDİKLİAHMET ŞEHRİYAROĞLUFATMA KÖRÜKÇÜŞİRİN SOYDEMİRZEHRA KARDAŞNAGEHAN ŞAHİN
20.07.2024               
21.07.2024               
22.07.2024M. MUSTAFA ÖZDEMİR İMAM H. DEMİR AGAH ÖZTÜRKALİ BÜYÜKPATIRA.ÇAĞRI ÇİFTÇİMERVE ÜZÜLMEZFULYA BÜYÜKGEDİKLİHACI SONUBURCU DANACIAHMET ŞEHRİYAROĞLUFATMA KÖRÜKÇÜ ZEHRA KARDAŞ 
23.07.2024FULYA BÜYÜKGEDİKLİİMAM H. DEMİR AGAH ÖZTÜRKALİ BÜYÜKPATIRA.ÇAĞRI ÇİFTÇİMERVE ÜZÜLMEZFULYA BÜYÜKGEDİKLİHACI SONUCELİL UYSALAHMET ŞEHRİYAROĞLUFATMA KÖRÜKÇÜBURCU DANACIZEHRA KARDAŞ 
24.07.2024MERVE ÜZÜLMEZBURCU DANACIESRA KAANAGAH ÖZTÜRKALİ BÜYÜKPATIRİMAM H.DEMİRMERVE ÜZÜLMEZFULYA BÜYÜKGEDİKLİHACI SONU AHMET ŞEHRİYAROĞLUFATMA KÖRÜKÇÜ ZEHRA KARDAŞ 
25.07.2024AGAH ÖZTÜRKBURCU DANACIESRA KAANAGAH ÖZTÜRKALİ BÜYÜKPATIRİMAM H.DEMİRMERVE ÜZÜLMEZEMRE BARATALIHACI SONUCELİL UYSALAHMET ŞEHRİYAROĞLUFATMA KÖRÜKÇÜ ZEHRA KARDAŞ 
26.07.2024BURCU DANACIBURCU DANACIESRA KAANAGAH ÖZTÜRKALİ BÜYÜKPATIRİMAM H.DEMİRMERVE ÜZÜLMEZ HACI SONU AHMET ŞEHRİYAROĞLUFATMA KÖRÜKÇÜ ZEHRA KARDAŞ 
27.07.2024               
28.07.2024               
29.07.2024CELİL UYSALCELİL UYSAL AGAH ÖZTÜRKALİ BÜYÜKPATIR  EMRE BARATALI BURCU DANACIAHMET ŞEHRİYAROĞLUFATMA KÖRÜKÇÜ ZEHRA KARDAŞ 
30.07.2024MERVE ÜZÜLMEZEMRE BARATALICELİL UYSALAGAH ÖZTÜRKALİ BÜYÜKPATIRİMAM H.DEMİRMERVE ÜZÜLMEZ  BURCU DANACIAHMET ŞEHRİYAROĞLUFATMA KÖRÜKÇÜ ZEHRA KARDAŞ 
31.07.2024BURCU DANACIEMRE BARATALICELİL UYSALAGAH ÖZTÜRKALİ BÜYÜKPATIR MERVE ÜZÜLMEZFULYA BÜYÜKGEDİKLİ BURCU DANACIAHMET ŞEHRİYAROĞLUFATMA KÖRÜKÇÜ ZEHRA KARDAŞ 

 

 

TEMMUZ 2024 KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI YANDAL POLİKLİNİĞİ UZMAN DOKTOR  ÇALIŞMA LİSTESİ
TARİHÇOCUK
KARDİYOLOJi-1
ÇOCUK
KARDİYOLOJi-2
ÇOCUK HEMATOLOJİ
POL-1
ÇOCUK ALERJİ İMMÜNOLOJİ POL-1ÇOCUK ALERJİ İMMÜNOLOJİ
POL-2
ÇOCUK NEFROLOJİ
POL-1
ÇOCUK NEFROLOJİ
POL-2
ÇOCUK NEFROLOJİ
POL-3
ÇOCUK NEFROLOJİ
POL-4
ÇOCUK
GASTROENTEROLOJİ
POL-1
ÇOCUK
GASTROENTEROLOJİ
POL- 2
ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ
POL-3
ÇOCUK METABOLİZMA POL-1ÇOCUK METABOLİZMA POL-2ÇOCUK ENDOKRİN
POL-1
ÇOCUK ENDOKRİN
POL-2
ÇOCUK ENDOKRİN
POL -3
TEST-DİYABET EĞİTİMİ ENDOKRİN POLÇOCUK ENFEKSİYON ÇOCUK
NÖROLOJİ
POL-1
ÇOCUK
NÖROLOJİ
POL-2
GELİŞİMSEL PEDİATRİÇOCUK ROMATOLOJİ
1.7.24MUSTAFA ARGUNSÜLEYMAN SUNKAKFATMA TÜRKAN MUTLUHATİCE EKE GÜNGÖRMURAT CANSEVERDİYALİZNESLİHAN GÜNAYKÜBRA ÇELEĞEN (+HEYET)AYLİN İNALKAPALIARZU GÜLSERENBUKET DALDABAN SARICASONGÜL GÖKAYPEMBE ÜSTKOYUNCUSERKAN KOCAEBRU GÖK (+HEYET)LEYLA KARA TARIK KIRKGÖZSEVGİ YAŞAR DURMUŞSELCAN ÖZTÜRKEEGNURAN ÇELENKHAKAN KISAOĞLU
2.7.24MUSTAFA ARGUNSÜLEYMAN SUNKAKFATMA TÜRKAN MUTLUHATİCE EKE GÜNGÖRMURAT CANSEVERFUNDA BAŞTUĞ (+HEYET)NESLİHAN GÜNAYDİYALİZAYLİN İNALKAPALIARZU GÜLSERENENDOSKOPİSONGÜL GÖKAYPEMBE ÜSTKOYUNCUSERKAN KOCAEBRU GÖKTARIK KIRKGÖZ (+HEYET)LEYLA KARA SEVGİ YAŞAR DURMUŞSELCAN ÖZTÜRKHİLAL KARAGÖZNURAN ÇELENKHAKAN KISAOĞLU
3.7.24MUSTAFA ARGUNSÜLEYMAN SUNKAKTALASEMİ KONSEYHATİCE EKE GÜNGÖRMURAT CANSEVERFUNDA BAŞTUĞ (+HEYET)NESLİHAN GÜNAYDİYALİZAYLİN İNALKAPALIARZU GÜLSERENBUKET DALDABAN SARICASONGÜL GÖKAYPEMBE ÜSTKOYUNCULEYLA KARA (+HEYET)EBRU GÖKTARIK KIRKGÖZSERKAN KOCASEVGİ YAŞAR DURMUŞSELCAN ÖZTÜRKHEYETNURAN ÇELENKHAKAN KISAOĞLU
4.7.24ANJİOANJİOFATMA TÜRKAN MUTLUHATİCE EKE GÜNGÖRMURAT CANSEVERFUNDA BAŞTUĞ NESLİHAN GÜNAYKÜBRA ÇELEĞEN (+HEYET)DİYALİZKAPALIENDOSKOPİBUKET DALDABAN SARICASONGÜL GÖKAYPEMBE ÜSTKOYUNCUSERKAN KOCAEBRU GÖK (+HEYET)TARIK KIRKGÖZLEYLA KARA SEVGİ YAŞAR DURMUŞSELCAN ÖZTÜRKHİLAL KARAGÖZNURAN ÇELENKHAKAN KISAOĞLU
5.7.24MUSTAFA ARGUNSÜLEYMAN SUNKAKFATMA TÜRKAN MUTLUHATİCE EKE GÜNGÖRMURAT CANSEVERFUNDA BAŞTUĞ DİYALİZKÜBRA ÇELEĞEN (+HEYET)AYLİN İNALKAPALIARZU GÜLSERENBUKET DALDABAN SARICASONGÜL GÖKAYPEMBE  ÜSTKOYUNCUSERKAN KOCA (+HEYET)LEYLA KARA TARIK KIRKGÖZEBRU GÖKSEVGİ YAŞAR DURMUŞEEGHİLAL KARAGÖZNURAN ÇELENKHAKAN KISAOĞLU
6.7.24                       
7.7.24                       
8.7.24MUSTAFA ARGUNSÜLEYMAN SUNKAKFATMA TÜRKAN MUTLUHATİCE EKE GÜNGÖRMURAT CANSEVERDİYALİZKAPALIKÜBRA ÇELEĞENAYLİN İNAL (+HEYET)KAPALIARZU GÜLSERENBUKET DALDABAN SARICASONGÜL GÖKAYPEMBE  ÜSTKOYUNCUKAPALIEBRU GÖK (+HEYET)LEYLA KARA TARIK KIRKGÖZSEVGİ YAŞAR DURMUŞSELCAN ÖZTÜRKEEGNURAN ÇELENKHAKAN KISAOĞLU
9.7.24MUSTAFA ARGUNSÜLEYMAN SUNKAKFATMA TÜRKAN MUTLUHATİCE EKE GÜNGÖRMURAT CANSEVERFUNDA BAŞTUĞKAPALIDİYALİZAYLİN İNAL (+HEYET)KAPALIARZU GÜLSERENENDOSKOPİSONGÜL GÖKAYPEMBE  ÜSTKOYUNCUKAPALIEBRU GÖKTARIK KIRKGÖZ (+HEYET)LEYLA KARA SEVGİ YAŞAR DURMUŞSELCAN ÖZTÜRKHİLAL KARAGÖZNURAN ÇELENKHAKAN KISAOĞLU
10.7.24MUSTAFA ARGUNSÜLEYMAN SUNKAKTALASEMİ KONSEYHATİCE EKE GÜNGÖRMURAT CANSEVERFUNDA BAŞTUĞKAPALIKÜBRA ÇELEĞEN (+HEYET)DİYALİZKAPALIARZU GÜLSERENBUKET DALDABAN SARICASONGÜL GÖKAYPEMBE  ÜSTKOYUNCULEYLA KARA  (+HEYET)EBRU GÖKTARIK KIRKGÖZ SEVGİ YAŞAR DURMUŞHEYETHİLAL KARAGÖZNURAN ÇELENKHAKAN KISAOĞLU
11.7.24ANJİOANJİOFATMA TÜRKAN MUTLUHATİCE EKE GÜNGÖRMURAT CANSEVERFUNDA BAŞTUĞKAPALIKÜBRA ÇELEĞEN (+HEYET)DİYALİZESRA EREN ENDOSKOPİBUKET DALDABAN SARICASONGÜL GÖKAYPEMBE  ÜSTKOYUNCUKAPALIEBRU GÖK (+HEYET)TARIK KIRKGÖZLEYLA KARA SEVGİ YAŞAR DURMUŞSELCAN ÖZTÜRKHİLAL KARAGÖZNURAN ÇELENKHAKAN KISAOĞLU
12.7.24MUSTAFA ARGUNSÜLEYMAN SUNKAKFATMA TÜRKAN MUTLUHATİCE EKE GÜNGÖRMURAT CANSEVERFUNDA BAŞTUĞDİYALİZKÜBRA ÇELEĞENAYLİN İNAL (+HEYET)ESRA EREN ARZU GÜLSERENKAPALISONGÜL GÖKAYPEMBE  ÜSTKOYUNCUKAPALILEYLA KARA TARIK KIRKGÖZ (+HEYET)EBRU GÖKSEVGİ YAŞAR DURMUŞEEGHİLAL KARAGÖZNURAN ÇELENKHAKAN KISAOĞLU
13.7.24                       
14.7.24                       
15.7.24                       
16.7.24MUSTAFA ARGUNSÜLEYMAN SUNKAKFATMA TÜRKAN MUTLUHATİCE EKE GÜNGÖRMURAT CANSEVERKAPALINESLİHAN GÜNAY (+HEYET)KÜBRA ÇELEĞENDİYALİZESRA EREN ARZU GÜLSERENKAPALISONGÜL GÖKAYPEMBE  ÜSTKOYUNCUSERKAN KOCA (+HEYET)EBRU GÖKTARIK KIRKGÖZLEYLA KARA SEVGİ YAŞAR DURMUŞKAPALIHİLAL KARAGÖZKAPALIKAPALI
17.7.24MUSTAFA ARGUNSÜLEYMAN SUNKAKTALASEMİ KONSEYHATİCE EKE GÜNGÖRMURAT CANSEVERKAPALINESLİHAN GÜNAY (+HEYET)DİYALİZKAPALIENDOSKOPİARZU GÜLSERENKAPALISONGÜL GÖKAYPEMBE  ÜSTKOYUNCULEYLA KARA EBRU GÖK (+HEYET)TARIK KIRKGÖZSERKAN KOCASEVGİ YAŞAR DURMUŞKAPALIHEYETKAPALIKAPALI
18.7.24ANJİOANJİOFATMA TÜRKAN MUTLUHATİCE EKE GÜNGÖRMURAT CANSEVERKAPALINESLİHAN GÜNAY (+HEYET)KÜBRA ÇELEĞENKAPALIESRA EREN ENDOSKOPİKAPALISONGÜL GÖKAYPEMBE  ÜSTKOYUNCUSERKAN KOCA (+HEYET)EBRU GÖKTARIK KIRKGÖZLEYLA KARA SEVGİ YAŞAR DURMUŞKAPALIHİLAL KARAGÖZKAPALIKAPALI
19.7.24MUSTAFA ARGUNSÜLEYMAN SUNKAKFATMA TÜRKAN MUTLUHATİCE EKE GÜNGÖRMURAT CANSEVERKAPALINESLİHAN GÜNAY (+HEYET)KÜBRA ÇELEĞENKAPALIESRA EREN ARZU GÜLSERENKAPALISONGÜL GÖKAYPEMBE  ÜSTKOYUNCUSERKAN KOCALEYLA KARA TARIK KIRKGÖZ (+HEYET)EBRU GÖKSEVGİ YAŞAR DURMUŞKAPALIHİLAL KARAGÖZKAPALIKAPALI
20.7.24                       
21.7.24                       
22.7.24MUSTAFA ARGUNSÜLEYMAN SUNKAKFATMA TÜRKAN MUTLUHATİCE EKE GÜNGÖRMURAT CANSEVERDİYALİZNESLİHAN GÜNAY (+HEYET)KÜBRA ÇELEĞENAYLİN İNALESRA EREN KAPALIBUKET DALDABAN SARICASONGÜL GÖKAYPEMBE  ÜSTKOYUNCUSERKAN KOCAKAPALILEYLA KARA (+HEYET) SEVGİ YAŞAR DURMUŞSELCAN ÖZTÜRKKAPALINURAN ÇELENKHAKAN KISAOĞLU
23.7.24MUSTAFA ARGUNSÜLEYMAN SUNKAKFATMA TÜRKAN MUTLUHATİCE EKE GÜNGÖRMURAT CANSEVERFUNDA BAŞTUĞNESLİHAN GÜNAY (+HEYET)DİYALİZAYLİN İNALESRA EREN KAPALIENDOSKOPİSONGÜL GÖKAYPEMBE  ÜSTKOYUNCUSERKAN KOCA (+HEYET)KAPALIKAPALILEYLA KARA SEVGİ YAŞAR DURMUŞSELCAN ÖZTÜRKKAPALINURAN ÇELENKHAKAN KISAOĞLU
24.7.24MUSTAFA ARGUNSÜLEYMAN SUNKAKTALASEMİ KONSEYHATİCE EKE GÜNGÖRMURAT CANSEVERFUNDA BAŞTUĞNESLİHAN GÜNAY (+HEYET)KÜBRA ÇELEĞENAYLİN İNALENDOSKOPİKAPALIBUKET DALDABAN SARICASONGÜL GÖKAYPEMBE  ÜSTKOYUNCULEYLA KARA  (+HEYET)KAPALIKAPALISERKAN KOCASEVGİ YAŞAR DURMUŞHEYETKAPALINURAN ÇELENKHAKAN KISAOĞLU
25.7.24ANJİOANJİOFATMA TÜRKAN MUTLUHATİCE EKE GÜNGÖRMURAT CANSEVERFUNDA BAŞTUĞ (+HEYET)DİYALİZKÜBRA ÇELEĞENDİYALİZESRA EREN KAPALIBUKET DALDABAN SARICASONGÜL GÖKAYPEMBE  ÜSTKOYUNCUSERKAN KOCA (+HEYET)KAPALIKAPALILEYLA KARA SEVGİ YAŞAR DURMUŞSELCAN ÖZTÜRKKAPALINURAN ÇELENKHAKAN KISAOĞLU
26.7.24MUSTAFA ARGUNSÜLEYMAN SUNKAKFATMA TÜRKAN MUTLUHATİCE EKE GÜNGÖRMURAT CANSEVERFUNDA BAŞTUĞ (+HEYET)DİYALİZKÜBRA ÇELEĞENAYLİN İNALESRA EREN KAPALIBUKET DALDABAN SARICASONGÜL GÖKAYPEMBE  ÜSTKOYUNCUSERKAN KOCA (+HEYET)LEYLA KARA KAPALI SEVGİ YAŞAR DURMUŞEEGKAPALINURAN ÇELENKHAKAN KISAOĞLU
27.7.24                       
28.7.24                       
29.7.24MUSTAFA ARGUNSÜLEYMAN SUNKAKFATMA TÜRKAN MUTLUHATİCE EKE GÜNGÖRMURAT CANSEVERDİYALİZNESLİHAN GÜNAYKÜBRA ÇELEĞENAYLİN İNAL (+HEYET)ESRA EREN KAPALIBUKET DALDABAN SARICASONGÜL GÖKAYKAPALISERKAN KOCAEBRU GÖK (+HEYET)LEYLA KARA TARIK KIRKGÖZSEVGİ YAŞAR DURMUŞSELCAN ÖZTÜRKHİLAL KARAGÖZNURAN ÇELENKHAKAN KISAOĞLU
30.7.24MUSTAFA ARGUNSÜLEYMAN SUNKAKFATMA TÜRKAN MUTLUHATİCE EKE GÜNGÖRMURAT CANSEVERFUNDA BAŞTUĞ (+HEYET)NESLİHAN GÜNAYDİYALİZAYLİN İNALESRA EREN ARZU GÜLSERENENDOSKOPİSONGÜL GÖKAYKAPALISERKAN KOCAEBRU GÖKTARIK KIRKGÖZ (+HEYET)LEYLA KARA SEVGİ YAŞAR DURMUŞSELCAN ÖZTÜRKEEGNURAN ÇELENKHAKAN KISAOĞLU
31.7.24MUSTAFA ARGUNSÜLEYMAN SUNKAKTALASEMİ KONSEYHATİCE EKE GÜNGÖRMURAT CANSEVERDİYALİZNESLİHAN GÜNAY (+HEYET)KÜBRA ÇELEĞENAYLİN İNALENDOSKOPİARZU GÜLSERENBUKET DALDABAN SARICASONGÜL GÖKAYKAPALILEYLA KARA  (+HEYET)EBRU GÖKTARIK KIRKGÖZEBRU GÖKSEVGİ YAŞAR DURMUŞSELCAN ÖZTÜRKHEYETNURAN ÇELENKHAKAN KISAOĞLU