Dahiliye (İç Hastalıkları)

Klinik Hakkında

İç Hastalıkları, yetişkinlerin en basit ve sık görülen sağlık sorunlarından, en karmaşık ve nadir rastlanan sağlık sorunlarına kadar oldukça geniş bir alanda hizmet veren bir uzmanlık alanıdır. Dolayısıyla İç Hastalıkları, yetişkinlerdeki akut veya kronik organik hastalıkların birçoğunun tanı ve tedavi sürecinde aktif rol alır. İç Hastalıkları yetişkin hastalardaki birçok sistemi ilgilendiren problemlere bütüncül yaklaşım sergileyerek hastalara ilk teşhisin konulmasını sağladığı gibi teşhisten sonraki süreçte hastaların tedavilerinin yürütülmesinde de aktif rol alır. Günümüzde ilerleyen yaşla beraber hastalara eşlik eden hastalık (komorbidite) sayısının artmasıyla iç hastalıklarının önemi daha belirgin hale gelmiştir.

İç hastalıkları uzmanlık alanının çok kapsamlı ve multidisipliner özellikte olması son kırk yılda romatoloji, nefroloji, endokrinoloji, gastroenteroloji, allerji ve immünoloji, onkoloji, hematoloji, geriatri ve yoğun bakım gibi birden fazla yan dalın oluşmasına yol açmıştır. Bu yan dalların hepsi iç hastalıkları anabilim dalı çatısı altında hizmet vermektedir. Dolayısıyla İç Hastalıkları uzmanlığı içinde barındırdığı çok sayıda alt dalın koordinasyonunu da sağlayarak erişkinlerin akut ve kronik hastalıklarının tanı ve tedavilerini yürütür.

05 Eylül 2022